Konkurs „Najlepszy Dyplom ARCHITEKTURA”
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno–urbanistycznej dla centrum Kalisza

30 lipca '19

Miasto Kalisz i poznański oddział SARP zapraszają do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno–urbanistycznej zagospodarowania Głównego Rynku oraz Nowego Rynku wraz z łączącą je ulicą Kanonicką w Kaliszu.

Konkurs dotyczy terenu zlokalizowanego w samym centrum Kalisza, obszaru, który funkcjonalnie i przestrzennie stanowi „serce i duszę” miasta. Jak podkreślają organizatorzy konkursu, z uwagi na swoją historię oraz różnorodne przeznaczenie jest to teren bardzo ważny dla mieszkańców miasta — obejmuje przestrzeń reprezentacyjną (Główny Rynek), dojście do katedry (ul. Kanonicka), strefę usługowo-handlową (Nowy Rynek) i przejście przez strefę rekreacyjną (Planty Miejskie).

Celem konkursu jest uzyskanie koncepcji zagospodarowania terenów śródmiejskich o wysokich walorach estetycznych, atrakcyjnej zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. Z uwagi na charakter miejsca, jego ważne funkcje i położenie w mieście, projektowane rozwiązania przestrzenne (urbanistyczne i architektoniczne) powinny harmonijnie wpisywać się w otoczenie i w istniejący kontekst historyczno-urbanistyczny, zarówno pod względem gabarytów przestrzennych, proporcji, skali, jak i stylistyki oraz przyjętych rozwiązań materiałowych.

Konkurs jest jednoetapowy, otwarty i realizacyjny. Pula nagród i wyróżnień wynosi 120 000 PLN brutto.

Jury

W skład Sądu Konkursowego wejdą: dr Maciej Hawrylak (Przewodniczący Sądu, SARP Wrocław, Dolnośląska OIA RP), Grzegorz Cencek (Sędzia referent, SARP Poznań, Wielkopolska OIA RP), Krystian Kinastowski (Prezydent Miasta Kalisza), Agnieszka Wypych (Zastępca Naczelnika Wydziału Budownictwa, Architektury i Urbanistyki UMK), dr Izabela Rącka (Pierwszy Zastępca Przewodniczącego Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza), Kazimierz Łatak (SARP Kraków, Małopolska OIA RP), Przemysław Woźny (SARP Poznań, Wielkopolska OIA RP), Izabela Grześkiewicz (Zastępca sędziego, Kierownik Biura Rewitalizacji w Wydziale Rozwoju Miasta UMK), Aleksandra Kornecka (Zastępca sędziego, SARP Poznań, Wielkopolska OIA RP) i Katarzyna Wrońska (Sekretarz organizacyjny Konkursu, SARP Poznań, Wielkopolska OIA RP).

Kalendarium

Ogłoszenie konkursu: 19 lipca 2019 r.
Składanie pytań w sprawach formalnych: do 19 sierpnia 2019 r.
Odpowiedzi na pytania w sprawach formalnych: do 27 sierpnia 2019 r. (odpowiedzi udzielane będą na bieżąco)
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 2 września 2019 r.
Ogłoszenie o kwalifikacji uczestników konkursu: 17 września 2019 r.
Składanie pytań w sprawach merytorycznych: do 18 października 2019 r.
Odpowiedzi na pytania w sprawach merytorycznych: do 25 października 2019 r. (odpowiedzi udzielane będą na bieżąco)
Termin składania prac konkursowych: 18 listopada 2019 r.
Ogłoszenie wyników konkursu, dyskusja pokonkursowa, otwarcie wystawy prac: 11 grudnia 2019 r.
Wystawa pokonkursowa: 11 grudnia 2019 r. – 31 stycznia 2020 r.

Więcej informacji na STRONIE INTERNETOWEJ ORGANIZATORÓW KONKURSU.

 
oprac. red.

na podstawie informacji prasowej
Ilustracje dzięki uprzejmości SARP Oddział Poznań

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE