Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Zielona Łódź. Projekt przestrzeni publicznych na pofabrycznych terenach

04 listopada '20

Projekt wprowadzający zieleń oraz łączący dawne przestrzenie miejskie z nowymi autorstwa Szamila Marcina Jachimczyka zajął drugie miejscekonkursie architektoniczno-urbanistycznym pt. „Patchwork Łódź”. Zadaniem było opracowanie koncepcji przestrzeni publicznych na terenie byłych zakładów włókienniczych Karola Scheiblera w Łodzi.

Zadaniem konkursowym organizowanym przez Echo Investment było zaproponowanie nowej jakości przestrzenni publicznych przy rewitalizowanych, dawnych zakładach Karola Scheiblera w Łodzi, gdzie aktualnie powstaje wielofunkcyjna inwestycja Fuzja. Jury konkursowe doceniło projekt Szamila Marcina Jachimczyka za czytelny podział funkcjonalny oraz różnorodność rozwiązań ekologicznych, oraz walory estetyczne i funkcjonale, przyznając mu drugie miejsce.

Projekt
zagospodarowania terenu Łodzi

projekt tworzy czytelne ciągi publiczne

© Szamil Marcin Jachimczyk

Obszar, którego dotyczy nagrodzona koncepcja, obejmuje fragmenty: od północy ul. Adama Mickiewicza, która ma swoją kontynuację na wschód jako ulica Piłsudskiego, od strony zachodniej Aleje Politechniki, od wschodu ulicę Przędzalnianą, a od strony południowej ulica Pabianicką i Stanisława Przybyszewskiego. Wszystkie one stanowią znaczące trasy komunikacji w centrum Łodzi.

zielone arterie miasta

Idea projektu autorstwa Szamila Marcina Jachimczyka opiera się na stworzeniu czytelnych ciągów publicznych połączonych z obiektami kulturalnymi, usługowymi oraz edukacyjnymi tego obszaru. Proponowane przez autora zielone arterie łączą się w zamknięte układy. Spacerując tymi nowymi ciągami, przechodnie mają dostęp do ważnych łódzkich obiektów, takich jak: Księży Młyn, park Reymonta, Centralne Muzeum Włókiennictwa czy Fabryka Scheiblera. Aby ułatwić identyfikację wizualną poszczególnych przestrzeni oraz dodać charakteru autor projektu wprowadził kolor wzdłuż arterii.

Zagospodarowanie
terenu Łodzi

osie wyznaczają kwartały o różnych funkcjach

© Szamil Marcin Jachimczyk

kwartałowe zagospodarowanie terenu

Koncepcje zagospodarowania terenu autor oparł o następujące wytyczne. Wybrał dwie osie — ulicy Piotrkowskiej oraz archikatedry czyniąc je dominantami. Osie te wyznaczyły cztery kwartały, z którego każdy traktowany był jako samowystarczalna przestrzeń. Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy każdy z kwartałów otrzymał inną funkcję: oświatową, mieszkaniową, zabytkową oraz przemysłową. W nich student zaprojektował nowe wielofunkcyjne przestrzenie publiczne. Następnie do każdego z kwartałów wprowadził zielony ciąg pieszy, tworząc czytelny, ortogonalny układ ścieżek oraz przestrzeni społecznych. W miejscach skrzyżowań ciągów, na obecnie niezagospodarowanych terenach poprzemysłowych Szamil stworzył wielofunkcyjne przestrzenie publiczne wpisujące się w istniejącą tkankę miejską, dzięki połączeniu zastanych elementów z nowymi.

Kolor ułatwia
identyfikację wizualną

wprowadzenie koloru ułatwia identyfikację wizualną

© Szamil Marcin Jachimczyk

historia fabryki

Na terenie dawnych fabryk włókienniczych Scheiblera obecnie budowane jest wielofunkcyjny kompleks budynków. Przy projektowanym zespole wygospodarowano trzy przestrzenie przewidziane w planie miejscowym jako tereny zieleni publicznych oraz placów. Na tym obszarze Szamil zaproponował utworzenie posadzki będącej zapisem historii tego terenu. Tę swoistą tablicę pamięci wyznaczyły historyczne osie fabryki, archikatedry oraz dawnych cieków wodnych i układu torów. W tak powstały wzór autor wpisał poszczególne fragmenty i nadał im funkcje: rekreacyjne, wypoczynkowe, usługowe oraz relaksacyjne. Całość połączył z ciągami publicznymi obszaru studialnego, tworząc spójną koncepcję. Połączenie spokojnych zielonych terenów z kontrastowymi przestrzeniami miastotwórczymi jest odpowiedzią na potrzeby współczesne potrzeby mieszkańców Łodzi.

Poczytajcie także o projekcie autorsta Pawła Białasa i Kamila Bryłki z Politechniki Śląskiej, który otrzymał pierwsze miejsce w tym samym konkursie.

 

Dobrawa Bies

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE