Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Rozbudowa i modernizacja Muzeum Powstania Warszawskiego

15 lutego '19

Po 15 latach od wygrania konkursu na projekt ekspozycji stałej w Muzeum Powstania Warszawskiego, pracownia Mirosława Nizio zajęła pierwsze miejsce w konkursie na koncepcję architektoniczno-urbanistyczną rozbudowy i modernizacji istniejącego gmachu muzeum.

Opracowana przez studio Nizio Design International koncepcja przebudowy Muzeum Powstania Warszawskiego zakłada stworzenie w obrębie obiektu nowych, funkcjonalnych przestrzeni, na które zapotrzebowanie pojawiło się w toku działalności placówki. Projekt ten, przewiduje zarówno stworzenie obszernej i wygodnej strefy wejściowej, zagospodarowanie terenu, które pozwoli na wprowadzenie zmian w organizacji ruchu zwiedzających, jak i dodatkowej strefy magazynowej.

widok z lotu ptaka

© Nizio Design International

Jak podają autorzy, nowe rozwiązanie ma pokazać relację między przeszłością i współczesnością. Teren Muzeum ma zostać podzielony na dwie części — pierwszą, merytoryczną, związaną z wystawą stałą i dotychczasowym budynkiem oraz drugą, zlokalizowaną od strony ulicy Towarowej, mającą stać się symbolem współczesności.

Strefa otwarta na miasto składać się będzie z Pawilonu Wejściowego i strefy wejściowej. Dominującym elementem tej części ma być Pawilon zlokalizowany od strony ulicy Towarowej. We wnętrzu budynku zaakcentowane będą trzy moduły funkcjonalne. Pierwszym będzie strefa welcome centre, zawierająca m.in.: punkt informacyjny, sklepik muzealny, bramki kontroli bezpieczeństwa, kasy, a dalej szerokie schody i windy prowadzące w dół do podziemnego łącznika między Pawilonem a wystawą w głównym budynku muzeum. Drugi moduł mieścić będzie pomieszczenia przeznaczone na zajęcia edukacyjne, a trzeci restaurację. Na pochylonym dachu Pawilonu architekci planują stworzenie tarasu widokowego, a w miejscu gdzie dach będzie się stykał z ziemią zaprojektowano niewielki plac.

oprac. red.

na podstawie informacji prasowej

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE