Kliknij i zobacz jak w prosty sposób opublikować swój projekt w A&B
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Wyniki konkursu na projekt poznańskiego placu

20 lutego '20

Znamy laureatów konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej placu Wiosny Ludów i ulicy Szkolnej w Poznaniu. Zwycięskie projekty staną się podstawą do dalszych prac planistycznych i pomogą w zagospodarowaniu tej ważnej przestrzeni miejskiej.


Konkurs ogłoszony w październiku 2019 przez Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania był skierowany do studentów architektury. Projekty miały nawiązywać do historycznej zabudowy placu oraz proponować oryginalną zieleń miejską. Do konkursu zgłoszono siedemdziesiąt jeden prac, spośród których wybrano pięć zwycięskich koncepcji. Przy ich ocenie członkowie kapituły konkursu brali pod uwagę dostosowanie do otoczenia, uwzględnienie problematyki zagospodarowania wód deszczowych oraz sprawność i czytelność rozwiązań komunikacyjnych. Ważnym aspektem była oryginalność i funkcjonalność rozwiązań, nowatorskie podejście do kształtowania zieleni oraz przełamywanie schematów. Jury postanowiło przyznać dwa wyróżnienia pierwszego stopnia oraz trzy wyróżnienia drugiego stopnia.

dwa wyróżnienia pierwszego stopnia

projekt Aleksandry Biernackiej i Joanny Lipnickiej (UAP)

 

Przedstawiona przez studentki Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu koncepcja wprowadza liczne zmiany. Jedną z najważniejszych jest rezygnacja z ruchu samochodowego pomiędzy ulicą Strzelecką a Podgórną oraz usunięcie bruku z części trasy tramwajowej i zasadzenie w jego miejsce trawy. Studentki zaprojektowały również dwa budynki usługowe o elewacji wykończonej ceglaną ceramiką i parking podziemny. Narożnik Kupca Poznańskiego został uzupełniony plombą z lokalami gastronomicznymi. Kolorystycznie, zabudowania nawiązuje do sąsiednich obiektów. Powstały także dwa place o nawierzchni wykonanej z kruszywa mineralnego — kameralny skwer przy ulicy Wysokiej i Szymańskiego oraz główny plac naprzeciwko Kupca Poznańskiego. Projekt zagospodarowania terenu uzupełniają wyspy zieleni, wokół których rozmieszczono siedziska i stojaki rowerowe. Studentki postulują również o ograniczenie prędkości do 20 km/h na całej długości ulicy Szkolnej oraz wprowadzenie ujedoliconej nawierzchni.

Wyróżnienie zostało przyznane za całościowe podejście do tematu, uwzględniające większość ze wskazanych wytycznych, w tym wymogi projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jurorzy zwrócili uwagę na priorytetowe potraktowanie szlaków pieszych oraz kompleksowe kształtowanie zieleni, przewidujące zachowanie drzew rosnących od strony ulicy Wysokiej z ich umiejętnym powiązaniem z osią widokową. Doceniono także rozwiązania uwzględniające gospodarowanie wodami opadowymi oraz walory estetyczne projektu. Wyróżnienie trafiło do architektów również za możliwości realizacyjne zaproponowanych rozwiązań — uzasadnia jury konkursu.

projekt Kamila Ziółkowskiego i Seweryna Trzyny (UAP)

 

Kolejny nagrodzony projekt, należy również do studentów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Autorzy zamknęli ruch samochodowy w obrębie całego Placu Wiosny Ludów, wyrównali poziom posadzki, a deptak od strony ulicy Półwiejskiej przedłużyli, łącząc go z ulicą Szkolną. Studenci wprowadzili także pasaż handlowy oraz zaprojektowali skwer. Ich koncepcja zakłada wykorzystanie istniejących drzew  raz uzupełnienie przestrzeni nowymi nasadzeniami. Ważnym elementem projektu jest retencja — na skwerze autorzy umieścili zbiornik na wodę opadową. Krawędzie akwenu wieńczą długie drewniane ławy, umożliwiające mieszkańcom wypoczynek w cieniu drzew. Ponadto, ze względu na duże gabaryty projektowanego budynku, pozostała część wody deszczowej magazynowana byłaby w podziemnym zbiorniku.

Praca została doceniona za kompleksowe podejście do obszaru opracowania placu wraz z sąsiedztwem, spełniające większość z wytycznych regulaminu. Jurorzy szczególną uwagę zwrócili na wprowadzenie do projektu zieleni wysokiej i jej umiejętne kształtowanie
oraz walory estetyczne wskazanych rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych. Ich uwadze nie umknęła także śmiałość w kształtowaniu zabudowy kwartału w istniejącej tkance historycznej miasta. Jednym z kryteriów konkursu były możliwości realizacyjne opracowanych rozwiązań — uzasadnia jury.

trzy wyróżnienia drugiego stopnia

projekt Joanny Piaseckiej i Tomasza Bekasa (UAP)

 

Autorzy zostali docenieni za rozwiązania wprowadzające zieleń na terenie objętym konkursem oraz za rozważania dotyczące problemu gospodarowania zasobami wodnymi w mieście. Jurorzy docenili również wrażliwość na potrzeby komunikacyjne pieszych.

projekt Magdaleny Karpińskiej i Magdaleny Storożenko (Politechnika Warszawska)

 

Projekt studentek Politechniki Warszawskiej został wyróżniony za ciekawe rozwiązania projektowych, w których spory
procent zagospodarowania terenu został przeznaczony pod zieleń. Sąd konkursowy docenił odpowiednie uchwycenie proporcji wnętrza urbanistycznego w powiązaniu z osią widokową na przedłużeniu ulicy Wysokiej i pozostawienie niezabudowanego obszaru, na którym obecnie rosną drzewa.

projekt Patrycji Krupy, Marka Martynowicza, Zuzanny Trzcińskiej (Politechnika Warszawska)

 

Wyróżnienie zostało przyznane, jak czytamy w uzasadnieniu jury, za wrażliwość estetyczną i interesujące podejście graficzne prezentowanych plansz. Docenione zostało szczególne podejście do projektu ulicy Szkolnej. Sędziowie zwrócili uwagę na niebanalne rozwiązania przestrzeni publicznej, w tym stworzenie obszaru wspólnego, posiadającego intymny charakter, niełatwy do osiągnięcia w tej części miasta.

Dyplomy laureatom wręczyli Bartosz Guss, zastępca prezydenta Poznania oraz Magdalena Michalska, przedstawicielka firmy Orpea, fundatora nagród w konkursie. Gratulujemy!
Wszystkie zgłoszone prace można oglądać na wystawie w Holu Wschodnim Międzynarodowych Targów Poznańskich do marca 2020 roku.

oprac.: Dobrawa Bies

ilustracje dzięki uprzejmości organizatora konkursu

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE