Konkurs „Najlepszy Dyplom ARCHITEKTURA”
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Konkurs na projekt zagospodarowania i zabudowy rynku w Janowie

17 sierpnia '20

Zapraszamy do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania i zabudowy rynku w Janowie organizowanym przez katowicki oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Celem konkursu jest wyłonienie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania i zabudowy rynku — Placu Grunwaldzkiego, placu Jana Pawła II i ul. Kościelnej w Janowie, najlepszej pod względem funkcjonalno-użytkowym i kompozycyjnym, z uwzględnieniem kontekstu istniejącego zagospodarowania obszaru i jego otoczenia — w znaczeniu materialnym, estetycznym, kulturowym oraz społecznym.

Prace konkursowe będą oceniane według następujących walorów:

 • urbanistyczno-architektonicznych, w tym w szczególności — kompozycja założenia przestrzennego, rozwiązania funkcjonalne w skali urbanistycznej i architektonicznej oraz walory zaproponowanych form architektonicznych i rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych,
 • relacji nowych form architektonicznych do zastanego zainwestowania terenu opracowania,
 • ekonomicznych z punktu widzenia realizacji i wieloletniej eksploatacji obiektów, budowli oraz utrzymania elementów zagospodarowania terenu.

sąd konkursowy

Oceny nadesłanych prac dokona jury w składzie:

 • Jacek Krych — przewodniczący sądu konkursowego,
 • Joanna Małecka — z-ca przewodniczącego sądu konkursowego
 • Mikołaj Szubert-Tecl,
 • Marek Skwara,
 • Adam Skrzypczyk,
 • Aleksander Krajewski,
 • Aleksandra Woźniak-Janeczek,
 • Marcin Brataniec,
 • Edward Moskalik — wójt Gminy Janów,
 • Jarosław Zasuń — kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Janów,
 • Justyna Siemion — dyrektor Muzeum Regionalnego im. Z. Krasińskiego w Złotym Potoku,
 • Agnieszka Kuta-Janikowska — kierownik Referatu Funduszy i Promocji,
 • Alfreda Mendakiewicz — radna Gminy Janów,
 • Czesław Tarczyński — artysta plastyk, prezes ZPAP okręgu częstochowskiego,
 • Anna Majorczyk — przedstawicielka młodzieży Gminy Janów,
 • Kamila Baran — przedstawicielka przedsiębiorców działających przy rynku.

nagrody i kalendarium konkursu

W konkursie przewidziano przyznanie trzech nagród głównych i trzech wyróżnień: I nagrody w wysokości 15 tys. zł oraz zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, II nagrody w wysokości 9 tys. zł, III nagrody w wysokości 5 tys. zł oraz trzech wyróżnień po 2 tys. zł każde.

 • wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 21 sierpnia br.
 • dopuszczenie do konkursu: do 11 września br.
 • składanie prac konkursowych: do 24 listopada br.
 • ogłoszenie wyników: 9 grudnia br.

Więcej informacji, szczegółowy regulamin oraz adres pod który należy składać wnioski, dostępne są na stronie konkursu.

 

oprac. red.

Głos został już oddany

Pełna deska tarasowa perfekcyjnie imitująca drewno
Laminaty architektoniczne EASYDECOR – połączenie atrakcyjności z użytecznością
Schody strychowe i modułowe, wyłazy dachowe
INSPIRACJE