Nikola Czech

Studentka III roku architektury na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Pochodzi ze Śląska. Skupiona na zrównoważonym budownictwie wprowadza do swoich projektów rozwiązania korespondujące z jego podstawowymi zasadami oraz poszukuje optymalnych źródeł energii odnawialnej. Wychodząc z założeń mocno konceptualnych, dostosowuje projekt pod realne potrzeby funkcjonalne oraz mieszkaniowe.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE