Wydział Architektury ZUT

Wydział Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie – jeden z jedenastu wydziałów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wydział funkcjonuje w budynku przy ul. Żołnierskiej 50 w Szczecinie (osiedle Pogodno, dzielnica Zachód). Powstał 1 września 2020 r. w wyniku podziału dotychczasowego Wydziału Budownictwa i Architektury.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE