Zobacz w portalu A&B
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Tak wygląda najlepiej zagospodarowana przestrzeń publiczna w Polsce. Wyniki konkursu TUP, edycja 2020

12 stycznia '21

Towarzystwo Urbanistów Polskich ogłosiło wyniki konkursu na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce — edycja 2020. Kapituła Konkursu przyznała Grand Prix oraz nagrody w trzech kategoriach: Przestrzeń publiczna w zieleni, Zrewitalizowana przestrzeń publiczna w zieleni, Zrewitalizowana miejska przestrzeń publiczna. Za najlepszą realizację uznano rozbudowę infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych administrowanych przez Geopark Kielce.

Celem konkursu organizowanego co roku przez Towarzystwo Urbanistów Polskich jest kształtowanie nowoczesnego wizerunku kraju poprzez propagowanie najlepszych zrealizowanych przedsięwzięć urbanistyczno-architektonicznych, utrzymanych na światowym poziomie oraz promocja rozwiązań tworzących nową jakość polskiej przestrzeni publicznej. Pierwsza, ogólnopolska edycja konkursu odbyła się w 2007 roku z inicjatywy prezesa TUP Tadeusza Markowskiego, a od 2008 roku współorganizatorem przedsięwzięcia jest Związek Miast Polskich.

Jury konkursu w którego skład wchodzili przedstawiciele: Zarządu Głównego Towarzystwa Urbanistów Polskich, prezesi Oddziałów terenowych Towarzystwa Urbanistów Polskich, Małgorzata Pilinkiewicz – prezes Izby Architektów RP, Bohdan Lisowski – Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich postanowiło przyznać Grand Prix oraz nagrody w trzech kategoriach: Przestrzeń publiczna w zieleni, Zrewitalizowana przestrzeń publiczna w zieleni, Zrewitalizowana miejska przestrzeń publiczna.

Grand Prix

Jury konkursu postanowiło przyznać Grand Prix rozbudowie infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych administrowanych przez Geopark Kielce. Autorami koncepcji zagospodarowania (kładka pieszo-rowerowa) jest JJ Studio Architektury Janusz Janik, a za projekt zagospodarowania odpowiada 2Gstudio.

Grand Prix, Geopark
Kielce

Grand Prix konkursu na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce

© TUP

Grand Prix Przyznano za realizację wieloaspektowego projektu przestrzennego, w ramach którego powstała infrastruktura terenowa służąca ochronie przyrody, edukacji i turystyce na terenach pogórniczych Wietrznia i Kadzielnia, zlokalizowanych w Kielcach. Tereny dawnej odkrywkowej eksploatacji surowców skalnych przekształcono w obszar turystyczno-edukacyjny w pełni wykorzystujący potencjał przyrodniczy z nową infrastrukturą rekreacyjną. Działania przestrzenne pozytywnie wpłynęły na kanalizację ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo oraz na podniesienie świadomości ekologicznej użytkowników. Kapituła Konkursu doceniła całokształt działań rewaloryzacyjnych wykonywanych cyklicznie w ramach tego projektu. — czytamy w uzasadnieniu jury.

Przestrzeń publiczna w zieleni

Park Pamięci Wielkiej Synagogi w Oświęcimiu otrzymał główną nagrodę w kategorii Przestrzeń publiczna w zieleni. Autorami projektu są Bartosz Haduch i Łukasz Marjański z NArchitekTURA. Za współpracę projektową odpowiada Magdalena Poprawska z Imagina Studio, konstrukcję – Maria Koczur a projekt instalacji elektrycznej Robert Haponik.

Park Pamięci Synagogi
w Oświęcimiu

Park Pamięci Wielkiej Synagogi w Oświęcimiu otrzymał główną nagrodę w kategorii Przestrzeń publiczna w zieleni

fot. Piotr Strycharski

Nagrodę przyznano za realizację kieszonkowego Parku Pamięci, którego uniwersalna symbolika odzwierciedla różne kultury i wyznania. Park zlokalizowany jest w centrum Oświęcimia, a jego otwarta forma pozwala na różne sposoby użytkowania, upamiętnienia historii oraz interpretacji przestrzeni. Jury Konkursowe doceniło ideę „ścieżki życia” o unikatowym rozwiązaniu materiałowym oraz podkreśliło wymiar symboliczny parku bez wyraźnego początku i końca. Powstało miejsce, które jest obecnie miejscem wypoczynku i spokojnej rekreacji wśród zieleni, ale równocześnie przestrzenią refleksji o wielokulturowym dziedzictwie miasta nieopodal Auschwitz.

Wyróżnienie dla
bulwaru w Lublińcu

wyróżnienie dla bulwaru w Lublińcu

© Gmina Lubliniec

Gmina Lubliniec otrzymała wyróżnienie za Bulwar od ulicy Grunwaldzkiej do ulicy Sportowej w Lublińcu, jego autorem jest biuro Gramar. Kapituła Konkursu doceniła urbanistyczną czytelność założenia parkowego, kompozycyjny podział na strefy aktywności oraz strefy ciszy i odpoczynku , a także dużą dbałość o rozwiązania materiałowe małej architektury wzbogacające zieloną przestrzeń publiczną.

Zrewitalizowana przestrzeń publiczna w zieleni

Nagrodę główną w kategorii zrewitalizowana przestrzeń publiczna otrzymał projekt rewitalizacji terenów zieleni w Świdnicy. Zrewitalizoany został park im. Gen. Władysława Sikorskiego, za zieleń na tym terenie odpowiada Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA, a projekt infrastruktury Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji PROGRESS. Park Centralny wykonała pracownia Archiprojekt Włodzimierz Banaś, a Skwer na pl. 1000-lecia Państwa Polskiego — Pracownia Projektów SZTUKA OGRODÓW L'ART DES JARDINS.

Rewitalizacja terenów
zielonych w Świdnicy

nagroda główna w kategorii Zrewitalizowana przestrzeń publiczna w zieleni — tereny zielone w Świdnicy

© Gmina Miasto Świdnica

Nagrodę przyznano za kompleksową rewaloryzację trzech przestrzeni parkowych, wykonaną zgodnie z tradycją i historią miasta. W wyniku rewaloryzacji utworzono miejsca integrujące społeczność lokalną, przeznaczone dla odpoczynku, rekreacji oraz rozrywki. Wieloaspektowa odnowa parku im. Władysława Sikorskiego, Parku Centralnego oraz skweru na placu 1000-lecia PP wpisały się w kompleksowy program „Rewitalizacji terenów zielonych w Świdnicy”, którego celem jest przywracanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych przestrzeni parkowych oraz kreowanie nowej atrakcyjności miasta.

2.miejsce zajął projekt rewitalizacji Parku Podzamcze w Łęcznej. Za architekturę odpowiada Piotr Hradecki, a architekturę krajobrazu Kanska Biuro Projektowe i Argo Atelier Milena Gawąd.

2.nagroda
w kategorii zrewitalizowana przestrzeń publiczna w zieleni

rewitalizacja Parku Podzamcze w Łęcznej z 2.nagrodą

fot.: Grzegorz Bąk

Nagrodę przyznano za rewitalizację dawnego założenia dworsko parkowego, zwanego Parkiem Podzamcze, w szczególności za odtworzenie kwaterowego ogrodu włoskiego oraz dziewiętnastowiecznego parku romantycznego. Kapituła Konkursu doceniła staranną odbudowę historycznych układów kompozycyjnych z jednoczesnym przystosowaniem do współczesnych potrzeb użytkowników, dobór gatunkowy roślin oraz różnorodność funkcjonalną wprowadzoną na terenie parkowym. Dawne Podzamcze przekształcono w salon miasta o starannym zagospodarowaniu, interesującym układzie przestrzennym, wysokim stopniu bezpieczeństwa oraz dużej aktywności społecznej.

Wyróżnienie dla
Parku Miejskiego w Starogardzie Gdańskim

wyróżnienie dla Parku Miejskiego w Starogardzie Gdańskim

fot.: Im-Vision.pl

Wyróżnienie otrzymał Park Miejski w Starogardzie Gdańskim, za którego projekt odpowiada ECOZET Kaliska Kościerskie. Kapituła Konkursu TUP doceniła działania związane z uporządkowaniem kompozycyjnym przestrzeni oraz aktywizację społeczną, kulturową i edukacyjną.

Zrewitalizowana miejska przestrzeń publiczna

Nagrodę główną w tej kategorii otrzymał Pociąg do kultury — zagospodarowanie byłych terenów kolejowych w Pleszewie. Jest to wieloetapowy projekt składający się z Biblioteki Publicznej (architektura – Łukasz Trafas, konstrukcja – Mariusz Kończal, instalacje sanitarne – Jacek Sikora, instalacje elektryczne – Leszek Trzybiński), Domu Kultury mieszczącego się w budynku byłej parowozowni (
architektura – Łukasz Trafas, konstrukcja – Mariusz Kończal, instalacje sanitarne – Joanna Łamek, instalacje elektryczne – Leszek Trzybiński), przebudowy ulicy Kolejowej (branża drogowa – Piotr Kołaski. Lech Marciniak, branża elektryczna – Roman Kubiak, architektura krajobrazu – Magdalena Sobczak), zagospodarowania terenu przylegającego do dworca PKP.

Nagroda główna
w kategorii miejska przestrzeń publiczna - Pociąg do kultury

nagrodę główną otrzymał Pociąg do kultury — zagospodarowanie byłych terenów kolejowych w Pleszewie

fot.: Roman Urbaniak

Nagrodę przyznano za kompleksową rewitalizację byłych obszarów i obiektów kolejowych przekształconych w centrum życia społecznego. Na terenie dawnej stacji PKP utworzono Bibliotekę Publiczną i nową siedzibę Miejskiego Domu Kultury, przebudowano otaczającą przestrzeń na terenie dawnego dworca kolejowego i wyeksponowano cenne elementy infrastruktury szynowej. Miejsce stało się pomnikiem historii regionu i magnesem dla miłośników kolei wąskotorowej z całego kraju i Europy. Kapituła Konkursu doceniła pomysłowość rozwiązań przestrzennych, precyzję w zachowaniu wartości historycznych oraz jakość społeczną wprowadzonych zmian w procesie rewitalizacji.

 1. wyróżnienie dla
Rynku w Rudzie Śląskiej - Orzegowie

1.wyróżnienie dla Rynku w Rudzie Śląskiej — Orzegowie

© TUP

Rynek w Rudzie Śląskiej — Orzegowie autorstwa Pracowni Projektowej Architekt Jacek Leśko otrzymał 1.wyróżnienie za kompleksową rewitalizację publicznego wnętrza urbanistycznego otoczonego przez zabudowę mieszkaniową, usługową i sakralną. Kapituła Konkursu doceniła trafne i estetyczne wykorzystanie przestrzeni do realizacji celów społecznych, nadanie miejscu funkcji centrotwórczych oraz wykształcenie przestrzeni o wysokiej jakości użytkowej dla mieszkańców.

Woonerf na ulicy Abrahama w Gdyni został nagrodzony 2. wyróżnieniem. Za jego projekt odpowiadają: Monika Arczyńska i Łukasz Pancewicz – A2P2 architecture & planning, Maciej Nagórski – NANU Pracownia Architektoniczna i Bartosz Zimny. Projekty branżowe wykonał Record Sp. z o.o., a koncepcję konkursową Maja BazylkoTomasz Jażdżewski.

2.wyróżnienie dla
Wonnerfu w Gdyni

2. wyróżnienie dla Woonerfu w Gdyni

© TUP

Wyróżnienie przyznano za wykreowanie miejsca o uspokojony ruchu z priorytetem dla pieszych i rowerów oraz za funkcjonalne i estetyczne przekształcenie wnętrza urbanistycznego ulicy w centrum miasta. Stworzono nową, atrakcyjną przestrzeń inspirowaną gdyńskim modernizmem. Jury doceniło pomysłowość rozwiązań przestrzennych wprowadzonych we wnętrzu ulicy i podnoszących bezpieczeństwo ruchu pieszych i rowerzystów oraz podkreśliła atrakcyjność użytkową dedykowaną mieszkańcom i turystom. Na szczególne podkreślenie zasługuje aktywne włączenie lokalnej społeczności w proces przekształceń i działań rewitalizacyjnych.

 

oprac.: Dobrawa Bies

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE