Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Community HUB w Kanadzie. Adaptowalny projekt Polki nagrodzony!

29 sierpnia '22

Międzynarodowy konkurs The Invisible Hub na projekt centrum społecznego w Vancouver organizowany przez Arc Ace obfitował w sukcesy polskich architektek. Martyna Kotulek, absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej zaproponowała zielony budynek wykonany w konstrukcji drewnianej, który można łatwo rozebrać i użyć w innym miejscu i zajęła piąte miejsce !

Widok na strefę wejściową budynku

projekt HUBu otrzymał piątą nagrodę

© Martyna Kotulek

Celem projektu było stworzenie centrum społecznego w Vancouver, obiekt miałby działać w formie HUBu, a więc wielofunkcyjnego budynku łączącego lokalną społeczność. Stanowić miałby miejsce, gdzie sztuka i natura przenika się z funkcjami społecznymi. Celami konkursowymi były: społeczna integracja, połączenie użytkownika z naturą, połączenie architektury z naturą, stworzenie żywych przestrzeni społecznych, a także połączenie obiektu z istniejącymi wysokościami terenu. Organizatorzy zwracali uwagę na stworzenie zielonych platform-pięter zintegrowanych z przestrzeniami publicznymi, użycie naturalnych materiałów, stworzenie miejsca, gdzie sztuka będzie łączyć reprezentantów różnych grup społecznych. Łatwo dostępnego miejsca, które każdy może odwiedzić. Ważna była równoważność przestrzeni publicznych zewnętrznych z przestrzeniami wewnątrz obiektu.

Widok 3D założenia i podział na funkcje

centrum jest miejscem spotkań społeczności Vancouver

© Martyna Kotulek

sukcesy Polek!

Spośród nadesłanych na konkurs prac jury nagrodziło pięć, a wśród nich znalazły się aż trzy projekty z Polski! I Nagrodę otrzymała Weronika Deszkiewicz z Politechniki Poznańskiej, drugie miejsce przypadło zespołowi w składzie: Nastaran Houshmand Khaligh i Seyyed Amirreza Bahrololoumi Tabatabaee z Iranu. Trzecia nagroda powędrowała do Karoliny Kaczor z Politechniki Śląskiej, czwartą otrzymali Rashi Karkoon i Smriti Sharma z Indii, a piątą nagrodę otrzymała Martyna Kotulek za projekt Community HUB.

Według definicji community HUB to wielofunkcyjne centrum, które zapewnia szeroką gamę wysokiej jakości usług dla lokalnej społeczności, z opcją wytworzenia przestrzeni dla nowych usług — w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby społeczeństwa. Lokalna społeczność jest zaangażowana w decyzje dotyczące sposobu zarządzania obiektem. Plusami takich obiektów, jest nie tylko spełnienie potrzeb społeczności, ale również budowanie bardziej zwartych i zżytych ze sobą więzi społecznych w przestrzeniach miejskich. Community HUB jest niezwykle cenną ideą w Vancouver, biorąc pod uwagę zróżnicowanie społeczeństwa tego miasta. Od lat 80. XX wieku znacznie wzrosła imigracja, co sprawiło, że miasto stało się bardziej zróżnicowane etnicznie i językowo. 53% mieszkańców Vancouver nie mówi po angielsku, prawie 30% mieszkańców miasta jest natomiast pochodzenia chińskiego. Vancouver jako bardzo zróżnicowane kulturowo, można by powiedzieć, że potrzebuje miejsca jednoczącego różne kulturowo jednostki, miejsca o szerokiej gamie możliwości — mówi Martyna Kotulek.

Projekt Community HUB, widok z podwyższenia terenu

konstrukcja budynku została wykonana z drewna

© Martyna Kotulek

przemysłowa historia False Flat Creek

Działka projektowa znajduję się w dzielnicy False Flat Creek, która do początku XX wieku była błotnisą równiną. Gdy działalność przemysłowa miasta zaczęła się poszerzać, rozpoczęto zasypywanie dzielnicy a do 1919 roku zarówno Great Northern Railway (GNR) i Canadian Northern Railway (GNR) założyły tam swoje nowe zachodnie, terminale.

Rozmiary działek i drogi, które w końcu powstały, odzwierciedlały chaos i szybkość ich wytyczania, co pozostaje widoczne do dziś i stanowi wielki kontrast w stosunku do staranności i rygoru, które charakteryzują pozostałe części Vancouver. Aktualnie miasto planuje stworzenie w tej dzielnicy kreatywnego campusu — dodaje autorka.

Projekt Community HUB, masterplan

masterplan założenia

© Martyna Kotulek

miejsce spotkań

Ideą Martyny Kotulek było zaprojektowanie założenia, które kształtowane jest wokół głównej przestrzeni publicznej — miejsca spotkań lokalnej społeczności. Forma budynku w całości wynika z kształtowanych przestrzeni publicznych i komunikacji pieszej przewidywanej na tym terenie, a sposób kształtowania obiektu inspirowany był układem kompozycyjnym miasta.

Obiekt, który zaproponowała autorka, tak jak i dzielnica, w której się znajduje, wyłamuje się ortogonalnej charakterystycznej dla miasta siatki, naśladując skosy działki. Natomiast układ wewnętrzny komunikacji wraz z główną przestrzenią publiczną to elementy bazujące na ortogonalnej siatce. Program funkcjonalno-przestrzenny założenia obejmuje integralność przestrzeni urbanistycznych z przestrzeniami wewnętrznymi budynku, a także przenikanie się ich z istniejącą tkanką miasta.

Projekt Community HUB, atrium

projekt Community HUB, atrium

© Martyna Kotulek

Funkcje przewidziane w projekcie dzielą się na pięć kategorii: artystyczne, społeczne, handlowe, sportowe i kawiarniane. Ich umiejscowienie na działce wynika z zewnętrznych uwarunkowań terenu. Przestrzenie wystawowe, a także sportowe znajdują się od strony budynków uniwersyteckich, czyli wschodu. Lobby wraz z punktami sprzedaży detalicznej znajdują się od wejścia na działkę (zachodu). Natomiast kawiarnia przewidywana jest od strony południowej. Przestrzenie społeczne otaczają wewnętrzne atrium budynku, zapewniając możliwość przenoszenia aktywności na zewnątrz obiektu. Atrium stanowi przestrzeń publiczną, w której spotyka się lokalna społeczność, miejsce wspierające mniejsze grupy etniczne i różnorodność.

Projekt Community HUB, schemat funkcjonalny i konstrukcyjny

schemat funkcjonalny i konstrukcyjny

© Martyna Kotulek

budynek adaptowalny do zmian

Obiekt zaprojektowany jest w duchu zrównoważonego rozwoju — autorka wprowadziła wysoką liczbę powierzchni biologicznie czynnych — zielone dachy (o funkcji dodatkowej przestrzeni publicznej), zbiorniki retencyjne i ogrody deszczowe.

W kontekście planów związanych z tą dzielnicą miasta, a także prognozowanego podwyższania się poziomu morza, jak i opcjonalnych trzęsień ziemi założyłam projekt adaptowalny do zmian. Zaproponowałam lekką, drewnianą konstrukcję, która w łatwy sposób mogłaby być później rozebrana, ponownie użyta w innym miejscu, a HUB przybierałby wtedy formę czasowej instalacji stanowiącej miejsce integracji lokalnej społeczności — podsumowuje Martyna Kotulek.

 
Dobrawa Bies

Głos został już oddany

Materiał w architekturze — trendy 2024
LS Dark — żaluzje zaciemniające

TECTUS®
całkowicie ukryty system zawiasów

www.simonswerk.com
INSPIRACJE