Studenckie projekty nad Jeziorem Czorsztyńskim

15 lipca '19

Studenci architektury Instytutu Nauk Technicznych Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zazwodowej w Nowym Targu przekazli 9 lipca 2019 roku prace projektowe dla Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica.

Koncepcje studenckie wykonane pod kierunkiem dr. hab. Huberta Mełgesa i dr Małgorzaty Mełges dotyczyły zagospodarowania terenu oraz wykonania projektów architektonicznych domków rekreacyjno-wypoczynkowych wraz z obiektami usługowymi, zlokalizowanymi nad Jeziorem Czorsztyńskim. Teren opracowania i warunki określił Zarząd Elektrowni Wodnych Niedzica.

Dyplomanci pierwszego stopnia opracowali cztery warianty rozwiązań zagospodarownia terenu.
Monika Chrobak, Joanna Gil, Grzegorz Kulig i Adrian Stram przekazali projekty na spotkaniu z dyrekcją elektrownii, w obecności prezesa zarządu Leszka Bajorka-Fijałkowskiego i dyrektora ds. finansowych Tadeusza Kozala oraz zaproszonych gości — przedstawicieli lokalnych władz powiatu nowotarskiego i Pienińskiego Parku Narodowego, wójtów lokalnych gmin, kustosza zamku w Niedzicy oraz innych włodarzy Spisza i Podhala.

Studenci zreferowali główne cele i założenia opracowywanych rozwiązań architektoniczno-konstrukcyjnych, materiałowych i kolorystycznych oraz możliwych sposobów zabezpieczania tych obiektów podczas podniesionego poziomu wody w akwenie. W konsekwencji prowadzonych rozmów przedstawiciele lokalnych władz wyrazili chęć nawiązania szerszej współpracy lokalnych jednostek samorządowych Podhala, Spisza i Orawy z Instytutem Nauk Technicznych PPWSZ w Nowym Targu.

 

oprac.: Dobrawa Bies

na podstawie informacji prasowych
Ilustracje dzięki uprzejmości PPWSZ w Nowym Targu

Głos został już oddany

Aluprof Future Builders — „Jak powinno wyglądać budownictwo przyszłości?” — rozmowy z architektami z całego świata
Biblioteka BIM Wiśniowski - bramy, okna, drzwi, ogrodzenia
Konkurs City & Rest - Wspólna Przestrzeń Miasta