Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize
Konkurs „Najlepszy Dyplom ARCHITEKTURA”

700-lecie lokacji wsi Kamień

03 czerwca '19

Zachęcamy do udziału w konkursie organizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Kamienia na obiekt, który upamiętni 700-lecie lokacji wsi Kamień, założonej na prawie niemieckim w 1319 roku.
Konkurs jest konkursem realizacyjnym, jednoetapowym, w zamyśle organizatorów przeznaczony jest on przede wszystkim dla młodych architektów i rzeźbiarzy. Proponowany obiekt powinien stanowić część kompozycji wsi w jak najszerszym zakresie przestrzennym i kulturowym, mieć powierzchnię nie większą niż 1 m², a wysokość maksymalną — 3 m.

[informacje od organizatorów]

Tak długa i udokumentowana historia napawa dumą wszystkie osoby związane z tą miejscowością i każe im patrzeć z nadzieją, ale i troską na zmiany zachodzące w jej charakterze. Wieś bowiem znajduje się w szczególnym momencie zmian społecznych — dokonało się prawie całkowite odejście od pracy na roli jako źródła utrzymania na rzecz innych aktywności wynikających z bliskiego sąsiedztwa dużych miejskich ośrodków Śląska i przede wszystkim Krakowa. Skutkuje to zmianą standardów i sposobów życia, co pociąga za sobą zmiany przestrzenne — konieczne, lecz niebezpieczne, co jest dotkliwie widoczne w niedalekim sąsiedztwie — spauperyzowane, na poły podmiejskie tereny, ulegające dewastacji poprzez przeskalowaną chaotyczną zabudowę, składowiska i wysypiska powstające na niezabudowanych kiedyś terenach.

Na szczęście mieszkańcy wsi, w większości ciągle związani z nią od wielu pokoleń, świadomi są piękna historycznych założeń przestrzennych będących w specjalnych relacjach z otaczającym krajobrazem i nie chcą go utracić, potrzebują jednak nowego pomysłu na zabudowę zgodną z obecnym modelem życia. Jakie powinny być ramy życia odpowiadające współczesnym potrzebom? Pełna odpowiedź na to pytanie w postaci planu i jego przestrzennego modelu przerasta ramy tego konkursu, ale organizatorzy oczekują i głęboko wierzą, że uczestnicy przedstawią kompozycję zabudowy porządkującą stan istniejący, szanującą jej mieszkańców, historię i środowisko naturalne, a obiekt upamiętniający lokację będzie do tej kompozycji należał.

Kazimierz ŁATAK

Kurator Konkursu

W Jury konkursu zasiądą: Piotr Lewicki, Ewa Kuryłowicz, Kazimierz Łatak, Zbigniew Maćków, Władysław Świadek i artysta rzeźbiarz, Wiesław Pastuła.

Prace konkursowe składać można do 20 września br., w godzinach od 10:00 do 15:00 w krakowskim oddziale SARP przy placu Szczepańskim 6.

Forma opracowania: graficzna, na jednej planszy o formacie 100×70 cm.

Do wygrania:
1. nagroda (realizacyjna) 4 000 PLN
2. nagroda 2 000 PLN
3. nagroda 1 000 PLN

Więcej informacji na stronie internetowej konkursu.

 

Ilustracje dzięki uprzejmości organizatorów

Głos został już oddany

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE