Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Pracownia WXCA wygrała w konkursie na projekt odbudowy Pałacu Saskiego!

12 października '23

12 października br. w Pawilonie Wystawowym SARP przy ulicy Foksal 2, w Warszawie nastąpiło oficjalne ogłoszenie wyników konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji dotyczącej odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie. I Nagrodę oraz zaproszenie do negocjacji w trybie z wolnej ręki otrzymała pracownia WXCA!

Wydarzenie otworzyła przemowa Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który przybliżył historię Pałacu Saskiego. Następnie głos zabrał minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, podkreślając znaczenie odbudowy zachodniej pierzei Placu Piłsudskiego i Pałacu Saskiego w jej historycznym wyglądzie. Mówił także o przywracaniu historii i tworzeniu centrum kulturalno-edukacyjnego.

Odbudowa tych gmachów to przywracanie przeszłych symboli i kreowanie przyszłości i przestrzeni dla przyszłych pokoleń i dla nas wszystkich — podsumował minister Piotr Gliński.

Jak podkreślał organizator — Pałac Saski w regulaminie konkursowym, „konkurs ten ma na celu przywrócenie całej zachodniej pierzei Placu Piłsudskiego wraz z Pałacem Saskim i Pałacem Brühla i jest największym wyzwaniem architektonicznym i urbanistycznym ostatnich dekad. Projekt ten jest istotnym krokiem w procesie upamiętniania historii Państwa Polskiego i jego Stolicy”.

Do drugiego etapu konkursu przeszło 5 projektów ze zgłoszonych w pierwszym etapie 11. Oceniał je Sąd Konkursowy w składzie: arch. Marek Dunikowski — (Przewodniczący Sądu Konkursowego, SARP Oddział Kraków), dr Jarosław Sellin, Wojciech Kolarski, arch. Piotr Walkowiak, prof. Błażej Ostoja Lniski, arch. Marlena Happach, Weronika Piwarska, Jan Edmund Kowalski, Robert Bernisz, arch. Mateusz Świętorzecki (Sędzia Referent, Oddział Warszawski SARP), arch. Jacek Lenart (SARP Oddział Szczecin), arch. Zbigniew Maćków (SARP Oddział Wrocław).

Funkcję sekretarza konkursu pełnił arch. kraj. Marek Szeniawski, funkcję asystenta arch. kraj. Rafał Mroczkowski.

Konkurs na odbudowę Pałacu Saskiego wygrała pracownia WXCA

konkurs na odbudowę Pałacu Saskiego wygrała pracownia WXCA

© WXCA | ilustracje udostępnione dzięki uprzejmości Pałacu Saskiego

WXCA z I Nagrodą

Werdykt ogłosił architekt Marek Dunikowski wraz z sekretarzem architektem krajobrazu Marek Szeniawskim. Przewodniczący dodał, że są trzy głosy odrębne (Maćków, Lenart i Dunikowski) i żeby nie traktować tego jako uderzenie w I Nagrodę, ale wziąć pod uwagę czy my na pewno musimy odbudowywać Pałac w takiej formie. W tym miejscu transmisja telewizyjna na TVP info została zerwana.

O odbudowie Pałacu Saskiego na łamach A&B pisali Błażej Ciarkowski oraz Paweł Mrozek.

I Nagrodę w wysokości 300 tys. zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie z wolnej ręki otrzymała pracownia WXCA z Warszawy!

Konkurs na odbudowę Pałacu Saskiego wygrała pracownia WXCA

konkurs na odbudowę Pałacu Saskiego wygrała pracownia WXCA

© WXCA | ilustracje udostępnione dzięki uprzejmości Pałacu Saskiego

Jak czytamy w uzasadnieniu:

Praca w największym stopniu nawiązuje do oryginalnego kształtu kolumnady z sierpnia 1939 r. Walorem pracy jest zwrócenie szczególnej uwagi na zachowanie i zaprezentowanie reliktów wpisanych do rejestru zabytków. Proponowane rozwiązania funkcjonalno-użytkowe wydają się w wysokim stopniu odpowiadać potrzebom przyszłych użytkowników. Prosty i klarowny układ komunikacyjny oraz łączenie przestrzeni wewnętrznych odbudowywanych obiektów z otaczającą przestrzenią uwzględniają szerszy kontekst urbanistyczny. Architektura adekwatna do funkcji, rangi i lokalizacji obiektów oraz uwzględnienie w aranżacji wnętrz idei projektów Bohdana Pniewskiego tworzą spójny projekt.

© FB WXCA

II Nagroda powędrowała do zespołu: FS&P ARCUS & K. Ingarden, J. Ewy Architekci & Asman Pieniężny Architekci.

III Nagrodę otrzymał zespół: LAN & P2PA.

Przyznano również dwa równorzędne wyróżnienia dla pracowni: Piotr Płaskowicki ArchitektAMC – Andrzej M. Chołdzyński.

Uzasadnienie jury, plansze konkursowe i nazwiska wszystkich autorów opublikujemy po otrzymaniu materiałów od organizatorów.

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie ogłoszono w marcu br. Oddanie do użytku gmachów i kamienic planowane jest na 2030 r.

 

Dobrawa Bies

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE