Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Konkus na koncepcję budynku naukowo-dydaktycznego dla Uniwersytetu Warszawskiego

24 lipca '19

Zarząd Główny i Warszawski Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich zapraszają do udziału w konkursie architektoniczno-urbanistycznym na opracowanie koncepcji architektonicznej i zagospodarowania terenu dla budynku naukowo-dydaktycznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Konkurs obejmuje opracowanie fazy A i fazy B inwestycji pn. „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Bednarskiej 2/4” (faza A inwestycji realizowana jest w ramach programu wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”). 

Celem konkursu jest wybranie najlepszych pod względem funkcjonalno-przestrzennym koncepcji architektoniczno-urbanistycznych dla inwestycji. Przedstawione koncepcje powinny przewidywać rozwiązania przyszłościowe oraz realne do wykonania zarówno pod względem efektywności ekonomicznej procesu budowlanego, niskich kosztów eksploatacyjnych w okresie użytkowania budynku, jak również pozytywnego oddziaływania na człowieka i środowisko naturalne, a także w sposób optymalny wpisywać nowy budynek w kontekst historyczny. Konkurs jest dwuetapowy, studialno-realizacyjny.

Regulamin oraz materiały konkursowe znajdują się na stronie internetowej organizatorów.

 
oprac. red.

na podstawie informacji prasowej

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE