Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Towarzystwo Urbanistów Polskich doceniło rynek w Rudzie Śląskiej

20 stycznia '21

Jak co roku Towarzystwo Urbanistów Polskich przeprowadziło konkurs, w którym wybierane są najlepsze przedsięwzięcia urbanistyczno–architektoniczne w Polsce. Podczas 14. edycji w kategorii Zrewitalizowana miejska przestrzeń publiczna doceniony został rynek w Rudzie Śląskiej – Orzegowie, który otrzymał I wyróżnienie, świadcząc tym samym, że dobrze zaprojektowana przestrzeń, to również taka, która jest skromna i nienachalna.

W uzasadnieniu konkursowym jury, które składało się z przedstawicieli Zarządu Głównego Towarzystwa Urbanistów Polskich, Prezesów Oddziałów Terenowych Towarzystwa Urbanistów Polskich, Prezesa Izby Architektów RP, Małgorzaty Pilinkiewicz oraz Prezesa Stowarzyszenia Architektów Polskich, Bohdana Lisowskiego, przeczytamy, że:

Wyróżnienie przyznano za kompleksową rewitalizację publicznego wnętrza urbanistycznego otoczonego przez zabudowę mieszkaniową, usługową i sakralną. W ramach działań rewitalizacyjnych poddano odnowie kwartał miejski w którym podkreślono historyczny podział na Plac Górny o funkcji rekreacyjnej, ułatwiającej naukę i refleksję oraz Plac Dolny przeznaczony do aktywności społecznych i działań kulturalno-rozrywkowych. Kapituła Konkursu doceniła trafne i estetyczne wykorzystanie przestrzeni do realizacji celów społecznych, nadanie miejscu funkcji centrotwórczych oraz wykształcenie przestrzeni o wysokiej jakości użytkowej dla mieszkańców.

Rynek w Rudzie
Śląskiej – Orzegowie

Rynek w Rudzie Śląskiej – Orzegowie

© Urząd Miasta Ruda Śląska

kierunek przyjazny mieszkańcom ma sens

Autorem koncepcji przebudowy rynku, która została zakończona w 2018 roku, jest Pracownia Projektowa Architekt Jacek Leśko. Polegała ona na rewitalizacji kwartału pomiędzy ulicami Hlonda, Czapli, Królowej Jadwigi i Huloka. Inwestycja swoim zasięgiem objęła obszar o wielkości blisko 8000 m², znajdujący się w centralnej części Orzegowa. Najbardziej istotną częścią była przebudowa terenu wokół kościoła św. Michała Archanioła i terenu przy ulicy Czapli, pomiędzy budynkiem Centrum Inicjatyw Społecznych a parkingiem. W ten sposób powstały połączone ze sobą dwie przestrzenie, a więc Plac Górny zlokalizowany wokół kościoła oraz Plac Dolny, znajdujący się nieco poniżej, gdzie powstał również fontanna. Łącznikiem tych dwóch stref jest istniejąca skarpa, na której wybudowane zostały schody oraz specjalna pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Przebudowane zostało również oświetlenie, zainstalowano ławki i dużą pergolę oraz zadbano o zieleń.

Plac Dolny
z fontanną na rynku w Rudzie Śląskiej – Orzegowie

Plac Dolny z fontanną na rynku w Rudzie Śląskiej – Orzegowie

© Urząd Miasta Ruda Śląska

Inwestycja kosztowała 3,5 miliona złotych, z czego miasto pozyskało ponad 3 miliony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020. Jak podkreśla prezydentka miasta Grażyna Dziedzic:

Kolejny raz okazuje się, że przeprowadzane w Rudzie Śląskiej rewitalizacje mogą być wzorem dla innych miast. To zaszczyt, a jednocześnie potwierdzenie tego, że obrany przez nas kierunek zagospodarowywania przestrzeni przyjaznych dla mieszkańców ma sens.

Pergole na rynku
w Rudzie Śląskiej – Orzegowie

Pergole na rynku w Rudzie Śląskiej – Orzegowie

© Urząd Miasta Ruda Śląska

znaczenie rewitalizacji

Ponadto należy dodać, że wyróżnienie dla rynku w Rudzie Śląskiej nie jest pierwszym docenieniem jego rewitalizacji, bo w 2019 roku inwestycja ta otrzymała tytuł najlepszej przestrzeni publicznej w województwie śląskim. Podczas tej samej edycji konkursu taki sam tytuł przyznany został także Stacji Biblioteka na zrewitalizowanym dworcu w Chebziu. Jest to istotnym komunikatem dla miasta, które w ostatnich 10 latach przeznaczyło na inwestycje z zakresu rewitalizacji ponad 75 milionów złotych, że tego rodzaju projekty są ważne, potrzebne i doceniane. Bowiem rewitalizacja nie polega tylko na przeprowadzaniu remontów i tworzeniu efektowych przestrzeni. Jej celem jest przywrócenie do życia zdegradowanej części miasta, uzupełnienie jej o nowe funkcje i wprowadzenie takich zmian, dzięki którym lokalna społeczność będzie mogła lepiej i bardziej komfortowo funkcjonować.

Katarzyna Oczkowska

Głos został już oddany

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE