Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Agata Trela – „Darsena i miasto – rewitalizacja przestrzeni publicznej”

08 kwietnia '21
Dane techniczne
Typ: praca dyplomowa magisterska
Rok obrony: 2019
Nazwa: „DARSENA I MIASTO — REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ”
Autorka: Agata Trela
Uczelnia:
Wydział Architektury Politechniki Łódzkiej
Promotor:

dr Maciej Olenderek

Praca zgłoszona na konkurs
„Najlepszy Dyplom Architektura”

Przedmiotem pracy jest analiza terenów poprzemysłowych rozwijających się w granicach dziewiętnastowiecznych miast i krytyczne spojrzenie na próby ich rewitalizacji. Tereny te są często zaniedbane, oddzielone od aktywnej części metropolii i działają monofunkcyjnie.

Tytułowa Darsena to dok portowy, który jest częścią zbudowanego w XVIII wieku kanału Candiano łączącego Rawennę z Adriatykiem. Stanowi oś rozbudowanej strefy przemysłowej. Głównym problemem tego obszaru jest izolacja prowadząca do stagnacji i powolnego umierania okolicy. Zjawiska te pojawiły się w wyniku pewnych niefortunnych przekształceń przestrzeni oraz w miarę powstawania kolejnych barier — przestrzennych, widokowych i komunikacyjnych. Tory kolejowe, drogi czy sam kanał, powstałe z myślą o usprawnieniu komunikacji, stały się barierami w przestrzennym rozwoju miasta. Moim celem było więc takie przeprojektowanie terenu, aby umożliwić połączenie w każdym możliwym kierunku, zszyć teren Darseny z centrum miasta i pobliskimi osiedlami mieszkalnymi oraz zapewnić mieszkańcom przyjazną i funkcjonalną dzielnicę.

Darsena

Darsena

© Agata Trela

Trzeba tu wspomnieć o wysiłkach władz miejskich w procesie przywracania obszaru Darseny do życia. Plany są niezwykle ambitne. Każdy z projektów powstałych w ciągu lat zakłada wyburzenia większości starej zabudowy oraz duże przekształcenia struktury przestrzennej tej części miasta. Charakter poprzemysłowych terenów zostałby więc całkowicie zmieniony. Moim zdaniem wyzbywając się oczywistej tożsamości miejsca, trudno zbudować więź między mieszkańcami a rewitalizowanym terenem. Dlatego w swoim projekcie założyłam zachowanie infrastruktury poprzemysłowej i działanie wyłącznie w obszarze przestrzeni publicznej. Definiując nową przestrzeń, starałam się wpisać w kontekst otoczenia i znaleźć analogię w istniejących formach przestrzennych, odnosząc się również do historii.

plan zagospodarowania

plan zagospodarowania terenu

© Agata Trela

Rawenna to miasto od początku silnie związane z wodą. Chcąc to wykorzystać, skupiłam się na dwóch działaniach: stworzeniu przestrzeni publicznej na wodzie i wprowadzeniu wody do przestrzeni publicznej. Darsena została osią kompozycyjną całego założenia — przedłużeniem Via Albertoni — najważniejszej ulicy handlowej w mieście. Analogicznie do sieci uliczek w centrum, po drugiej stronie powstały kanały prowadzące mieszkańców pobliskich osiedli do głównej przestrzeni publicznej na wodzie. Każdy z nich ma inny charakter i wpisuje się w różnorodną zabudowę Darseny. Ich lokalizacja wynikła z analizy barier i dostępności względem sąsiednich zabudowań. Stały się również przedłużeniem istniejących ciągów komunikacyjnych. Punktem początkowym każdego z nich jest plac — miejsce spotkań i wydarzeń publicznych. Następnie przechodzi w liniowy ciąg prowadzący bezpośrednio do centrum — Darseny.

pierwszy przystanek
dla barki        drugi przystanek dla barki –
plac

po lewej: pierwszy przystanek barki; po prawej: drugi przystanek dla barki – plac

© Agata Trela

Kolejnym założeniem jest znalezienie prostopadłego połączenia między dwoma brzegami Darseny, aby równocześnie pozwolić na swobodny przepływ statków z portu zaplanowanego w pierwszym z kanałów. Połączenie to utworzą dwa elementy, stały i mobilny. Częściami stałymi będą pomosty, a w zasadzie „półmosty” o drewnianej konstrukcji, z zielenią i zadaszeniami, do spacerów lub odpoczynku. Mobilny element stanowić będzie barka pływająca wzdłuż kanału, między kolejnym przystankami. Będzie służyć jako środek transportu i łącznik. Tylko spotkanie tych dwóch elementów pozwoli dotrzeć na drugi brzeg Darseny. Barka wypełni lukę między oddzielonymi, stałymi częściami pomostów.

trzeci przystanek dla
barki – miejska plaża        czwarty przystanek dla barki
— pasaż

po lewej: trzeci przystanek dla barki – miejska plaża; po prawej: czwarty przystanek dla barki — pasaż

© Agata Trela

Wprowadzone zostały również nowe funkcje, takie jak wspomniana już wcześniej marina, plaża miejska, park na wodzie, miejsce do sportów wodnych oraz pasaże i place z pawilonami handlowymi.

 
Agata
TRELA

Ilustracje: © Autorka

Głos został już oddany

Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Dachówki ceramiczne Röben – zawsze na czasie
AQUA – Stelaże podtynkowe i przyciski spłukujące
INSPIRACJE