Kliknij i zobacz jak w prosty sposób opublikować swój projekt w A&B
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Urząd Miasta Łodzi łączy parki miejskie

24 kwietnia '20

Miasto Łódź rozpoczęło prace związane z utworzeniem szlaku turystycznego Doliny Sokołówki. Będzie to zielony korytarz przebiegający wzdłuż rzeki Sokołówki przez trzy parki zlokalizowane w dolinie rzecznej.

W ramach projektu połączone zostaną: park nad Sokołówką, park im. Mickiewicza i Staw Wasiaka, i komunikujący las Łagiewnicki z trasami rowerowymi przy alei Włókniarzy.

atrakcyjny zielony szlak

Głównym celem projektu, obok utworzenia atrakcyjnego turystycznie i krajobrazowo szlaku pieszo-rowerowego, jest rewaloryzacja terenów w dolinie Sokołówki. Przestrzeń publiczna i tereny zielone zostaną szerzej udostępnione, a park Mickiewicza zyska swoją historyczną świetność.

Szlak turystyczny Dolny Sokołówki © Wydział Kształtowania Środowiska UMŁ

© Wydział Kształtowania Środowiska UMŁ

Łódź chece także podkreślić walory przyrodnicze doliny rzeki, utworzyć infrastrukturę turystyczną oraz poszerzyć funkcje dostępne w parkach wraz z komponentem edukacji ekologicznej, historycznej i kulturowej. Bardzo ważnym aspektem projektu jest również przywrócenie rzeki Sokołówkistworzenie przyjaznej mieszkańcom i turystom przestrzeni nad rzeką, która obecnie płynie nieatrakcyjnym i niedostępnym betonowym korytem.

mieszkańcy łodzi decydują

Cały czas trwają prace projektowe i wybór właściwych rozwiązań. Więcej szczegółów i konkretne plany powinniśmy poznać w czerwcu br. O inwestycji i planowanych pracach opowiadali 17 kwietnia br. w transmisji na żywo: Maciej Riemer – dyrektor departamentu ekologii i klimatu w Urzędzie Miasta Łodzi oraz Karol Lange – architekt z Pracowni Architektury Studium. Posłuchajcie o szczegółach projektu oraz zobaczcie, jak teraz wyglądają tereny Sokołówki.

 

© Urząd Miasta Łodzi

Za prace projektowe odpowiedzialne jest konsorcjum firm STUDIUM – Pracownia Architektury oraz GRANTS Consulting. W ramach projektu prowadzone są również konsultacje społeczne, przebiegające online ze względu na stan epidemii. Konsultacje pomogą projektantom uwzględnić oczekiwania i potrzeby mieszkańców Łodzi. Dzięki temu możliwe będzie zaproponowanie na terenie Doliny Sokołówki takich rozwiązań i funkcji, które będą spełniały oczekiwania łodzian, a zarazem złożą się na powstanie nowej atrakcji turystycznej naszego regionu.

W ostatnim tygodniu kwietnia przewidziane są kolejne konsultacje. Swoją opinię i sugestie można przesłać na adres: dolinasokolowki@gmail.com


Urząd Miasta Łodzi planuje pozyskać na realizację projektu dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej.

 

oprac.: Dobrawa Bies

ilustracje dzięki uprzejmości Wydziału Kształtowania Środowiska UMŁ

Głos został już oddany

Guardian Sun®
Modułowe projekty świetlne od LumoLamp
Schody strychowe i modułowe, wyłazy dachowe
INSPIRACJE