Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Nowe dofinansowania ekologiczne dla krakowian

26 maja '20

Mieszkańcy Krakowa mogą już składać wnioski o dotacje w ramach trzech nowych miejskich programów: termomodernizacji budynków jednorodzinnych, rozwoju odnawialnych źródeł energii i likwidacji instalacji grzewczych na paliwo stałe.

termomodernizacja w Krakowie

Kraków przyjął zmiany w obrębie programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Obejmują one: zwiększenie kręgu beneficjentów o osoby fizyczne, których dochód przekracza 250 procent kryterium dochodowego (do tej pory z programu mogły skorzystać tylko osoby fizyczne, których dochód gospodarstwa domowego wynosił do 250 procent kryterium dochodowego — do 1320 zł netto na miesiąc w gospodarstwie wieloosobowym i do 1752,50 zł netto na miesiąc w gospodarstwie jednoosobowym). Wysokość dotacji dla beneficjentów, których dochód przekracza 250 proc. kryterium dochodowego, wynosić będzie do 50 procent kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 25 tysięcy zł. Wysokość dotacji dla beneficjentów, których dochód wynosi do 250 procent kryterium dochodowego, pozostaje bez zmian i wynosi do 100 procent kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 50 tysięcy zł. Zwiększono także maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany na wymianę okien, drzwi zewnętrznych i bram garażowych z 400 zł za metr kwadratowych do 700 zł za metr kwadratowy.

rozwój odnawialnych źródeł energii

Program rozwoju odnawialnych źródeł energii przewiduje dotacje do instalacji odnawialnych źródeł energii (pomp ciepła, kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych). Wysokość dotacji może wynieść do 60 procent kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 18 tysięcy zł przy zakupie i montażu powietrznej pompy ciepła, 33 tysiące zł przy zakupie i montażu gruntowej pompy ciepła, 7,5 tysięcy zł przy zakupie i montażu instalacji kolektorów słonecznych i 15 tysięcy zł przy zakupie oraz montażu instalacji fotowoltaicznej. Pierwszeństwo w rozpatrywaniu wniosków na zakup i montaż pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych będą mieli wnioskodawcy, którzy w czasie trwania Programu Ograniczania Emisji, złożyli wniosek o udzielenie dotacji celowej na wykonanie zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony środowiska obejmującego instalację odnawialnego źródła energii, jednak ze względu na wykorzystanie limitu środków finansowych przeznaczonych na ten cel, ich wniosek nie został rozpatrzony.

likwidacja instalacji grzewczych

W ramach programu likwidacji instalacji grzewczych na paliwo stałe wnioski o dotację na likwidację pieców i palenisk będą mogli składać mieszkańcy, którzy ubiegali się o dofinansowanie w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji, ale z przyczyn formalnych (np. przeciągającego się postępowania spadkowego) nie mogli uzyskać dotacji na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne. Dotacja będzie przyznawana w wysokości do 60 procent kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację zadania.

 

 

oprac. red. Głos został już oddany

Materiał w architekturze — trendy 2024
Kompleksowe kosztorysy inwestorskie

TECTUS®
całkowicie ukryty system zawiasów

www.simonswerk.com
INSPIRACJE