Wiktoria Szaratkiewicz

Dyplom inżyniera architekta uzyskała na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Podczas studiów semestr spędziła na wymianie studenckiej Erasmus+ w Budapeszcie, gdzie uczestniczyła w konferencji architektonicznej. Praktyki zawodowe odbyła w berlińskim biurze Hartmann mbH. Pracę architekta wiąże z ochroną zabytkowych obiektów oraz przystosowywaniem ich do obecnie panujących standardów. Swoje plany wiąże nie tylko z konserwacją architektury, ale także historią sztuki, której zgłębianiem zajmuje się od kilku lat. Dzięki temu połączeniu ma nadzieję realizować się w przyszłości jako autorka tekstów do artykułów naukowych scalających te dwie dziedziny artystyczne. Obecnie studentka II stopnia na Wydziale Architektury w Poznaniu.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE