Zobacz w portalu A&B!
BIM Toolbox Paneltech – Paneltech inwestuje w technologię BIM!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Nagroda NIAiU — III edycja konkursu „Przestrzeń wspólna jest wartością”

19 sierpnia '20

Uwaga świeżo upieczeni absolwenci! Przypominamy o konkursie na najlepsze prace magisterskie i dyplomy projektowe, obronione w latach 2019/2020. organizowanym przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki. Na zgłoszenie swoich prac macie czas do 7 września br.

„Przestrzeń wspólna jest wartością” to III edycja konkursu na najlepsze prace magisterskie obronione w latach 2019/2020. Głównym celem konkursu jest motywowanie studentów i studentek do podejmowania tematu przestrzeni wspólnych i publicznych oraz użyteczności publicznej w swoich pracach magisterskich, oraz promowanie najlepszych dyplomów.

Jak co roku nagrody przyznawane są w dwóch kategoriach: teoretycznej i projektowej.

kategoria teoretyczna

W kategorii teoretycznej ocenione zostaną prace opisujące zjawiska zachodzące w przestrzeni publicznej, dotyczące budynków publicznych, typologii, historii i zmian społeczno-gospodarczych. Prace z zakresu: historii sztuki, historii architektury, teorii architektonicznej, procesów demograficznych, socjologii, antropologii, filozofii, ekonomii, kulturoznawstwa, ochrony dóbr kultury, ochrony środowiska, prawa, zarządzania, oraz wszystkich innych oraz wszystkich innych aspektów dotyczących kształtowania i funkcjonowania budynków i przestrzeni wspólnych.

Jury kategorii teoretycznej:

  • dr Tomasz Sławiński – wicedyrektor NIAiU
  • Tomasz Fudala – kurator MNS
  • dr hab. Marta Leśniakowska – IS PAN

kateogria projektowa

Kategoria projektowa dotyczy prac z zakresu architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, gospodarki przestrzennej, wzornictwa, grafiki użytkowej, konserwacji zabytków oraz dziedzin pokrewnych obejmujące projekty dotyczące przestrzeni publicznych: place, ulice, przestrzenie zielone, rekreacyjne, obiekty sportowe, projekty wskali urbanistycznej: projekty urbanistyczne, strategie rewitalizacji oraz budynków użyteczności publicznej m.in. szkoły, szpitale, urzędy, obiekty kultury.

Jury kategorii projektowej:

  • dr hab. Bolesław Stelmach – dyrektor NIAiU,
  • Magdalena Federowicz-Boule
  • dr Jerzy Grochulski

kalendarium konkursu i nagrody

W każdej z kategorii przewidziane są nagrody pieniężne w wysokości 10 tys. zł oraz po dwa wyróżnienia w wysokości 5 tys. zł każde.

  • termin nadsyłania prac: do 7 września br.
  • adres: prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby NIAiU ul. Foksal 4, 00-366 Warszawa
  • ogłoszenie wyników: 9 października br.

Więcej informacji i regulamin na stronie konkursu.

 

oprac. red.

Głos został już oddany

Materiał w architekturze — trendy 2024
LS Dark — żaluzje zaciemniające
INSPIRACJE