Kliknij i zobacz jak w prosty sposób opublikować swój projekt w A&B
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Centrum Aktywności Lokalnej na wrocławskich Maślicach. Minimalistyczna bryła projektu Arch_it

17 lipca '20
Dane techniczne
Nazwa: Centrum Aktywności Lokalnej CAL Maślice
Klient: Zarząd Inwestycji Miejskich we Wrocławiu
Lokalizacja: Polska, Wrocław, ul. Suwalska
Projekt: arch_it piotr zybura architektura+design
Projektanci: Anna Rottau, Piotr Zybura (główny architekt)
Współpraca autorska: Borys Kępczyński, Maciej Marszał, Anna Otlik, Patrycja Opara

Kalendarium:

  • projekt
  • realizacja


 
2019
20202021

Powierzchnie:

  • działki
  • zabudowy
  • użytkowa

 

1 917,30 m²
515,30 m²
378,40 m²

Niedawno rozpoczęła się realizacja Centrum Aktywności Lokalnej na wrocławskich Maślicach. Minimalistyczny obiekt z myślą o mieszkańcach osiedla zaprojektowali architekci z pracowni Arch_it.

Celem Centrum Aktywności Lokalnej jest tworzenie i podtrzymywanie życia społecznego i kulturalnego na wrocławskich Maślicach. To miejsce sprzyjać ma angażowaniu się w lokalne aktywności, budowaniu poczucia przynależności, ma stać się miejscem przyjaznym wszystkim użytkownikom, przestrzenią spotkań i nauki. Projekt powstawał we współpracy z mieszkańcami oraz przy zaangażowaniu Rady Osiedla, co pozwoliło stworzyć program funkcjonalny dopasowany do potrzeb okolicznej społeczności.

Obiekt powstaje przy ulicy Suwalskiej, w sąsiedztwie kompleksu szkolno‑przedszkolnego. Centrum dostępne będzie zarówno z terenu szkoły, jak i z ciągu pieszo‑rowerowego łączącego okoliczną zabudowę mieszkaniową.

sytuacja

sytuacja; A – projektowany budynek, B – zespół przedszkolny, C – zespół szkolny, D – place zabaw, E – tereny sportowe

© Arch-it

Budynek tworzą dwie, przesunięte względem siebie części zaprojektowane na rzucie prostokąta, połączone poprzez wspólny hol wejściowy. Minimalistyczną, jasną bryłę parterowego budynku centrum urozmaicają przeszklenia i geometryczna faktura na elewacji. Wewnątrz zaplanowano niewielką bibliotekę z czytelnią, dwie sale zajęć, klub seniora, wielofunkcyjną salę, biuro Rady Osiedla oraz pomieszczenia pomocnicze i techniczne.

rzut

rzut

© Arch-it

Ze względu na założenia ekonomiczne dotyczące sposobu realizacji i funkcjonowania obiektu przyjęto odpowiednie rozwiązania projektowe i materiałowe. Parterowy budynek ma prostą formę wynikającą z układu funkcjonalnego i zastosowanych pasywnych strategii w zakresie oszczędności energii. Zadaszenie i kompozycja przeszkleń stanowi główne środki wyrazu zaś zastosowane materiały wykończeniowe podkreślają skromny wyraz budynku — piszą autorzy projektu. Prosty układ konstrukcyjny o niewielkich rozpiętościach pozwala na ekonomiczną realizację obiektu. Większość przegród wewnętrznych została zaprojektowana jako lekkie szkieletowe ściany, aby możliwe były przyszłe modyfikacje układu funkcjonalnego budynku w ramach zmieniających się potrzeb użytkowników — dodają architekci z pracowni Arch-it.

elewacja

elewacja

© Arch-it

Budynek dopasowany został do kształtu i niewielkiego rozmiaru działki. Jego usytuowanie w centralnej jej części pozwoliło na oddzielenie zlokalizowanej od północy strefy wejściowej i strefy rekreacyjnej po stronie południowej. Wokół budynku centrum zaplanowane są elementy małej architektury — ławki z siedziskami o drewnianych profilach, kosze na odpady i stojaki na rowery. Przewiduje się także zainstalowanie wbudowanych opraw oświetleniowych, które zapewniają oświetlenie w strefie wejściowej i na zadaszonych tarasach oraz nasadzenia — niską zieleń, drzewa, krzewy i zieleń ekstensywną. Zaplanowane są również ogrody deszczowe, które stanowić będą system bioretencji wody deszczowej powiązany z pobliskim rowem melioracyjnym.

Jak piszą autorzy projektu, budynek zostanie wyposażony w proekologiczne rozwiązania w zakresie odpowiedniego wykorzystania energii promieniowania słonecznego, bioretencji, odzysku ciepła i systemów fotowoltaicznych, co więcej, przy doborze materiałów budowlanych architekci kierowali się wskaźnikami ekologicznej długości życia materiału (LCA).

 
oprac. red.

Głos został już oddany

Pełna deska tarasowa perfekcyjnie imitująca drewno
Laminaty architektoniczne EASYDECOR – połączenie atrakcyjności z użytecznością
Schody strychowe i modułowe, wyłazy dachowe
INSPIRACJE