Kliknij i zobacz jak w prosty sposób opublikować swój projekt w A&B
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Powstanie największy park w Warszawie

10 czerwca '22

Park Naturalny Golędzinów położony na Pradze Północ będzie największym parkiem stolicy. Rozciągający się na długości trzech kilometrów obszar to świetne miejsce do obserwacji przyrody i wypoczynku.

Park na Golędzinowie powstanie na terenie rozciągającym się wzdłuż Wisły między mostem Gdańskim i Grota-Roweckiego. Zajmie on 65 hektarów zielonego terenu ograniczonego od wschodu wałem przeciwpowodziowym, a od wschody skarpą wiślaną z unikatową roślinnością. Głównym wejściem do parku będzie oddany do użytku w 2020 roku Pawilon Edukacyjny Kamień zaprojektowany przez eM4 Pracownia Architektury Brataniec. Projekt samego parku ma zostać wyłoniony w konkursie architektonicznym. Rozmach architektów krajobrazu ograniczać będzie jednak wartość przyrodnicza, której zachowanie jest nadrzędnym celem.

Pawilon Kamień

Pawilon Edukacyjny Kamień

fot.: Rafał Motyl © Urząd m.st. Warszawa

Warszawa będzie miała nowy park – Park Naturalny Golędzinów. Ruszamy z uzgodnieniami oraz zabezpieczeniem środków na przygotowanie inwestycji. Na powierzchni ponad 90 boisk do piłki nożnej powstanie wyjątkowy w skali świata, naturalny park miejski z cudowną nadwiślańską panoramą i różnorodną roślinnością. Wszystko to odbędzie się z największym szacunkiem dla przyrody, która w tym miejscu jest i będzie najważniejsza.

Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy

konkurs w tym roku

Pawilon Kamień

Pawilon Edukacyjny Kamień

fot.: Marcin Czechowicz © Urząd m.st. Warszawa

Jak zapowiadają władze Warszawy, konkurs na park ma być ogłoszony jeszcze w 2022 roku, na podstawie jego wyników wybrany zostanie wykonawca dokumentacji projektowej. Następnie po uzyskaniu wszystkich uzgodnień rozpoczną się prace budowlane. Ich zakres obejmie m.in. wykonanie elementów małej architektury oraz wytyczenie ścieżek i przejść na terenie parku.

dzikość w mieście

Nurogęsi w mieście

Nurogęsi w Warszawie

fot.: Krzysztof Koper / ZZW

Golędzinów stanowi idealne miejsce lokacji parku naturalnego, ze względu na swe obecne walory. Odebrane niegdyś naturze tereny dziś odzyskują dawny, naturalny kształt. Znajdujące się tu łąki zaczynają zarastać łęgiem, a cykliczne zalewanie obszaru wodą w czasie wezbrań Wisły zwiększa tutejszą bioróżnorodność. Roślinność łąkowa reprezentowana jest przez wiele atrakcyjnych wizualnie gatunków kwiatów jak firletka poszarpana czy rutewka żółta, ale została też urozmaicona przez rośliny użytkowe, które pozostały po zlikwidowaniu ogrodów działkowych. Drzewa owocowe oraz byliny w czasie kwitnienia zapewniają pożytek owadom, a owoce tj. jabłka, gruszki czy orzechy stanowią zaś pokarm dla wielu różnych zwierząt, w tym chronionych gatunków ptaków.

ochrona

Golędzinów

Obszar parku

fot. ZZW

Planowany Park Naturalny Golędzinów znajduje się w granicy Obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły oraz Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

   

Kacper Kępiński

Głos został już oddany

Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Dachówki ceramiczne Röben – zawsze na czasie
INSPIRACJE