Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Centrum Aktywności Lokalnej na wrocławskich Maślicach. Minimalistyczna bryła projektu Arch_it

17 lipca '20
Dane techniczne
Nazwa: Centrum Aktywności Lokalnej CAL Maślice
Klient: Zarząd Inwestycji Miejskich we Wrocławiu
Lokalizacja: Polska, Wrocław, ul. Suwalska
Projekt: arch_it piotr zybura architektura+design
Projektanci: Anna Rottau, Piotr Zybura (główny architekt)
Współpraca autorska: Borys Kępczyński, Maciej Marszał, Anna Otlik, Patrycja Opara

Kalendarium:

  • projekt
  • realizacja


 
2019
20202021

Powierzchnie:

  • działki
  • zabudowy
  • użytkowa

 

1 917,30 m²
515,30 m²
378,40 m²

Niedawno rozpoczęła się realizacja Centrum Aktywności Lokalnej na wrocławskich Maślicach. Minimalistyczny obiekt z myślą o mieszkańcach osiedla zaprojektowali architekci z pracowni Arch_it.

Celem Centrum Aktywności Lokalnej jest tworzenie i podtrzymywanie życia społecznego i kulturalnego na wrocławskich Maślicach. To miejsce sprzyjać ma angażowaniu się w lokalne aktywności, budowaniu poczucia przynależności, ma stać się miejscem przyjaznym wszystkim użytkownikom, przestrzenią spotkań i nauki. Projekt powstawał we współpracy z mieszkańcami oraz przy zaangażowaniu Rady Osiedla, co pozwoliło stworzyć program funkcjonalny dopasowany do potrzeb okolicznej społeczności.

Obiekt powstaje przy ulicy Suwalskiej, w sąsiedztwie kompleksu szkolno‑przedszkolnego. Centrum dostępne będzie zarówno z terenu szkoły, jak i z ciągu pieszo‑rowerowego łączącego okoliczną zabudowę mieszkaniową.

sytuacja

sytuacja; A – projektowany budynek, B – zespół przedszkolny, C – zespół szkolny, D – place zabaw, E – tereny sportowe

© Arch-it

Budynek tworzą dwie, przesunięte względem siebie części zaprojektowane na rzucie prostokąta, połączone poprzez wspólny hol wejściowy. Minimalistyczną, jasną bryłę parterowego budynku centrum urozmaicają przeszklenia i geometryczna faktura na elewacji. Wewnątrz zaplanowano niewielką bibliotekę z czytelnią, dwie sale zajęć, klub seniora, wielofunkcyjną salę, biuro Rady Osiedla oraz pomieszczenia pomocnicze i techniczne.

rzut

rzut

© Arch-it

Ze względu na założenia ekonomiczne dotyczące sposobu realizacji i funkcjonowania obiektu przyjęto odpowiednie rozwiązania projektowe i materiałowe. Parterowy budynek ma prostą formę wynikającą z układu funkcjonalnego i zastosowanych pasywnych strategii w zakresie oszczędności energii. Zadaszenie i kompozycja przeszkleń stanowi główne środki wyrazu zaś zastosowane materiały wykończeniowe podkreślają skromny wyraz budynku — piszą autorzy projektu. Prosty układ konstrukcyjny o niewielkich rozpiętościach pozwala na ekonomiczną realizację obiektu. Większość przegród wewnętrznych została zaprojektowana jako lekkie szkieletowe ściany, aby możliwe były przyszłe modyfikacje układu funkcjonalnego budynku w ramach zmieniających się potrzeb użytkowników — dodają architekci z pracowni Arch-it.

elewacja

elewacja

© Arch-it

Budynek dopasowany został do kształtu i niewielkiego rozmiaru działki. Jego usytuowanie w centralnej jej części pozwoliło na oddzielenie zlokalizowanej od północy strefy wejściowej i strefy rekreacyjnej po stronie południowej. Wokół budynku centrum zaplanowane są elementy małej architektury — ławki z siedziskami o drewnianych profilach, kosze na odpady i stojaki na rowery. Przewiduje się także zainstalowanie wbudowanych opraw oświetleniowych, które zapewniają oświetlenie w strefie wejściowej i na zadaszonych tarasach oraz nasadzenia — niską zieleń, drzewa, krzewy i zieleń ekstensywną. Zaplanowane są również ogrody deszczowe, które stanowić będą system bioretencji wody deszczowej powiązany z pobliskim rowem melioracyjnym.

Jak piszą autorzy projektu, budynek zostanie wyposażony w proekologiczne rozwiązania w zakresie odpowiedniego wykorzystania energii promieniowania słonecznego, bioretencji, odzysku ciepła i systemów fotowoltaicznych, co więcej, przy doborze materiałów budowlanych architekci kierowali się wskaźnikami ekologicznej długości życia materiału (LCA).

 
oprac. red.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE