reklama
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Martyna Jaworska – „Projekt rewitalizacji fary gubińskiej”

11 stycznia '24
Dane techniczne
Typ: praca dyplomowa magisterska
Rok obrony: 2023
Nazwa: „Projekt rewitalizacji fary gubińskiej”
Autorka: Martyna Jaworska
Uczelnia: Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Promotor: dr hab. Radosław Skalski
Promotorka aneksu: dr Elżbieta Myjak‑Sokołowska

Praca zgłoszona na konkurs
„Najlepszy Dyplom Wnętrza 2022/2024”

Mój projekt polegał na stworzeniu niestandardowego centrum kultury w bryle gotyckiej katedry. Myślą przewodnią koncepcji jest dialog, relacja między przeszłością a przyszłością oraz między architekturą a zawładniającą nią naturą. Kolejnym założeniem była multifunkcyjność przestrzeni, przez co projekt mógłby działać w harmonijny sposób na wielu płaszczyznach. Ważna stała się także korespondencja funkcjonalna i plastyczna wnętrza z placem otaczającym farę oraz spełnienie oczekiwań lokalnej społeczności, miasta oraz Fundacji Fary Gubińskiej.

fara gubińska  Fara gubińska

celem autorki było przekształcenie gotyckiej katedry w centrum kultury

© Martyna Jaworska

W ten sposób skupiłam się na umiejscowieniu w ceglanej „obudowie” między innymi: biblioteki, czytelni, przestrzeni biurowej, sal seminaryjnych, małej gastronomii, przestrzeni wystawowej, sali koncertowej, szatni, toalet publicznych, archiwum. Chciałam, aby wnętrze zyskało wyjątkowy wyraz poprzez częściowe zachowanie stanu „ruiny”, co przyczyniło się do rozważań na temat roślinności we wnętrzu oraz obecnego braku przekrycia dachowego.

„Projekt rewitalizacji fary gubińskiej”, rzuty i aksonometria

„Projekt rewitalizacji fary gubińskiej”, rzuty i aksonometria

© Martyna Jaworska

Najważniejsza była idea stworzenia użytkowej i funkcjonalnej „ruiny” katedry gotyckiej poprzez wprowadzenie niedominujących elementów małej architektury, dachu oraz koniecznych elementów instalacyjnowykończeniowych.

Fara gubińska, restauracja  Fara, informacja

we wnętrzu znajdziemy m.in. małą gastronomię, informację i szatnię

© Martyna Jaworska

Inspirujące stały się dla mnie zdjęcia ukazujące farę w okresie świetności, a także te z czasów, kiedy jej mury i posadzkę porastała gęsta roślinność, a światło słoneczne przenikało swobodnie pomiędzy łukami i kolumnami, wpuszczone przez rozdarte sklepienie budynku. Postanowiłam zachować częściowo taki stan ingerencji natury w architekturę i nadać wnętrzu dodatkową funkcję zimowego ogrodu.

„Projekt rewitalizacji fary gubińskiej”, makieta

„Projekt rewitalizacji fary gubińskiej”, makieta

© Martyna Jaworska

Istotną decyzją była rezygnacja z rekonstrukcji dachu i pójście za przykładem Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego oraz ingerencja w naturalny proces „ruinizacji”. Tym sposobem stworzyłam koncepcję opartego na ceglanych murach, ukrytego, szklanego dachu, przez który można obserwować niebo.

Projekt rewitalizacji fary gubińskiej”  fara gubińska, klatka schodowa

w miejscu dawnych organów znajduje się wertykalna klatka schodowa

© Martyna Jaworska

W miejscu dawnych organów zlokalizowałam wertykalną klatkę schodową, która podobnie jak one stanowi element dekoracyjny wnętrza. Naprzeciwko znalazła się trybuna z podwyższonym podestem na kształt prezbiterium. Wspomniana koncepcja odpowiada wizji przejścia od głównych drzwi kościoła, do ołtarza, co według konstruktorów dawnych świątyń gotyckich miało symbolizować drogę od narodzin do zbawienia, czyli od profanum do sacrum.

Biblioteka   Biblioteka w farze

w nawach bocznych znajduje się biblioteka

© Martyna Jaworska

Główną nawę otaczają drzewa komponujące się w szereg gotyckich, strzelistych kolumn. W nawach bocznych widzimy między innymi biblioteczną ścianę, która wtapia się w ceglaną ścianę fary, a jest to tylko część zastosowanych we wnętrzu zmian.

Przestrzeń zewnętrzna  Miejsce spotkań

autorka zaproponowała rewitalizację placu otaczającego farę

© Martyna Jaworska

Dodatkowo w ramach aneksu do dyplomu powstała koncepcja rewitalizacji placu otaczającego farę. Głównym założeniem projektu było stworzenie wielofunkcyjnej, uniwersalnej przestrzeni plenerowej odpowiadającej na potrzeby lokalnej społeczności oraz rady miasta. Istotnym aspektem stało się świadome połączenie wnętrza fary z otaczającym ją placem, który stanie się przedłużeniem funkcji zaproponowanego centrum kultury. Powstała koncepcja proponuje sposób turystycznego, kulturalnego i społecznego uatrakcyjnienia zaniedbanej tkanki architektonicznej i przywrócenia jej dawnej funkcji zabytkowego, tętniącego życiem centrum miasta.

Plac przed farą sprzyja odpoczynku  Łazienka w farze

najważniejsza była idea stworzenia użytkowej i funkcjonalnej „ruiny” katedry gotyckiej

© Martyna Jaworska

Ważnym aspektem pracy jest zwrócenie uwagi na interesujący historycznie i geograficznie rejon, problem degradacji tkanki miejskiej oraz wartości kulturalnych, społecznych i turystycznych miasta. W ramach projektu rozważana jest także interesująca kwestia charakteru, funkcji oraz znaczenia ruin i desakralizacji obiektów pokościelnych. Dokładne analizy dotyczące samego zjawiska ruiny, katedry gotyckiej oraz Gubina zawarłam w mojej pisemnej pracy dyplomowej: „Poetyka ruin, architektura transcendentna poza czasem”, co pozwoliło mi na zgłębienie tematu wykonywanego projektu.

 

Martyna JAWORSKA

Ilustracje: © Autorka

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE