Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju zostanie zlikwidowana

04 października '21

Monika Konrad, dyrektorka Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju w Warszawie, poinformowała, że do końca roku instytucja zostanie zlikwidowana.

„Informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr 1.III/1616/2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 sierpnia w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju oraz określenie nowej formy wykonania zadań tej jednostki, z dniem 31 grudnia 2021 roku likwiduje się jednostkę budżetową m.st. Warszawy pod nazwą Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju” czytamy w oficjalnym piśmie, które wystosowała dyrektorka instytycji, Monika Konrad.

Z kolei redakcja Architektura&Biznes wysłała do Moniki Konrad pytania dot. procesu likwidacji instytucji oraz jaka jednostka będzie funkcjonować na jej miejscu. O odpowiedziach poinformujemy na bieżąco.

Przypomnijmy, że Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju jest jednostką organizacyjną, działającą w ramach struktur organizacyjnych Urzędu Miasta jako jednostka budżetowa. Nadzór merytoryczny nad działalnością „Pracowni” pełni Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.

Do podstawowych zadań instytucji należy sporządzanie opracowań planistycznych wynikających z Ustawy o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym:

  • projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów miasta, w tym także opracowania ekofizjograficzne, prognozy oddziaływania na środowisko oraz prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu,

  • projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy,

  • wykonywanie innych zadań niezbędnych dla planowania rozwoju Warszawy, wynikających z bieżących potrzeb władz miasta:- prace

  • analityczne i studia przestrzenne,

  • analizy i studia komunikacyjne,

  • analizy społeczne i demograficzne.

oprac.: Katarzyna Domagała

Głos został już oddany

Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Dachówki ceramiczne Röben – zawsze na czasie
AQUA – Stelaże podtynkowe i przyciski spłukujące
INSPIRACJE