Kliknij i zobacz jak w prosty sposób opublikować swój projekt w A&B
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Konkurs na projekt parkingu wielopoziomowego w Strefie Kultury w Katowicach

30 marca '20

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego wraz z katowickim oddziałem SARP ogłosiło konkurs na opracowanie koncepcji urbanistycznoarchitektonicznej parkingu wielopoziomowego w Strefie Kultury w Katowicach.

Strefa Kultury w Katowicach to obszar, który łączy obiekty kulturalnorozrywkowe: „Spodek”, Międzynarodowe Centrum Kongresowe, nową siedzibę Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia oraz nowe Muzeum Śląskie.

Konkurs będzie składał się dwóch etapów. W pierwszym uczestnicy złożą opracowania studialne  autorzy tych, które zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu, składają prace konkursowe. Koncepcje będą oceniane pod względem prawidłowej obsługi komunikacyjnej, zagospodarowania przestrzeni publicznych, zieleni i tzw. małej architektury oraz architektonicznej koncepcji parkingu wielopoziomowego.

Jury będzie zwracało uwagę na funkcjonalność i czytelność zaprezentowanych rozwiązań komunikacyjnych, a także walory estetyczne formy architektonicznej, konstrukcji oraz zagospodarowania terenu.

Istotne będą również ekonomiczne aspekty koncepcji koszty realizacji, eksploatacji oraz utrzymania. Ważne jest wpisanie obiektu konkursowego w otaczającą architekturę, a także oryginalność rozwiązań przestrzennych.

Obszar planowanego parkingu

© Archiwum organizatorów

nagrody

W konkursie zostaną przyznane trzy nagrody, przewidywana jest również możliwość nadania wyróżnień w pierwszym i drugim etapie konkursu. I nagroda wynosi 25 tysięcy PLN oraz zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. II nagroda to 20 tysięcy PLN. III nagroda  15 tysięcy PLN.

terminy

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie: do dnia 17.04.2020 r. do godziny 15:00 w Siedzibie Organizatora Konkursu.

Termin składania opracowań studialnych w I Etapie Konkursu: do dnia 23.06.2020 r. do godziny 15:00 w Siedzibie Organizatora Konkursu

Termin składania prac konkursowych w II Etapie Konkursu: do dnia 21.08.2020 r. do godziny 15:00 w Siedzibie Organizatora Konkursu.

sąd konkursowy

dr Andrzej Grzybowski (IARP, SARP)
Piotr Fischer (IARP, SARP)
Piotr Średniawa (IARP, SARP)
Wojtek Gwizdak (IARP, SARP)
Adam Skrzypczyk (IARP, SARP)
Janusz Olesiński (Prezes Zarządu KTBS)
Agnieszka Kwiatek (IARP, KTBS)
Stanisław Podkański (IARP, UM Katowice  Architekt Miasta Katowice)
Bogusław Lowak (Naczelnik Wydziału Transportu UM Katowice)
Ewa BoguszMoore (Dyrektor NOSPR)
Marcin Gwoździewicz (p.o. Dyrektor Muzeum Śląskiego)
Henryk Piątek (IARP, SARP)

Więcej informacji tutaj

oprac.: Basia Hyjek

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE