Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize
Zobacz w portalu A&B!

Katarzyna Lewandowska – „Przestrzenie multisensoryczne inspirowane malarstwem”

31 maja '21
Dane techniczne
Typ: praca dyplomowa licencjacka
Rok obrony: 2020
Nazwa: „Projekt przestrzeni multisensorycznych inspirowany wybranymi kierunkami w malarstwie”
Autor: Katarzyna Lewandowska
Uczelnia:
Akademia Sztuki w Szczecinie
Promotorka:

dr Olga Kiedrowicz-Świtalska

Asystentka:

Agata Legawiec

Celem poszukiwań w procesie projektowym są dwie mobilne przestrzenie multisensoryczne, będące swoistymi obiektami wystawienniczo-interakcyjnymi. Każda z nich docelowo zostanie zainspirowana dwoma wybranymi kierunkami w sztuce malarskiej. W ich wnętrzach będą się przeplatać zagadnienia dotyczące sztuki, multisensoryki, instalacji dźwiękowych. Osadzone zostaną w przykładowej hali, będzie to jeden ze sposobów zaprezentowania ich użytkownikom.

Zmysły staną się kluczowym elementem projektu, ponieważ związana z nimi różnorodność pozwala głębiej i wnikliwiej odbierać przestrzeń. Wielozmysłowość w projekcie ma sprawić, że odbiorca dotrze w głąb siebie, zanurzy się w swoich odczuciach. Użyte mechanizmy oraz doznania multisensoryczne będę pobudzać określone stany emocjonalne.

Hala, kolaż    Obiekt 01 —
kubizm-impresjonizm (kolaż)

przestrzeń hali i wnętrze obiektu 01

© Katarzyna Lewandowska

temat

Od lat moje zainteresowanie sztuką sprawiało, że jej różnorodne kierunki przeplatały się i czerpały z siebie nawzajem. Przełożenie ich na język architektury wnętrz to niesamowite doświadczenie. Moim celem było zaprojektowanie przestrzeni multisensorycznych zainspirowanych wybranymi kierunkami w malarstwie. Aktywowanie wybranych zmysłów jest tu najważniejszym elementem — pobudza proces doświadczania i wzbogaca odczucia podczas poruszania się w przestrzeni.

Obiekt 01 rzut    Obiekt 02 — rzut

obiekt 01 i obiekt 02, rzuty

© Katarzyna Lewandowska

Wielozmysłowość, która została „wprowadzona” w projekt, na przykład przenikanie się różnobarwnego oświetlenia, nakładanie się wyznaczonych stref, zróżnicowanie materiałów na zasadzie kontrastu, detale i wykończenia czy zaprojektowanie instalacji dźwiękowej, ma stworzyć warunki, w których użytkownik poczuje się jego integralną częścią. Wybrane nurty i powiązane z nimi charakterystyczne cechy były punktami wyjścia do złapania kluczowych mechanizmów, zależności i efektów (wizualnych, dźwiękowych czy haptycznych). Podczas projektowania najważniejsze były subiektywne odczucia w odbiorze sztuki oraz intuicja. Składały się one na próby stworzenia autorskiego języka projektowego inspirowanego kierunkami w sztuce.

obiekt 02 —
realizm-neoimpresjonism (wizualizacje)

obiekt 02 — realizm-neoimpresjonism

© Katarzyna Lewandowska

efekty poszukiwań

Efektem poszukiwań są dwie mobilne przestrzenie multisensoryczne, będące swoistymi obiektami wystawienniczo-interakcyjnymi. Usytuowane w przykładowej przestrzeni hali, zostały rozmieszczone po przekątnej, oddzielone za pomocą zróżnicowania kolorystycznego posadzki. Zabieg ten podkreśla indywidualność każdej z form.

Przestrzenie
multisensoryczne inspirowane malarstwem, przekrój obiektu 01

przekrój obiektu 01

© Katarzyna Lewandowska

Elementem scalającym dwie odmienne przestrzenie są siedziska uzupełnione o szklane kotary/przesłony. Falujące elementy z przestrzeni inspirowanej kubizmemimpresjonizmem oraz kształty walca z przestrzeni realizmuneoimpresjonizmu stworzyły uzupełniające się formy. Wraz z rozproszeniem fal po hali są one coraz niższe, aż do zaniku, pozostawiając same siedziska. Te z nich, które zostały zaprojektowane na pograniczu ciemnej i jasnej posadzki, przybierają odpowiednio jej kolory, stając się przy tym jej kompletną częścią. Formy siedzące zostały uzupełnione o oświetlenie w powielonym kształcie fali.

przekrój obiektu 02

© Katarzyna Lewandowska

Zastosowanie monochromatycznych barw w przestrzeni hali miało na celu zachęcenie użytkownika do eksplorowania dwóch galerii, w których wyłaniają się kolorowe wiązki światła. Strefa z mnogością siedzisk sprzyja z jednej strony wyciszeniu i odpoczynkowi, z drugiej — interakcji z pozostałymi zwiedzającymi. Uczucie wyciszenia potęguje zieleń wypełniająca najwyższy poziom hali. W poszczególnych strefach sali zostały podkreślone wybrane zmysły, warto jednak dodać, że zmysły te stale się przenikają. Korelacja między wzrokiem, dotykiem, słuchem czy odczuwaniem położenia ciała w przestrzeni jest nierozerwalna. Nasze ciało odczytuje ciężkość danych elementów, ich położenie w przestrzeni, temperaturę czy wykorzystany materiał.

Główna hala
wystawiennicza

wnętrze hali wystawienniczej

© Katarzyna Lewandowska

podsumowanie

Projekt ma na celu wskazanie istoty wzajemnego „przenikania” się kierunków sztuki i podkreślenie ich nierozerwalności. Stanowi zachętę do samodzielnych, odważnych poszukiwań w obszarze projektowania.

 

Katarzyna LEWANDOWSKA

Ilustracje © Autorka

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE