Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Gra w karty podstawą do projektu zielonego osiedla w Gliwicach

16 listopada '23
w skrócie
  1. Marta Sanigórska z Politechniki Śląskiej to kolejna studentka, która wykorzystała grę karcianą „Gra w osiedle” do stworzenia pracy inżynierskiej.
  2. Autorka stosując karty, ułożyła różne typy osiedli, wybierając z nich najlepszą koncepcję stanowiącą równowagę między zabudową a zielenią.
  3. Jako teren projektowy studentka wybrała okolice Osiedla Sikornik w Gliwicach, a jej głównym założeniem było ekologiczne podejście do planowania urbanistycznego i architektonicznego.
  4. Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej portalu A&B.

Prezentujemy kolejny projekt inżynierski powstały na podstawie gry karcianej. Marta Sanigórska z Politechniki Śląskiej korzystając z Gry w osiedle opracowanej przez koło naukowe Urbanmodel, pod redakcją dr hab. Tomasza Bradeckiego, stworzyła modelową koncepcję ekologicznej zabudowy mieszkaniowo-usługowej  przy Osiedlu Sikornik w Gliwicach.

Praca inżynierska pt. „Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zespołu zabudowy mieszkaniowo-usługowej przy Osiedlu Sikornik w Gliwicach. Koncepcja modelowa wykorzystująca rozwiązania proekologiczne na podstawie modeli »Gry w osiedle«” została wykonana pod kierunkiem dr hab. Tomasza Bradeckiego na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej.

Rzut koncepcji 2, która została wybrana do rozwinięcia w pracy inżynierskiej

rzut koncepcji 2, która została wybrana do rozwinięcia w pracy inżynierskiej

© Marta Sanigórska

praca na podstawie kart

Projekt Marty Sanigórskiej powstał na bazie teoretycznej koncepcji wykorzystującej modele Gry w osiedle opracowanej na Politechnice Śląskiej w Gliwicach przez dr hab. Tomasza Bradeckiego z zespołem z koła Urbanmodel w składzie: Marta Sanigórska, Natalia Dymarska, Marta Klekotka, Karolina Wąsińska, Julia Stachura, Daria Bal, Małgorzata Wasik, Katarzyna Kotarska, Ola Barańska, Monika Brol, Justyna Nowak, Igor Gdula, Małgorzata Pluta, Daniel Szołtysek, Kamil Kolus, Kinga Karcz, Paulina Miszczak, Błażej Mól. Celem gry jest zbudowanie miniosiedla o jak najlepszych parametrach

„Gra w osiedle”

© Urbanmodel

O tym, z czego składa się gra, jej szczegółach oraz celu możecie przeczytać w artykule Zielone osiedle w Gliwicach. Powstało na podstawie nietypowej gry dotyczącym pracy dyplomowej autorstwa Natalii Dymarskiej.

Teren opracowania znajduje się przy Osiedlu Sikornik

teren opracowania znajduje się przy Osiedlu Sikornik

© Marta Sanigórska

Teren opracowania, który wybrała autorka, znajduje się w Gliwicach, przy granicy Osiedla Sikornik, w pobliżu suchego zbiornika retencyjnego.

Głównym założeniem mojego projektu było ekologiczne podejście do planowania urbanistycznego i architektonicznego. Wprowadzając rozwiązania projektowe, skupiłam się na różnych sposobach retencji wód opadowych, między innymi zastosowałam nawierzchnie przepuszczalne oraz zaprojektowałam zbiorniki retencyjne. Budynki zaproponowałam w drewnianej konstrukcji szkieletowej z zielonymi dachami — tłumaczy autorka.

Tabela ze wskaźnikami

tabela ze wskaźnikami

© Marta Sanigórska

kilka koncepcji dla jednego terenu

Pracę nad projektem studentka podzieliła na etapy: stworzenie koncepcji urbanistycznych, projekt urbanistyczny w skali 1:1000 oraz 1:500, a także projekt architektoniczny wybranego budynku. Stworzyła cztery koncepcje urbanistyczne, wykorzystując modele „Gry w osiedle”, dobierając podstawowe karty o najwyższych wartościach, a także dodatkowo karty jokerów.

Koncepcja 1 to propozycja ekologiczna z największą ilością terenów biologicznie czynnych

koncepcja 1 to propozycja ekologiczna z największą ilością terenów biologicznie czynnych

© Marta Sanigórska

Powstałe warianty mają na celu porównanie wyliczonych dla kart wskaźników urbanistycznych z tymi, określonymi w MPZP. Koncepcja 1 to propozycja ekologiczna z największą ilością terenów biologicznie czynnych, boiskiem sportowym i licznymi zbiornikami wodnymi. Koncepcja 2 to połączenie roli mieszkańca oraz urbanisty, którzy starają się zachować równowagę między zabudową oraz zielenią. Pojawiają się tu także budynki usługowe oraz liczne tereny rekreacyjne.

Aksonometria koncepcji 3 - deweloperskiej

aksonometria koncepcji 3 — deweloperskiej

© Marta Sanigórska

Natomiast koncepcja 3 przedstawia wizję dewelopera z największą spośród propozycji wartością wskaźnika intensywności zabudowy oraz licznymi terenami usługowymi.

Aksonometria koncepcji ekstremalnej

aksonometria koncepcji ekstremalnej

© Marta Sanigórska

Dodatkowo powstała koncepcja ekstremalna, która składa się z kart dewelopera o największej wartości wskaźnika intensywności zabudowy. Ma ona na celu pokazanie jak wysoko oraz intensywnie można zabudować teren, przy jednoczesnym zachowaniu zapisów dokumentów miejskich — przybliża pracę Marta Sanigórska.

Wizualizacja projektowanego założenia

wizualizacja projektowanego założenia

© Marta Sanigórska

równowaga między zabudową a zielenią

Jako wytyczną do dalszej pracy autorka wybrała koncepcję nr 2. Wykonała projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000 obejmujący budynki mieszkalne o schodkowej formie bryły. Wysokości proponowanych kondygnacji wahają się od trzech do pięciu i wzrastają wraz ze spadkiem terenu opracowania w kierunku północnym, co pozwala na zredukowanie różnicy w wysokości terenu.

Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000

projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000

© Marta Sanigórska

W parterach niektórych z obiektów przewidziane są lokale usługowe. Część komunikacji studentka zaprojektowała jako ciągi pieszo-jezdne ograniczając prędkości ruchu kołowego. Wprowadziła również pięć parkingów podziemnych, a także pięć zbiorników retencyjnych, ułatwiając odprowadzanie wody deszczowej.

Proponowany budynek składa się z czterech kondygnacji naziemnych

Proponowany budynek składa się z czterech kondygnacji naziemnych

© Marta Sanigórska

Natomiast proponowany zakres opracowania w skali 1:500 obejmuje teren o wymiarach jednej karty doGry w osiedle”. Projektowany kwartał to dwa budynki wykonane na rzucie prostokątnym i jeden na rzucie w kształcie litery „L”. Wzdłuż południowej granicy terenu studentka wprowadziła główną oś komunikacji kołowej oraz rowerowej, a przy zachodniej — ciąg pieszo-jezdny.

Projekt w skali 1:500

projekt w skali 1:500

© Marta Sanigórska

Pomiędzy budynkami znajduje się zielony dziedziniec z niską roślinnością, a przy samych budynkach ogrody deszczowe w pojemnikach. Większe drzewa znajdują się przy granicach terenu oraz w północnej części, gdzie znajdziemy również zbiornik retencyjny i plac zabaw.

Z trzeciej kondygnacji można dostać się na ogólnodostępny taras, natomiast na wyższej części dachu umieszczono panele fotowoltaiczne oraz założono zielony dach.

z trzeciej kondygnacji można dostać się na ogólnodostępny taras

© Marta Sanigórska

Projektowany w dokładniejszej skali budynek ma cztery kondygnacje naziemne oraz kondygnację podziemną. Został wykonany w technologii mieszanej — kondygnację podziemną z garażem i komórkami lokatorskimi, parter budynku i klatkę schodową założono na konstrukcji żelbetowej, natomiast wyższe kondygnacje zaprojektowano w konstrukcji drewnianej szkieletowej, modułowej. Strukturę budynku stanowi parter z dwoma lokalami usługowymi, a także piętra mieszkalne. Łącznie w budynku znajduje się szesnaście mieszkań z loggiami. Z trzeciej kondygnacji można dostać się na ogólnodostępny taras, natomiast na wyższej części dachu znajdują się panele fotowoltaiczne i dach zielony.

 

Dobrawa Bies

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE