Kliknij i zobacz jak w prosty sposób opublikować swój projekt w A&B
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Program małej retencji w Krakowie. Jak zdobyć dotację?

07 maja '20

Chcecie pomóc w walce z suszą ? Od 1 czerwca br. w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa rusza nabór przyjmowania wniosków mieszkańców Krakowa, którzy chcieliby skorzystać z dotacji na wykonanie systemu do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych i roztopowych.

Miasto Kraków wychodząc naprzeciw zmianom klimatu, które powodują zmniejszanie się zasobów wody, od 2014 roku udziela dotacji celowej w ramach krakowskiego programu małej retencji wód opadowych na wykonanie systemów do gromadzenia i wykorzystywania wód deszczowych.

Jak oszczędzać wodę?

Znikome opady wody oraz łagodna zima sprawiają, że coraz więcej osób zaczyna się zastanawiać, w jaki sposób zaoszczędzić kurczące się zasoby wody. Susza to już fakt. Rozsądne gospodarowanie wodą jest więc kluczowe. W ramach adaptacji do zmian klimatu bardzo ważne jest np. gromadzenie wód opadowych oraz wykorzystywanie wody szarej. Zgromadzone wody opadowe mogą być wykorzystywane do podlewania trawnika, ogrodu, a także do celów gospodarczo-bytowych, takich jak: spłukiwanie WC, prania czy sprzątania.

Kraków pomoże w walce z suszą

W marcu tego roku krakowscy radni przyjęli nową uchwałę, na podstawie której mieszkańcy mogą liczyć na większe niż do tej pory wsparcie finansowe. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od zastosowanego rozwiązania. Na dofinansowanie w wysokości 80 procent poniesionych kosztów mogą liczyć ci, którzy wykonają podziemny zbiornik na wody opadowe i roztopowe (nie więcej niż 6 tys. zł — na zbiornik o pojemności do 5 m³, 8 tys. zł — na zbiornik o pojemności powyżej 5 m³ do 10 m³ i 10 tys. zł — na zbiornik o pojemności powyżej 10 m³).

Zbiorniki na wodę i systemy bioretencji

Wsparcie będzie można również uzyskać na wykonanie naziemnego, zamkniętego, wolnostojącego zbiornika na wody opadowe i roztopowe wraz z instalacją do podłączenia do rynny (w zależności od pojemności zbiornika od 200 do 500 zł). Z kolei maksymalnie 12 tys. złotych mogą otrzymać ci, którzy zdecydują się na wykonanie systemów: bioretencji, drenażu zbierającego wody opadowe i roztopowe (z wyłączeniem odwodnienia dróg i parkingów) lub nawadniania terenów zielonych, terenów zadrzewionych i ogrodów.

Dla kogo dofinansowanie?

Uprawnionymi do składania wniosków o udzielenie dotacji będą podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych: w szczególności osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Nabór wniosków ma ruszyć 1 czerwca br. Wcześniej informacja o nim pojawi się w Biuletynie Informacji Publicznej, gdzie będzie można znaleźć także wzory wniosków o udzielenie dotacji, wzór umowy oraz wzory wniosków o rozliczenie dotacji.

 

oprac.: Dobrawa Bies

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE