Akademia Sztuki w Szczecinie

Akademia Sztuki w Szczecinie jest pierwszą w Polsce uczelnią publiczną łączącą sztuki plastyczne i sztuki muzyczne. Jej celem jest kształtowanie talentów i ochrona swobody artystycznej. Przez swoją naukowo–artystyczną działalność integruje i pobudza środowisko twórcze do kreowania piękna na wszystkich obszarach życia społecznego. Akademia Sztuki prowadzi kształcenie w oparciu o tradycję kultury narodowej i szeroko pojętej kultury światowej, przy współpracy z uczelniami artystycznymi w Polsce i poza jej granicami.
W skład Akademii Sztuki w Szczecinie wchodzą Wydziały: Edukacji Muzycznej,Instrumentalny, Wokalny, Architektury Wnętrz, Grafiki, Malarstwa, Sztuki Mediów i Wzornictwa.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE