Kliknij i zobacz jak w prosty sposób opublikować swój projekt w A&B
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Konkurs na projekt zagospodarowania i zabudowy rynku w Janowie

17 sierpnia '20

Zapraszamy do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania i zabudowy rynku w Janowie organizowanym przez katowicki oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Celem konkursu jest wyłonienie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania i zabudowy rynku — Placu Grunwaldzkiego, placu Jana Pawła II i ul. Kościelnej w Janowie, najlepszej pod względem funkcjonalno-użytkowym i kompozycyjnym, z uwzględnieniem kontekstu istniejącego zagospodarowania obszaru i jego otoczenia — w znaczeniu materialnym, estetycznym, kulturowym oraz społecznym.

Prace konkursowe będą oceniane według następujących walorów:

 • urbanistyczno-architektonicznych, w tym w szczególności — kompozycja założenia przestrzennego, rozwiązania funkcjonalne w skali urbanistycznej i architektonicznej oraz walory zaproponowanych form architektonicznych i rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych,
 • relacji nowych form architektonicznych do zastanego zainwestowania terenu opracowania,
 • ekonomicznych z punktu widzenia realizacji i wieloletniej eksploatacji obiektów, budowli oraz utrzymania elementów zagospodarowania terenu.

sąd konkursowy

Oceny nadesłanych prac dokona jury w składzie:

 • Jacek Krych — przewodniczący sądu konkursowego,
 • Joanna Małecka — z-ca przewodniczącego sądu konkursowego
 • Mikołaj Szubert-Tecl,
 • Marek Skwara,
 • Adam Skrzypczyk,
 • Aleksander Krajewski,
 • Aleksandra Woźniak-Janeczek,
 • Marcin Brataniec,
 • Edward Moskalik — wójt Gminy Janów,
 • Jarosław Zasuń — kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Janów,
 • Justyna Siemion — dyrektor Muzeum Regionalnego im. Z. Krasińskiego w Złotym Potoku,
 • Agnieszka Kuta-Janikowska — kierownik Referatu Funduszy i Promocji,
 • Alfreda Mendakiewicz — radna Gminy Janów,
 • Czesław Tarczyński — artysta plastyk, prezes ZPAP okręgu częstochowskiego,
 • Anna Majorczyk — przedstawicielka młodzieży Gminy Janów,
 • Kamila Baran — przedstawicielka przedsiębiorców działających przy rynku.

nagrody i kalendarium konkursu

W konkursie przewidziano przyznanie trzech nagród głównych i trzech wyróżnień: I nagrody w wysokości 15 tys. zł oraz zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, II nagrody w wysokości 9 tys. zł, III nagrody w wysokości 5 tys. zł oraz trzech wyróżnień po 2 tys. zł każde.

 • wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 21 sierpnia br.
 • dopuszczenie do konkursu: do 11 września br.
 • składanie prac konkursowych: do 24 listopada br.
 • ogłoszenie wyników: 9 grudnia br.

Więcej informacji, szczegółowy regulamin oraz adres pod który należy składać wnioski, dostępne są na stronie konkursu.

 

oprac. red.

Głos został już oddany

Materiał w architekturze — trendy 2024
Kompleksowe kosztorysy inwestorskie

TECTUS®
całkowicie ukryty system zawiasów

www.simonswerk.com
INSPIRACJE