Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Sebastian Krawczyk – „KoMo – zespół domów w Krakowie”

04 czerwca '21
Dane techniczne
Typ: praca dyplomowa inżynierska
Rok obrony: 2020
Nazwa: „KoMo — ZESPÓŁ DOMÓW W KRAKOWIE”
Autor: Sebastian Krawczyk
Uczelnia:
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej
Promotorka:

dr hab. Anna Monika Bać, prof. PWr

Praca zgłoszona na konkurs
„Najlepszy Dyplom Architektura”

 
Zespół domów jednorodzinnych w Krakowie został zaprojektowany na obrzeżach BielańskoTynieckiego Parku Krajobrazowego, obok zalewu Zakrzówek, zgodnie z nurtem współczesnej architektury zrównoważonej.

widok z lotu ptakawidok z lotu ptakawidok z lotu ptaka

widok z lotu ptaka

© Sebastian Krawczyk

Celem pracy było stworzenie osiedla wykorzystującego materiały pochodzenia naturalnego zamiast tradycyjnych produktów budowlanych, co ma się przyczynić do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji powstałych przy produkcji oraz ograniczenia energii potrzebnej do ich wydobycia i przetworzenia. Z projektu wykluczono w jak największym stopniu materiały masowe, nieodnawialne, zużywające sporo energii, takie jak cement i beton, oraz produkty zawierające toksyczne chemikalia, środki ogniochronne zagrażające zdrowiu. Ideą projektu zespołu domów jednorodzinnych KoMo było stworzenie osiedla, którego budynki będą możliwie nieszkodliwe dla środowiska w całym cyklu ich życia.

wizualizacjawizualizacjawizualizacja

wizualizacja

© Sebastian Krawczyk

Wykorzystano kompozyt konopnowapienny oraz drewnianą konstrukcję nośną do stworzenia prefabrykowanych elementów budynku. Hempcrete to materiał kompozytowy pochodzenia roślinnego uzyskiwany z paździerzy konopi przemysłowych, wapna i wody. Pełni funkcje izolacyjne, dlatego umieszcza się go wewnątrz drewnianej konstrukcji nośnej. Główną zaletą betonu konopnego jest minusowy wskaźnik emisji produkcji CO2. Ilość pochłoniętego dwutlenku węgla przez konopie przemysłowe podczas wzrostu znacznie przewyższa ilość uwolnionego CO2 podczas produkcji betonu. Do innych zalet Hempcrete należą między innymi ognioodporność, poprawa akustyki pomieszczenia czy naturalne chłodzenie latem i ogrzewanie zimą. Ponadto materiał ten w pełni nadaje się do recyklingu. Odpady z wyburzonego budynku można ponownie wykorzystać w następnej mieszance lub pozostawić do rozkładu — beton konopny z czasem ulegnie rozkładowi, oddając do gleby wapno i materię organiczną.

aksonometria całego
zespołu

aksonometria całego zespołu

© Sebastian Krawczyk

Do opracowania rzutów oraz urbanistyki przyjęto jeden wspólny moduł projektowy. Zaplanowano dwa podstawowe rzuty oraz dodatki, dzięki czemu stworzono architekturę, która reaguje na potrzeby użytkownika. Projektowany zespół domów jednorodzinnych pokazuje możliwości dostosowania technologii do różnych grup odbiorców. Na potrzeby pracy przyjęto osiem profili użytkowników: singiel, para przyjaciół, małżeństwo, para oczekująca dziecka, rodzina 2+1, rodzina 2+2, starsza para — osoba z niepełnosprawnością ruchową, rodzina dwupokoleniowa lub para wynajmująca część domu rodzinie 2+2. Równocześnie każdy obiekt jest etapem przejściowym.

rzuty przykładowych
domów

rzuty przykładowych domów

© Sebastian Krawczyk

Opracowano autorską konstrukcję prefabrykowanych modułowych elementów budowlanych wykorzystujących beton konopny oraz drewniany szkielet nośny.

W budynkach przez większą część roku przewidziano wentylację naturalną. Wszystkie pomieszczenia mają uchylne elementy okienne. Dla okresów ekstremum (upalne lato i mroźna zima) zaprojektowano wentylację mechaniczną nawiewnowywiewną z odzyskiem ciepła/chłodu. Centralę rekuperacyjną umieszczono w pomieszczeniu technicznym. Ciepłą wodę użytkową zapewnia pompa ciepła.

schematy energetyczne,
schemat zalet sytuacji basenu przy domu i schemat zalet betonu konopnego

schematy energetyczne, schemat zalet sytuacji basenu przy domu i schemat zalet betonu konopnego

© Sebastian Krawczyk

Woda opadowa gromadzona jest w zbiorniku zlokalizowanym pod ziemią i wykorzystywana do podlewania roślin. Szara woda używana jest ponownie do spłukiwania toalet. Głównym źródłem jest energia elektryczna wyprodukowana przez zlokalizowane na tarasach technicznych panele fotowoltaiczne.

Osiedle to ma mieć charakter edukacyjny oraz promować rozwiązania energoaktywne.

 
Sebastian KRAWCZYK

Ilustracje: © Autor

Głos został już oddany

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE