Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Miriam Mik – „Habitat w Tallinie – ekologiczne środowisko do życia”

17 maja '21
Dane techniczne
Typ: praca dyplomowa inżynierska
Rok obrony: 2019
Nazwa: „HABITAT W TALLINIE — EKOLOGICZNE ŚRODOWISKO DO ŻYCIA”
Autorka: Miriam Mik
Uczelnia:
Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej
Promotor:

dr Marcin Gałkowski

Promotorka pomocnicza:

Iwona Wilczek

Praca zgłoszona na konkurs
„Najlepszy Dyplom Architektura”


Projekt polega na stworzeniu ekologicznego środowiska do mieszkania, które ma być zgodne z alternatywnym stylem życia tallińczyków. Proponowana koncepcja przewiduje przestrzenie łączące zabudowę mieszkalną, usługową, budynki użyteczności publicznej, strefy zajęć rekreacyjnych z ekologicznymi rozwiązaniami po to, by podnieść jakość życia mieszkańców.

założenie urbanistycznezałożenie urbanistycznezałożenie urbanistyczne

założenie urbanistyczne

© Miriam Mik

Zabudowę utworzono na siatce modularnej 8,10 na 8,10 metra, została ona zastosowana na całym terenie opracowania. Założeniem było wprowadzenie funkcji mieszkalnej od strony miasta jako kontynuacji sposobu zagospodarowania ulicy Kopli. Funkcję usługową wprowadzono od strony torów. Aby zniwelować hałas, zwiększono w ich sąsiedztwie wysokość zabudowy do czterech kondygnacji. W usługach przy module komunikacyjnym wprowadzono przestrzeń integracyjnowypoczynkową oraz biblioteki dla pracowników i mieszkańców osiedla. Na elewacjach, jako dodatkową barierę akustyczną budynków, zastosowano panele z wiszącą zielenią.

rzut urbanistycznyrzut urbanistycznyrzut urbanistyczny

rzut urbanistyczny

© Miriam Mik

Funkcja mieszkalna, z trzema kondygnacjami, łączy się naprzemiennie z mniejszym modułem komunikacji. Zastosowanie różnych typów mieszkań (powierzchnia od trzydziestu do stu metrów kwadratowych) w naturalny sposób przyciągnie zróżnicowaną grupę mieszkańców, co jest ważnym czynnikiem w tworzeniu żywego środowiska miejskiego.

przekrój założenia urbanistycznegoprzekrój założenia urbanistycznegoprzekrój założenia urbanistycznego

przekrój założenia urbanistycznego

© Miriam Mik

Wyróżniono dwa rodzaje elewacji zespołów mieszkaniowych, które podkreślą ich indywidualne własności. Zakres okładzin nawiązuje do materiałów tradycyjnych występujących w historycznej części Tallina, jak drewno, cegła oraz kamień naturalny. Moduły zabudowy zostały również połączone z parkingiem podziemnym. Na końcach terenu opracowania utworzono placówki edukacyjne. W zabudowie zaplanowano również moduły o funkcji integracyjnej i usługowowypoczynkowej, takie jak kawiarnia lub sklepy z lokalną żywnością. Strefy umożliwiają integrację mieszkańców osiedla i miasta. Przewidziano także miejsca do spotkań wspólnoty mieszkaniowej, można je również wykorzystać do zorganizowania przyjęć.

ukształtowanie terenu
zabudowy        analizy funkcjonalne

po lewej: ukształtowanie terenu zabudowy; po prawej: analizy funkcjonalne

© Miriam Mik

W projekcie zastosowano rozwiązania ekologiczne w postaci pozyskiwania energii słonecznej oraz magazynowania wody deszczowej. We wnętrzu opracowanego obszaru przewidziano utworzenie interaktywnych szklarni, które umożliwiają mieszkańcom uprawę roślin. Jedna z nich została przeznaczona dla dzieci. Aby nawiązać do charakteru otaczającej zabudowy, w koncepcji nowych obiektów zastosowano dachy dwuspadowe o kącie nachylenia czterdzieści stopni.

schemat rodzaju mieszkańschemat rodzaju mieszkańschemat rodzaju mieszkań

schemat rodzaju mieszkań

© Miriam Mik

Koncepcja rozwiązania komunikacji uwzględnia przedłużenie ulic Volta i Kungla, by połączyć dzielnice Kalamaja i Pelgulinn. Na tym odcinku zaproponowano wpuszczenie torów pod ziemię, a na odzyskanym terenie utworzenie parku. To rozwiązanie pozwoliło na umieszczenie dodatkowej strefy zabudowy mieszkalnej od strony wschodniej. W warstwie komunikacyjnej poszczególne części są połączone ścieżkami rowerowopieszymi. Zabudowę ukształtowano tak, aby stworzyć kameralne wnętrza urbanistyczne, do których wpisano strefy rekreacyjne przewidziane dla najmłodszych i dla wypoczynku starszych osób.

wnętrza urbanistycznewnętrza urbanistycznewnętrza urbanistyczne

wnętrza urbanistyczne

© Miriam Mik

W wyniku połączenia funkcji mieszkalnych, biurowych, stref integracyjnych oraz edukacyjnych stworzono spójną przestrzeń do życia. Wprowadzenie ekologicznych rozwiązań pozyskiwania energii zmniejszy szkodliwe oddziaływanie na środowisko. Nadmiar energii będzie wykorzystany w otoczeniu zabudowy — posłuży więc nie tylko mieszkańcom osiedla, ale również dzielnicy. Osiedle tworzy nie tylko wartość środowiskową i finansową, lecz także społeczną, dając podstawy dla budowania poczucia wspólnoty.

 
Miriam MIK

Ilustracje: © Autorka

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE