Katarzyna Przybyło

Katarzyna Przybyło — pochodzi z Zakopanego, gdzie ukończyła Ogólnokształcącą Szkołę Sztuk Pięknych im. A. Kenara. Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. We wrześniu 2020 roku obroniła pracę dyplomową magisterską z wyróżnieniem pod opieką dr. inż. arch. Janusza Barnasia oraz dr. inż. arch. Bartosza Dendury w Zakładzie Architektury Użyteczności Publicznej. W 2017 roku brała udział w rezydencji artystycznej l’Art dans les Cités Graphistes organizowanej przez francuskie stowarzyszenie Petites Cités de Caractère. Jest współautorką nagrodzonych przez jury honorowymi wyróżnieniami projektów konkursowych w konkursach krajowych i międzynarodowych, między innymi projektu na nowoczesny Komisariat Policji w międzynarodowym konkursie organizowanym przez The Canadian Academy of Architecture for Justice (2019), propozycji zagospodarowania terenów kolejowych pod przyszłymi estakadami w Krakowie — konkurs SARP (2018) oraz koncepcji modelowego schroniska górskiego na Lubaniu — konkurs SARP (2020). Obecnie pracuje w krakowskiej pracowni architektonicznej studio4SPACE, gdzie rozwija swoje doświadczenie zawodowe.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE