Kliknij i zobacz jak w prosty sposób opublikować swój projekt w A&B
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Konkurs na projekt modelowego schroniska górskiego na Lubaniu

12 października '20

1001 to numer kolejnego konkursu ogłoszonego przez krakowski oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich, tym razem na zamówienie Polskiego Towarzystwa Turystyczno‑Krajoznawczego. Przedmiotem jednoetapowego, realizacyjnego konkursu architektoniczno‑urbanistycznego jest projekt modelowego budynku schroniska górskiego na Lubaniu.

ortofotomapa terenu

ortofotomapa terenu

© archiwum organizatorów

Lubań (1211 m n.p.m.) to najwyższy szczyt pasma Lubania leżący w południowo‑wschodniej części Gorców, zwieńczony wybudowaną w 2015 roku wieżą widokową. Pasmem Lubania i przez szczyt masywu przebiega Główny Szlak Beskidzki, na którego trasie od Krościenka nad Dunajcem do Turbacza (około 11 godzin marszu!), nie ma stałych obiektów pozwalających turystom na nocleg, wypoczynek czy też schronienie. Dotychczas w okolicy istniały dwa obiekty — na Samorodach, pod szczytem Lubania, w latach 1937–1944 działało schronisko, które zostało spalone przez okupanta. Pozostały po nim jedynie ruiny przyziemia z cegły i kamienia. Jeszcze krócej (wybudowane w latach 1973–1976) funkcjonowało małe schronisko górskie na Polanie Wyrobki, nieco poniżej szczytu Lubania, które całkowicie spłonęło w 1978 roku. Budowa nowego, całorocznego schroniska górskiego na Lubaniu, który jest przedmiotem konkursu, jest istotna przede wszystkim ze względu na bezpieczną dla ludzi i dla gorczańskiej przyrody organizację turystyki w tym malowniczym regionie. Jak czytamy w regulaminie, proponowane rozwiązania architektoniczno‑krajobrazowe, zasady kształtowania przestrzeni i zabudowy oraz obsługi komunikacyjnej powinny uwzględniać tradycję i rangę miejsca, jego rolę, a także charakter projektowanego obiektu i wartości, jakie powinien wnosić.

wieża widokowa na Lubaniu

wieża widokowa na Lubaniu

© archiwum organizatorów

Lokalizacja w tym miejscu obiektu turystycznego przybliży i uatrakcyjni ten rejon Gorców, a wędrującym turystom zapewni bezpieczeństwo. Wybudowanie schroniska będzie także kontynuacją schroniskowej tradycji Lubania zainicjowanej w 1937 roku przez Tatrzańskie Towarzystwo Narciarzy, przyczyni się do racjonalizacji ruchu turystycznego, zmniejszając presję turystów na inne cenne przyrodniczo obszary. Całoroczny, usytuowany w partii szczytowej pasma obiekt, będzie także punktem obserwacyjnym, jego personel wspomagać będzie mógł administrację leśną w sygnalizowaniu zagrożeń w tym pożarowych i związanych z dewastacją środowiska — piszą organizatorzy konkursu.

jury konkursu

Prace konkursowe oceniać będzie jury w składzie: Katarzyna Kozień‑Kornecka (Przewodnicząca), Paweł Wieczorek (Referent), Marcin Brataniec (SARP Kraków), Tomasz Studniarek (SARP Katowice), Stanisław Deńko (Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP), Jerzy Kalarus (Prezes Spółki PTTK Karpaty), Natalia Figiel (Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK), Witold Kozłowski (Marszałek Województwa Małopolskiego), Grzegorz Biedroń (Prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej, Radny Województwa Małopolskiego), Krzysztof Leśnodorski (zastępca sędziego konkursowego, SARP Kraków) i Marcin Buczek‑Palczyński (Sekretarz, SARP Kraków)

kalendarium

Ogłoszenie konkursu: 9 października 2020 r.
Składanie pytań o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu: do 14 października 2020 r.
Publikacja wyjaśnień treści regulaminu: do 16 października 2020 r.
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 21 października 2020 r., do godz. 14:00.
Wysłanie zawiadomień Uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie: do 26 października 2020  r.
Składanie pytań o wyjaśnienie treści regulaminu: do 30 października 2020 r.
Publikacja wyjaśnień treści regulaminu konkursu: do 6 listopada 2020 r.
Składanie prac konkursowych: do 4 grudnia 2020 r., do godz. 14:00.
Rozstrzygnięcie, publiczne ogłoszenie wyników konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej: do 11 grudnia 2020 r.

nagrody

Łączna pula nagród w konkursie wynosi 45 000 PLN brutto. Zdobywca pierwszej nagrody otrzyma 20 000 PLN oraz zaproszenie do wykonania na podstawie pracy konkursowej kompleksowej dokumentacji projektowej, laureat drugiego miejsca otrzyma 15 000 PLN, a trzeciego — 10 000 PLN.

Szczegółowe informacje i regulamin konkursu znajdziecie na stronie SARP Kraków.

 
oprac.: Ola Kloc

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE