NOWOŚĆ! Prawo w architekturze – przystępnie na portalu A&B
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Konkurs na projekt zadaszenia Amfiteatru w Łazienkach Królewskich w Warszawie

27 sierpnia '19

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich zapraszają do wzięcia udziału w dwuetapowym, studialnym konkursie na opracowanie projektu koncepcyjnego zadaszenia Amfiteatru w Łazienkach Królewskich w Warszawie.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie studialnego projektu koncepcyjnego zadaszenia widowni i sceny zabytkowego amfiteatru znajdującego się na terenie Łazienek Królewskich w Warszawie. W ramach konkursu uczestnicy mają zaprojektować dwa niezależne, sezonowe lub czasowe przekrycia sceny i widowni (dla maksymalnie 500 widzów) oddzielone wodą, w konstrukcji lekkiej i rozbieralnej.

Harmonogram konkursu

Ogłoszenie konkursu — 16.08.2019 r.
Składanie pytań dotyczących wyjaśnienia treści regulaminu konkursu dotyczących warunków udziału w konkursie — do 30.08.2019 r.
Zakończenie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie — 10.09.2019 r., do godz.15:00.
Składanie pytań o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczące opracowania i składania opracowań studialnych w pierwszym etapie konkursu — do 25.09.2019 r.
Przekazanie uczestnikom odpowiedzi na pytania dotyczące opracowania i składania opracowań studialnych — do 04.10.2019 r.
Składanie opracowań studialnych w pierwszym etapie konkursu — do 18.10.2019 r., do godz.15:00.
Zawiadomienie o wynikach pierwszego etapu konkursu — 25.10.2019 r.
Składanie pytań o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczące opracowania i składania opracowań konkursowych w drugim etapie konkursu — do 15.11.2019 r.
Składanie opracowań konkursowych w drugim etapie konkursu — do 11.12.2019 r., do godz. 13:00.
Oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników drugiego etapu konkursu — 20.12.2019 r.

Nagrody

Pierwsza nagroda — 45 000 PLN netto oraz 30 000 PLN netto jako wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych
Druga nagroda — 35 000 PLN netto
Trzecia nagroda — 15 000 PLN netto
Wyróżnienia pieniężne dla nie więcej niż dwóch opracowań konkursowych w wysokości 5 000 PLN netto każde.

Sąd Konkursowy

W jury konkursu zasiądą: Mariusz Ścisło (przewodniczący Sądu Konkursowego, SARP), Janusz Janik (Sędzia Referent, SARP), Krzysztof Ozimek (Sędzia, SARP), Marianna Otmianowska (zastępca dyrektora ds. konserwatorskich i technicznych MŁK, Sędzia z ramienia muzeum), Kamilla Pereta (Główny Konserwator MŁK, Sędzia z ramienia muzeum), Barbara Jezierska (Doradca Dyrektora MŁK, Sędzia z ramienia muzeum), Andrzej Chomczyk (Kierownik Działu utrzymania i serwisowania technicznego obiektów MŁK, Sędzia z ramienia muzeum, Jacek Krych (Sędzia Zapasowy, SARP), Dorota Knopp (Zastępca kierownika Działu Inwestycji MŁK, Sędzia zapasowy z ramienia muzeum).

Więcej informacji na STRONIE INTERNETOWEJ ORGANIZATORÓW.

 
oprac. red.

na podstawie informacji prasowej

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE