NOWOŚĆ! Prawo w architekturze – przystępnie na portalu A&B
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

„Przyszłość podąża za formą” – Wydział Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego

23 czerwca '23

Materiał Wydziału Architektury ZUT

Przyszłość podąża za formą” — motto Wydziału Architektury jest wyrazem świadomości wyzwań przyszłości świata, w którym żyjemy. To, w jaki sposób kształtujemy i będziemy kształtować nasze otoczenie — wnętrza, budynki, a w końcu miasta i krajobraz zdeterminuje naszą przyszłość. Architektura to sztuka kształtowania środowiska życia człowieka, czyli tworzenia przestrzeni zbudowanej służącej człowiekowi. Architektura łączy nauki inżynieryjne i sztuki plastyczne. Narzędziem wyrazu kreacji architektonicznej jest projekt. Projekty sztuki użytkowej, architektoniczne i urbanistyczne dotyczą bardzo szerokiego spektrum zagadnień — estetycznych, funkcjonalnych, technicznych, technologicznych oraz społecznych. Takie projekty tworzymy na Wydziale Architektury ZUT.

Architekt posiada rozległą wiedzę z zakresu budownictwa, a jednocześnie zdolności manualne, pozwalające wyrazić mu swój zamysł w postaci rysunku, modelu bądź rzeczywistości wirtualnej. Zawód architekta cieszy się społecznym zaufaniem. Architekt, kreując bliższe i dalsze otoczenie, tworzy zatem formę naszej przyszłości. Cała ta historia dzieje się tutaj, na Wydziale Architektury, ZUT.

Wydział Architektury

Kształcimy na kierunkach:

 • Architektura S1,
 • Architektura S2,
 • Architektura N2.

Absolwenci kierunku architektura, otrzymują interdyscyplinarną wiedzę otwierającą wiele możliwości na rynku pracy, a w szczególności pozwalającą podjąć pracę zawodową w zakresie architektury, urbanistyki i sztuki oraz czynnie uczestniczyć w procesie inwestycyjnym w budownictwie. Program studiów na kierunku architektura obejmuje przedmioty projektowe, inżynieryjne oraz artystyczne.

Absolwenci pierwszego stopnia studiów na kierunku architektura, uzyskują tytuł zawodowy inżynier architekt. Dzięki temu mogą podjąć studia drugiego stopnia oraz pracę w jednostkach projektowych na stanowisku asystenta projektanta. Absolwenci studiów drugiego stopnia uzyskują tytuł magister inżynier architekt. Tytuł ten umożliwia uzyskanie uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, a w dalszej kolejności pełnienie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie (samodzielny projektant architektury, rzeczoznawca budowlany). Absolwenci studiów drugiego stopnia mogą również kontynuować naukę w Szkole Doktorskiej.

Studenci kierunku architektura otrzymują wszechstronne wykształcenie z zakresu projektowania architektonicznego, budownictwa, sztuki oraz zagadnień humanistycznych. Wszystko to umożliwia podjęcie różnorodnej aktywności zawodowej związanej z architekturą, przedsięwzięciami inwestycyjnymi i inżynierskimi oraz sztuką. W szczególności architekt odpowiada za przebieg procesu architektonicznego i budowlanego poczynając od zamysłu projektowego, przez współpracę z branżystami, nadzór autorski nad realizacją projektu architektonicznego na placu budowy aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Co wyróżnia nasz kierunek?

 • znaczny udział praktycznych zajęć projektowych, ale również z zakresu sztuki (ćwiczenia i laboratoria projektowe),
 • zajęcia dydaktyczne są prowadzone przez samodzielnych projektantów architektury i urbanistyki z wieloletnim doświadczeniem oraz przez przedstawicieli pozostałych branż (instalacje, konstrukcje budowlane i inne),
 • dbanie o rozwój kompetencji, umiejętności i wiedzy młodzieży przez aktywne włączanie jej w działania zespołów konkursowych, w prace badawczo-naukowe prowadzone przez pracowników Wydziału Architektury oraz w działalność studenckich kół naukowych,
 • dążenie do nabycia przez studentów umiejętności praktycznych przez uczestnictwo w praktykach zawodowych,
 • zachęcanie do podejmowania staży i szkoleń w kraju i za granicą w głównych ośrodkach akademickich oraz biurach projektów,
 • zachęcanie do aktywnego i kreatywnego uczestnictwa w przedsięwzięciach organizowanych przez podmioty zewnętrzne (seminaria, warsztaty i inne).

Twoja kariera zawodowa

Wiedza nabyta w trakcie studiów na kierunku architektura umożliwia absolwentom podjęcie:

 • własnej działalności zawodowej we współpracy z projektantami posiadającymi uprawnienia budowlane,
 • zatrudnienia w biurach projektów oraz w jednostkach planowania w organach samorządu terytorialnego,
 • zatrudnienia w przedsiębiorstwach budowlanych (deweloperskich),
 • pracy w szkolnictwie średnim i wyższym.

W ramach kierunku architektura podjęliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich (SARP), z Zachodniopomorską Okręgową Izbą Architektów oraz z przedstawicielami biur projektowych, przedsiębiorstw budowlanych i jednostkami samorządu terytorialnego.

Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia S1, S2

Absolwenci kierunku Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia nabędą kompetencje i umiejętności związane z kształtowaniem najbliższego otoczenia człowieka z uwzględnieniem elementów środowiska naturalnego.

Jeśli posiadasz zdolności rysunkowe, chętnie obserwujesz przenikanie się przestrzeni zbudowanej ze środowiskiem naturalnym, a w szczególności interesujesz się architekturą wnętrz oraz wzornictwem — to idealny kierunek dla Ciebie.
Kadrę dydaktyczną na kierunku projektowanie architektury wnętrz i otoczenia tworzą doświadczeni nauczyciele akademiccy z zakresu architektury oraz za zakresu sztuk pięknych.

Co wyróżnia ten kierunek?

 • nabycie umiejętności praktycznych dotyczących kształtowania przestrzeni wewnątrz budynków oraz związanego z nimi otoczenia,
 • zajęcia projektowelaboratoryjne z zakresu kształtowania zieleni i powierzchni biologicznie czynnych,
 • zajęcia projektowe dotyczące szczegółowych rozwiązań technicznych i technologicznych w budownictwie,
 • nabycie umiejętności i wiedzy umożliwiającej podjęcie współpracy z przedstawicielami branż związanych z architekturą.

Twoja kariera zawodowa

Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia otrzymują tytuł — inżynier. Z kolei absolwent studiów drugiego stopnia otrzymuje tytuł — magister inżynier.

Nabyte w trakcie studiów kompetencje, umiejętności i wiedza umożliwiają podjęcie działalności projektowej w zakresie kształtowania wnętrz w budynkach wraz z ich najbliższym otoczeniem w tym obiektów małej architektury. W budynkach dotyczy to okładzin i wykończenia różnorodnych przegród budowlanych oraz wyposażenia pomieszczeń w tym przestrzeni zewnętrznej z uwzględnieniem klimatu akustycznego, iluminacji oraz gamy barwnej.

Zachęcamy do odwiedzania strony Wydziału Architektury oraz śledzenia Facebooka.

 

Wydział Architektury ZUT

Głos został już oddany

Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Dachówki ceramiczne Röben – zawsze na czasie
AQUA – Stelaże podtynkowe i przyciski spłukujące
INSPIRACJE