Politechnika Bydgoska

Politechnika Bydgoska jest wieloprofilową uczelnią kształcącą licencjatów, inżynierów, magistrów i doktorów oraz jedyną w regionie integrującą nauki techniczne, przyrodnicze, rolnicze, ekonomiczne i artystyczne. W ciągu 67 lat mury uczelni opuściło ponad 60 000 absolwentów. Absolwentami są m.in. światowej sławy projektant stadionu olimpijskiego w Sydney mgr inż. Edmund Obiała oraz kryptolog profesor Józef Pieprzyk.

Obecnie na siedmiu wydziałach, w jednostkach międzywydziałowych oraz w administracji zatrudnionych jest około 1065 pracowników, z czego 565 stanowią nauczyciele akademiccy, wśród nich 147 profesorów i 307 doktorów ponad 111 asystentów, lektorów, instruktorów i wykładowców.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE