SARP Oddział Częstochowa

"Prezes oddziału w kadencji 2019–2023: Hubert Wąsek
Środowisko częstochowskich architektów na początku lat 30. XX wieku organizowało się w Związku Architektów w Częstochowie. Aktywność członków związku widoczna jest w sprawozdaniach z przebiegu drugiego i kolejnych Zjazdów Delegatów Związku Stowarzyszeń Architektów Polskich, na których powoływano naszych Kolegów na funkcje w komisjach i Kolegium Sędziów i Sekretarzy Konkursowych. 30 maja 1934 roku odbyło się w Warszawie pierwsze walne zgromadzenie członków założycieli Stowarzyszenia Architektów Rzeczypospolitej Polskiej (SARP). Na zgromadzeniu zdecydowano o powszechnym i jednolitym charakterze organizacji na obszarze kraju. Powołano Zarząd Główny i postanowiono o przekształceniu lokalnych organizacji architektów w oddziały. W tym samym, 1934 roku powoływano oddziały. Na czele Zarządu Oddziału w Częstochowie stanął inż. arch. Zygmunt Nowak, otwierając karty historii SARP w Częstochowie.
Częstochowscy architekci na początku lat 30. XX wieku tworzyli lokalny Związek Architektów. Kiedy w 1934 roku w Warszawie odbyło się pierwsze walne zgromadzenie założycieli Stowarzyszenia Architektów Rzeczypospolitej Polskiej i zdecydowano o jednolitym charakterze organizacji na terenie całego kraju, powołano Zarząd Główny i przekształcono lokalne organizacje architektów w oddziały SARP.

Hubert Wąsek, obecny prezes częstochowskiego oddziału SARP w nowej kadencji planuje organizacje konkursów oraz starania o przywrócenie stanowiska Architekta Miejskiego w Częstochowie.

Codzienną działalność i cele częstochowskiego oddziału stowarzyszenia wyznacza statut SARP: dbałość o jakość przestrzeni, rangę zawodu, rozwój i ochronę twórczości oraz integrację środowiska."

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE