Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Przystanek Edukacja — Skwer Usług Kultury w Wieleniu projektu Neostudio Architekci

11 sierpnia '20
Dane techniczne
Nazwa: Skwer Usług Kultury – „Przystanek Edukacja”
Lokalizacja: Polska, Wieleń, woj. wielkopolskie 
Inwestor: Gmina Wieleń
Projekt: Neostudio Architekci
Architekci: Bartosz Jarosz, Paweł Świerkowski
Architekci (współpraca): Weronika Kurdziałek, Adrianna Fiącek, Sandra Bogucka, Tomasz Sołtysiak, Konstanty Mikołajczak
Powierzchnia użytkowa: kawiarenka: 99,80 m², teren opracowania: 767,40 m²
Powierzchnia zabudowy: 124,80 m² (kawiarenka)
Liczba kondygnacji: 1
Współpraca (branżowa): Bud-Ekspert Sp. z o.o. (konstrukcja), INSAN PROJEKT Marcin Borowski (instalacje sanitarne), LNPE Michał Kapka (instalacje elektryczne)
Wykonawca: Projekt w trakcie przygotowania zamówienia publicznego — realizacji inwestycji
Projekt: 2018-2019
Realizacja: W trakcie budowy

Skwer Usług KulturyPrzystanek Edukacja” to koncepcja mająca na celu rewitalizację przestrzeni publicznej fragmentu miasta Wieleń. Za projekt aktywizujący i integrujący lokalną społeczność odpowiedzialni są Bartosz Jarosz i Paweł Świerkowski z Neostudio Architekci.

Rewitalizacja to metoda ożywiania zdegradowanych dzielnic miasta. Jest inicjowana i koordynowana przez samorząd miasta. Temu  procesowi mającego na celu m.in.: przeciwdziałanie degradacji przestrzeni zurbanizowanej, pobudzanie rozwoju i zmian jakościowych, poprawę środowiska zamieszkania oraz ochronę dziedzictwa narodowego, przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju stawiła czoło społeczność lokalna miasta i Gminy Wieleń, tworząc Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wieleń na lata 2017-2023. W uchwałę wpisuje się prezentowany projekt budowy skweru usług kultury „Przystanek Edukacja”.

stan aktualny skweru

stan aktualny

fot.: Neostudio Architekci

rewitalizacja Wielenia

Przedmiotem działań rewitalizacyjnych jest zazębiający się z przestrzeniami publicznymi fragment miasta Wieleń, który wpisuje się w siatkę ulic — mocno uczęszczanej głównej drogi wojewódzkiej ulicy T. Kościuszki i bocznych ulic H. Sawickiej i H. Sienkiewicza.

Jak o tym fragmencie miasta mówią architekci:

Odstaje na niekorzyść od innych części miasta, jest niechętnie odwiedzany i stanowi pseudo parking dla klientów sklepów znajdujących się przy głównej ulicy miasta. Jego obecna funkcja — dawnego przystanku PKS zamarła w momencie, którym większość ludzi przesiadła się do własnych środków transportu, zmieniono lokalnie organizację ruchu i trasy autobusów, a mały pawilon dworca przestał spełniać wymagania funkcjonale i został wynajęty pod usługę handlową.

Nowy budynek
Przystanku Edukacja

nowy obiekt powstanie w miejscu nieużywanego przystanku PKS

© Neostudio Architekci

Celem projektu jest stworzenie miejsca integracji mieszkańców w mocno zurbanizowanej części miasta, przy głównej drodze ul. Tadeusza Kościuszki, poprzez wykorzystanie instalacji edukacyjnych, elementów służących wypoczynkowi i spędzaniu wolnego czasu. Ożywienie tego fragmentu miasta musiało być kontrolowane.

czy można coś jeszcze doprojektować?

W pierwotnej wersji projektu zakładano zagospodarowanie przestrzeni w formie placu z drzewem, elementami małej architektury takimi jak: małe trybuny, ścianę ogłoszeniową pełniącą również funkcję ekranu, pomnika, elementów do aktywności miejskiej, tarasu terenowego na potrzeby warsztatów miejskich i odgrodzenie urbanistyczne i częściowo akustyczne od drogi ul. T. Kościuszki.

Taras ośrodka

taras pozwala na organizacje różnywch wydarzeń kulturalnych

© Neostudio Architekci

W wyniku rozwijającego się programu rewitalizacji oraz godzenia innych programów, które Miasto i Gmina Wieleń prowadzi, postanowiono doprojektować szkieletowy pawilon kawiarenki pod nazwą „Przystanek Edukacja”. Po likwidacji powierzchni asfaltowych zaprojektowano nawierzchnie ze szlachetnych kostek betonowych w granitowych obrzeżach, powierzchni piaskowo-żwirowej w okolicy platanu oraz projektowanego tarasu z desek konglomeratowych, który będzie idealnym podłożem do warsztatów prowadzonych przez Miejski Ośrodek Kultury oraz na potrzeby tarasu projektowanej kawiarenki.

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE