Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Od chwili powstania Wydziału specyfiką kształcenia na kierunku Architektura jest prowadzenie zajęć z projektowania architektonicznego w formie pracowni mistrzowskich, prowadzonych przez architektów-praktyków z bogatym dorobkiem zawodowym i naukowym. Istotą tej koncepcji nauczania jest wytworzenie bliskich, spersonalizowanych więzi w relacjach pomiędzy nauczycielem a uczniem, co ma sprzyjać rozwojowi osobowości i indywidualności twórczej studenta i podkreślać autorski charakter nauczania. Po wstępnym kursie projektowania na I semestrze I roku studenci dokonują wyboru prowadzących. Tak powstałe grupy — „pracownie mistrzowskie” przechodzą na studiach I stopnia wspólną drogę przez cały cykl nauczania projektowania, aż do inżynierskiej pracy dyplomowej. Projektowanie – kompozycja architektoniczna – realizowane w ramach pracowni mistrzowskich staje się zatem pewnego rodzaju osią rozwoju studenta, wokół której zorganizowane są pozostałe elementy edukacji przyszłego architekta.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE