Konkurs „Najlepszy Dyplom ARCHITEKTURA”
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Architekci wobec kryzysu klimatu

01 października '20

Przemysł budowlany odpowiada za prawie 40% związanych z energią emisji dwutlenku węgla (CO2) do atmosfery. To liczby, wobec których polskie biura architektoniczne nie pozostają obojętne. We wtorek, 6 października, w warszawskim Zodiaku o godz. 18:00 odbędzie się spotkanie poświęcone reakcji polskiego środowiska architektonicznego na ten problem. Jego orgaznizatorem jest działające w ramach warszawskiego oddziału SARP Koło Architektury Zrównoważonej.


W spotkaniu wezmą udział pracownie architektoniczne, będące sygnatariuszami deklaracji Architects Declare, między innymi pracownie: JEMS, JSK, Kuryłowicz & Associates, WWAAWXCA. Tematem spotkania będą kroki podjęte przez projektantów i ich pracownie, w celu wdrożenia deklaracji. Opowiedzą o nowych strategiach projektowych i tworzonych przez ich biura standardach, a także trudnościach związanych z projektowaniem zgodnym z zasadami zrównoważonego rozwoju. Po spotkaniu organizatorzy oddadzą głos publiczności. Będzie to okazja do zadawania pytań prelegentom. Ta część otworzy pole do dyskusji o tym, jakie cele powinna przyjąć na najbliższe lata branża budowlaną oraz jak je realizować i weryfikować.


architekci deklarują

Architects Declare to reakcja polskich biur architektonicznych na bliźniacze kryzysy załamania klimatycznegoutraty bioróżnorodności. Aktualnie to najpoważniejsze problemy naszych czasów. Coraz częściej naukowcy stawiają pytanie nie o to, jak będą wyglądać kolejne dekady na Ziemi, ale czy w ogóle czeka nas tu jakaś przyszłość. Eksperci podkreślają, że konieczna jest szybka reakcja nie tylko z poziomu pojedynczych jednostek, ale ze strony korporacji i przemysłu — w tym właśnie branży budowlanej.
W deklaracji czytamy:

Dla wszystkich zatrudnionych w branży budowlanej zaspokajanie potrzeb społecznych bez naruszania ekologicznych granic Ziemi wymagało będzie zmiany paradygmatu działania. Razem z naszymi klientami będziemy musieli projektować i realizować budynki, miasta i infrastrukturę jako stanowiące nieodzowne części składowe większego, nieustannie regenerującego się i samowystarczalnego systemu.

konkretne działania

Pierwszymi sygnatariuszami deklaracji są JEMS Architekci, JSK Architekci, Kuryłowicz & Associates, Maćków Pracownia Projektowa, WWAA, WXCA. Sednem deklaracji są realne i szybkie zmiany. Sygnatariusze obiecują, że będą dążyć m.in. do szerzenia świadomości zagrożeń związanych z klimatem i bioróżnorodnością oraz pilnej potrzeby działania wśród klientów i kontrahentów,  dzielenia się wiedzą i badaniami na zasadach open source, szybszego przechodzenia na materiały o niskim potencjale emisji dwutlenku węglaminimalizacji marnotrawstwa zasobów w architekturze i planowaniu urbanistycznym. Podkreślają, że:

Już dzisiaj dysponujemy badaniamitechnologią umożliwiającymi taką transformację, ale dotychczas brakowało kolektywnej woli. W obliczu tych faktów zobowiązujemy się do wzmocnienia w naszej pracy aspektu tworzenia takiej architektury i urbanistyki, które będą miały bardziej pozytywny wpływ na otaczający nas świat.

masa krytyczna

Deklarację mogą podpisać wszyscy projektanci i biura, które zgadzają się z jej założeniami i chcą włączyć się w działania na rzecz klimatu. Można to zrobić na stronie: Architects Declare  Pojedyncze działania są podstawą do zebrania masy krytycznej, która przeważy szale i zatrzyma tykający zegar zmian klimatu.

Głos został już oddany

Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Dachówki ceramiczne Röben – zawsze na czasie
AQUA – Stelaże podtynkowe i przyciski spłukujące
INSPIRACJE