Konkurs „Najlepszy Dyplom ARCHITEKTURA”
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Dodatkowa „warstwa” miasta. Pomysł na zabudowę mieszkaniową Melbourne

10 stycznia '23

Piotr Sołtys, student architektury na Politechnice Wrocławskiej ma pomysł na problem deficytu mieszkań w centrum Melbourne. Jego propozycja to struktura „zawieszona” nad istniejącymi budynkami, tworząca dodatkową warstwę miasta. Koncepcja wykonana w stalowej konstrukcji szkieletowej umożliwia powielanie i dogęszczanie zabudowy. Praca otrzymała wyróżnienie w konkursie Inżynierski Dyplom Roku SARP Wrocław 2021.

Projekt Piotra Sołtysa „Reinterpretacja struktury mieszkaniowej Melbourne” to praca inżynierska, wykonana pod kierunkiem dr Marka Lambera.

 Proponowany obiekt został nadbudowany nad istniejącymi budynkami  Projekt jest sposobem na dogęszczanie centrum miasta

projekt jest pomysłem na rozwiązanie deficytu mieszkań

© Piotr Sołtys

zabudowa Melbourne

Prezentowana praca była realizowana w ramach konkursu platformy Buildner, którego wyzwaniem było zaprojektowanie nowej powierzchni do życia dla rosnącej populacji miasta. Uczestnicy mieli zaproponować dodatkową przestrzeń mieszkalną w zamkniętym obszarze dawnych przedmieść. Projektowany system miał być łatwo powtarzalny, modułowy i wnoszący nową wartość w skali miasta oraz stojący w opozycji do dalszej rozbudowy przedmieść.

Początkiem mojej pracy nad tematem była analiza kontekstu miejskiego, znalezienia jego wartości i problemów. Wybranie właściwej przestrzeni do systemowego rozwiązania deficytu mieszkań. W efekcie ustaliłem, że obszary miasta położone pomiędzy ścisłym biznesowym centrum „the CBD” a współczesnymi jednorodzinnymi przedmieściami, będą właściwym miejscem konkursowej interwencji. Teren ten pokrywają kwartały XIX i XX wiecznej zabudowy. Struktura własnościowa działek jest mocno rozdrobniona, budynki mają raczej niewielką skalę. Dwukondygnacyjne i trzykondygnacyjne kamienice tworzą pierzeje ulic, a oficyny i podwórka są w znacznym stopniu zabudowane. Prawie nie występują budynki o wertykalnym charakterze. Zabudowa, mimo,że zwarta ma raczej ekstensywny charakter, w kontekście wielomilionowej metropolii, jaką jest Melbourne. Centralne położenie i historyczny charakter, sprawiają, że te dawne przedmieścia mają infrastrukturę techniczną, komunikacyjną i społeczną dobrej jakości, są to dawne przedmieścia, które teraz znalazły się w centrum metropolii. Zabudowa w dominującej części pełnią funkcje usługowo-handlowe — opowiada Piotr Sołtys.

Widok na Melbourne wraz z proponowanymi obiektami

widok na Melbourne wraz z proponowaną nadbudową

© Piotr Sołtys

nowa warstwa miasta

W odpowiedzi na zadanie konkursowe student PWr postanowił zaproponować nową strukturę mieszkaniową „zawieszoną” nad istniejącą już zabudową i stanowiącą dodatkową warstwę miasta. Jak mówi autor, zaprojektowana struktura miałaby czerpać wzorce funkcjonalne z zastanego kontekstu i pozostać dla niego w kwestiach estetycznych tłem.

Projekt budynku mieszkalno-usługowego, elewacja

autor zaproponował strukturę mieszkaniową „zawieszoną” nad istniejącymi budynkami

© Piotr Sołtys

Charakter nowej zabudowy wynikałby z głębokości traktów, szerokości działek, wysokości i intensywności zabudowy „poniżej”. Pokrycie dachów terenami biologicznie czynnymi miałoby odnosić się do deficytu zielonych terenów rekreacyjnych w tej części miasta i do problemu miejskich wyspy ciepła.

Dach budynku jest trenem biologicznie czynnym

dach obiektu jest trenem biologicznie czynnym

© Piotr Sołtys

Skala projektowanej struktury pozwala potraktować te zielone stropodachy w sposób scenograficzny i za ich pomocą nawiązać do naturalnego krajobrazu tych terenów sprzed urbanizacji — dodaje projektant.

budynek jako fragment większego założenia

Zadanie konkursowe Piotr Sołtys przekształcił w pracę inżynierską, jednak w niej skupił się na bardziej szczegółowym opracowaniu jednego obiektu mieszkalno-usługowego.

Projekt budynku mieszkalno-usługowego, PZT  Projekt budynku mieszkalno-usługowego, rzut poziomu 0

PZT i rzut poziomu 0

© Piotr Sołtys

Jest to próba nadania realnych ram dla szerszej idei związanej z konkursem. Opierając się o przepisy i realia konstrukcyjno-budowlane, chciałem wykazać możliwość powielenia tej koncepcji w większej skali miasta Melbourne. Proponowany obiekt na gruncie ideowym jest pierwszym etapem / fragmentem większego założenia — wyjaśnia Piotr Sołtys.

Wnętrze open space biurowego

wnętrze open space biurowego

© Piotr Sołtys

Wybrana działka budowlana położona jest w narożniku kwartału i od zachodu i południa przylega do Gertrude Street i Gote Street. Projekt wykorzystuje narożną lokalizację, najbardziej atrakcyjną pod kątem oświetlenia i nasłonecznienia dla lokalizowania mieszkań. Autor założył również że w najgorzej nasłonecznionych fragmentach wewnątrz kwartałów zabudowy będą zlokalizowane usługi, na przykład handel, parkingi, pomieszczenia techniczne i magazynowe. W poziomie ulicy umieścił tylko wejścia do budynku i podstawowe pomieszczenia techniczne. Na pierwszym i drugim piętrze zaproponował ponad dziewięćset metrów kwadratowych przestrzeni biurowej dla około stu pracowników. Znajdują się tam dwa duże pomieszczenia przeznaczone na pracę w trybie open space, duża sala konferencyjną o powierzchni ponad stu metrów kwadratowych oraz mniejsze pomieszczenia biurowe i pomocnicze.

Projekt budynku mieszkalno-usługowego, aksonometria konstrukcji   Pomysł może być powielany

obiekt zaprojektowany w konstrukcji stalowej, szkieletowej, może być powielany

© Piotr Sołtys

Cały obiekt został wykonany w konstrukcji szkieletowej, stalowej. Wybór stali podyktowany był portowym charakterem miasta oraz możliwością jej ponownego wykorzystania. W celu optymalizacji młody architekt przewidział lekką konstrukcję stropów na szalunkach traconych z blachy trapezowej oraz systemy lekkich ścian osłonowych i ścian działowych.

Obiekt składa się z dwóch kondygnacji usługowych i dwóch mieszkalnych

obiekt składa się z dwóch kondygnacji usługowych i dwóch mieszkalnych

© Piotr Sołtys

różne typy mieszkań

Ponad strefą biurową projektowanego budynku znajdują się dwie kondygnacje mieszkaniowe. Autor zaproponował kilka zróżnicowanych względem siebie typów mieszkań, co pozwoliło mu na uzyskanie kilku konfiguracji i dopasowanie do różnych modeli życia. Pierwszym typem jest mieszkanie jednopoziomowe o powierzchni około 55 metrów kwadratowych z wydzieloną łazienką, sypialnią i otwartą częścią dzienną z aneksem kuchennym. Kolejne mieszkania są przedstawione jako dwupoziomowe, dwupokojowe o powierzchni około 66 kwadratowych. Część dzienna znajduje się na pierwszej kondygnacji od wejścia, a część nocna na drugiej.

Projekt budynku mieszkalno-usługowego, rzut poziomu 3   Projekt budynku mieszkalno-usługowego, rzut poziomu 4

mieszkania znajdują się na 3 i 4 poziomie

© Piotr Sołtys

Podobnie projektant rozplanował również większe mieszkania z dwiema (77 metrów kwadratowych) i trzema sypialniami (115 metrów kwadratowych). W założeniach programowych uwzględnił również jedno mieszkanie o powierzchni ponad 160 metrów kwadratowych z czterema sypialniami i dużą otwartą częścią dzienną w układzie cyrkulacyjnym.

Proponowane duże metraże wiążą się z analizą przeciętnej wielkości mieszkań w Melbourne i aspiracją do posiadania około stu metrów kwadratowych mieszkania lub domu przez statystycznego mieszkańca miasta — dodaje Piotr.

Wnętrze jednego z mieszkań

wnętrze jednego z mieszkań

© Piotr Sołtys

Łącznie na dwóch ostatnich kondygnacjach budynku znalazło się osiemnaście mieszkań możliwych do konfiguracji. Ostatnią kondygnację tworzą obiekty rekreacyjne związane z użytkowaniem zielonego dachu.

Przeczytajcie także o projekcie schroniska w Chorwacji autorstwa Pauliny Góreckiej, który również dostał wyróżnienie w konkursie Inżynierski Dyplom Roku SARP Wrocław 2021.

  

Dobrawa Bies

Głos został już oddany

Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Kompleksowe kosztorysy inwestorskie
IGP Melted Metal - nowy wymiar powierzchni metalicznych
INSPIRACJE