Konkurs „Najlepszy Dyplom ARCHITEKTURA”
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Magdalena Buczyńska: Moją idée fixe jest, aby konkursy zostały powszechnie uznane za wartość

13 marca '24

Jaka jest rola krakowskiego oddziału SARP w grze o Kraków? W jaki sposób upowszechniać konkursy, a także co robić, by siedziba oddziału przy placu Szczepańskim tętniła życiem znacznie częściej? O tym rozmawiamy z Magdaleną Buczyńską, która została wybrana na stanowisko prezesa SARP oddział Kraków.

Wiktor Bochenek: Została Pani wybrana na stanowisko prezesa SARP o. Kraków. Jakie ma Pani plany na tę kadencję? Co będzie priorytetem?

Magdalena Buczyńska: Rozpoczynam kadencje w wyjątkowym czasie. Wzrasta świadomość i potrzeba zmian, zwiększa się wrażliwość na przestrzeń. Wiele mówimy o środowisku, ekologii, człowieku, neuroróżnorodności, wpływie przestrzeni i budynków na kształtowanie jakości życia. Pragniemy i szukamy możliwości przywrócenia miasta jego mieszkańcom.

Nie sposób, żeby w tym kontekście Stowarzyszenie jako reprezentant grupy zawodowej, która powinna mieć wpływ na to, jak i czy miasto działa, nie domagało się wzmocnienia pozycji. Pozycji eksperckiej i opiniotwórczej. Chcę wspierać ukierunkowane na to działania poprzez stały kontakt z instytucjami miejskimi, edukację z zakresu kształtowania przestrzeni i zrównoważonego rozwoju. 

Dążę do tego, aby Galeria SARP przy placu Szczepańskim zaistniała na mapie Krakowa jako miejsce promocji architektury, działań kulturalnych związanych z przestrzenią miejską — debat, wystaw, wykładów. Planuję też, że przy wsparciu partnerów lokal uzyska nowy, adekwatny do funkcji standard.


Wiktor:
Czy ma Pani wymarzony konkurs SARP, który chciałaby Pani zorganizować?

Magdalena: Moją idée fixe jest, aby konkursy zostały powszechnie uznane za wartość, narzędzie kształtujące przestrzeń miast ale też terenów poza obszarem wysoko zurbanizowanym. 

Chciałabym, aby powstał swoistego rodzaju katalog inwestycji, dla których konkursy w powszechnej świadomości będą oczywiste. Organizacja konkursów już od ponad 140 lat jest celem statutowym SARP. Dysponujemy w tym zakresie olbrzymim doświadczeniem.

Wymarzony konkurs to ten przygotowany, z przemyślanym, rozpoznanym celem. Równocześnie otwarty dla rozwiązań, które wykraczają poza pierwotnie założenia, a na drodze dyskusji uznanych za najbardziej wartościowe. Konkurs zwieńczony realizacją obiektu kompletnego, obiektu odpowiadającego na potrzeby zamawiającego i wnoszącego wartość w zastaną przestrzeń.


Wiktor:
Jak widzi Pani przyszłość SARP w grze o miasto, o której wiele dyskutowano podczas zeszłorocznego biennale?

Magdalena: To bardzo rozległy, wielowątkowy temat o tym, co wymaga interwencji, korekty, ale też o możliwościach i obopólnych korzyściach.

Obecność Stowarzyszenia Architektów oraz Stowarzyszeń i Instytucji pokrewnych (TUP, OIA, SKZ) zrzeszających współdziałających specjalistów jest nieodzowna w dyskusji o mieście. Nie tylko w momentach przełomowych, wymagających większej atencji, ale w trybie ciągłym, codziennym. To my powinniśmy wyznaczać kierunki rozwoju, podkreślać i chronić wartości oraz wskazywać problemy, które w oczywisty sposób degradują lub blokują właściwy zbilansowany rozwój. Miasto to żywy organizm, który wymaga empatii, wiedzy z zakresu urbanistyki, socjologii i zarządzania, ciągłej dyskusji, otwartości na wciąż zmieniające się potrzeby.

Wielokrotnie podkreślamy swoją gotowość do pracy na rzecz właściwej polityki przestrzennej. SARP działa w kierunku wzmocnienia roli Architekta Miasta, Miejskich Komisji Urbanistyczno-Architektonicznych, stworzenia standardów urbanistycznych, a także standardów współpracy z Miastem dla inwestorów i projektantów.  SARP to również miejsce dyskusji nad przyszłością i nad właściwym dysponowaniem dziedzictwem.


Wiktor:
Jaką widzi Pani przyszłość młodych ludzi, którzy nie wiedzą, czy chcą zostać członkami SARP?

Magdalena: Wierzę, że wspomniane działania zmierzające do wzmocnienia roli zawodu, roli opiniotwórczej, wzajemnej edukacji spowodują, że Młodzi zobaczą w SARP instytucję sprawczą, zrzeszającą grono osób o wspólnych, zdefiniowanych celach. To jest jej siła, bez względu na wiek jej członków. SARP jest miejscem dla każdego, komu architektura i przestrzeń są bliskie. Jest naszym forum. Liczę na współpracę i zapraszam młodych wiekiem i duchem.  

Wiktor: Dziękuję za rozmowę.

Walnego Zebrania Członków SARP Oddział Kraków w dniu 9 marca 2024 na kadencję 2024-2028

Prezes oddziału: Magdalena Buczyńska-Zapała

Wiceprezes Oddziału ds. wewnętrznych: Marcin Włodarczyk
Wiceprezes Oddziału ds. twórczości: Marcin Brataniec
Wiceprezes Oddziału ds. współpracy z partnerami: Zbigniew Śnieżek
Wiceprezes Oddziału ds. zewnętrznych: Marcin Buczek-Palczyński
Skarbnik Oddziału: Piotr Urbanowicz
Sekretarz Oddziału: Dominika Długosz

Członkowie Zarządu Oddziału: Dominik Darasz, Sylwia Gąsienica-Kleryk-Strynka, Maria Gratkowska-Kot, Jacek Kłak, Wojciech Miecznikowski.

 
rozmawiał Wiktor Bochenek

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE