Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Elżbieta Janiszewska – Industrialny Ogród Wrażeń w Łodzi

26 marca '20

Elżbieta Janiszewska za swoją pracę magisterską pt. „Industrialny Ogród Wrażeń jako element miejskiego systemu zieleni i przestrzeni publicznych Green Line” otrzymała Nagrodę Ministra Rozwoju. Dyplom został wykonany w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej pod kierunkiem dr Anety Tomczak.

Tematem nagrodzonej pracy magisterskiej jest projekt urbanistyczny zagospodarowania obszaru nieczynnej elektrociepłowni nr 2 w Łodzi, wpisujący się w spójny miejski system zieleni i przestrzeni publicznych. Istotnym założeniem pracy jest operowanie różnymi skalami projektowymi, a każdy z proponowanych przez autorkę elementów wpisuje się w całość założenia. W ten sposób Elżbieta Janiszewska pokazuje możliwość tworzenia powiązanych przestrzeni wspólnych w skali miasta, kwartału, parku i ulicy. Koncepcja zakłada stworzenie parku — „Industrialnego Ogrodu Wrażeń”, łączącego funkcje rekreacyjne, sportowe, kulturalne i rozrywkowe.

autorka przeprowadziła analizę terenów postindustrialnych

© Elżbieta Janiszewska

uzdrawianie miasta

Część projektową poprzedziły badania, w których autorka skupiła się na specyfice i problemach miasta pofabrycznego oraz roli terenów zielonych. Efektem wykonanych analiz jest teza, łącząca te dwa tematy — wprowadzanie terenów zielonych w miejsca postindustrialne, jest sposobem na ich uzdrowienie i ponowne włączenie w miejski system, w duchu zrównoważonego rozwoju.

projekt łączy dwa łódzkie dworce kolejowe

© Elżbieta Janiszewska

green line

Projektowana struktura rozciąga się na dużym fragmencie Łodzi, łącząc dwa główne dworce kolejowe. Motywem przewodnim koncepcji stały się nieczynne tory kolejowe i tramwajowe, o długości prawie siedem kilometrów. „Green Line” to projekt łączący atrakcyjne przestrzenie miejskie — zarówno istniejące, jak i planowoane, w dużej części obejmując obszary postindustrialne i nieużytki. Linearny system jest pomysłem na otworzenie niedostępnych terenów oraz wprowadzenie zielonych przestrzeni publicznych, w postaci ścieżek pieszych, dróg rowerowych, skwerów, parków i placów, co przyczyni się do udrożnienia zbyt dużych, poprzemysłowych kwartałów.

zachowane obiekty zyskały nowe funkcje

© Elżbieta Janiszewska

industrialny ogród wrażeń

Na terenie elektrociepłowni nr 2 Elżbieta Janiszewska zaproponowała nowatorską przestrzeń rekreacyjną z różnymi funkcjami rozrywkowymi. Przeprowadzona przez absolwentkę Politechniki Łódzkiej analiza obszaru pokazała, że zamknięty teren pofabryczny zatrzymał rozwój całego kwartału miasta, tworząc jednocześnie sporą barierę przestrzenną dla jego mieszkańców. Z tego względu, na terenie elektrociepłowni autorka stworzyła ogólnodostępny park, wykorzystujący w maksymalnym stopniu zachowane obiekty i elementy infrastruktury technicznej. Poprzez zachowanie zatopionych w zieleni surowych, industrialnych form, połączonych z różnorodną ofertą funkcjonalną, powstała nowa, respektująca historię miejsca, przestrzeń publiczna w Łodzi.

park jest bogaty w zieleń i treny rekreacyjne

© Elżbieta Janiszewska

Praca Elżbiety Janiszewskiej została uhonorowana nagrodą tegorocznej edycji Konkursu o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie oraz publikacje krajowe w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, oraz doroczną nagrodą Towarzystwa Urbanistów Polskich za najlepszy dyplom obroniony w 2018 roku w kategorii „projektowanie urbanistyczne”. Gratulujemy!

 

oprac.: Dobrawa Bies

ilustracje dzięki uprzejmości Elżbiety Janiszewskiej

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE