Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Znamy laureatów konkursu Dyplom Roku SARP 2020!

12 października '20

 

2 równorzędne wyróżnienia 1. stopnia

Sąd konkursowy nagrodził Adrianę Sowę za pracę pt. widzieć: Herbarium we Wrocławiu przygotowaną na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej pod kierunkiem promotora dr. Tomasza Głowackiego.

Wyróżnienie
1.stopnia, Adriana Sowa

wyróżnienie 1.stopnia, projekt herbarium we Wrocławiu

© Adriana Sowa

Jury tak uzasadnia swoję decyzję:

Herbarium jest udaną próbą połączenia natury z architekturą w sposób, w którym istniejąca, rodzima roślinność stanowi istotny element kontekstu miejsca. Wyselekcjonowane lokalne rośliny posiadające właściwości lecznicze będą uprawiane aeroponicznie w kontrolowanym klimacie budynku na planie pierścienia. Wnętrze pierścienia wypełniać będzie naturalnie porośnięta łąka. Lokalizacja herbarium na zakończeniu osi rekreacyjnej dużego osiedla z zielenią tzw. urządzoną uwrażliwia jego mieszkańców na problem zieleni w mieście i negatywnych dla niej skutkach miejskiej wyspy ciepła.

Wyróżnienie
1.stopnia, Anna Jaruga-Rozdolska

wyróżnienie 1.stopnia, ośrodek badawczy w Jordanii

© Anna Jaruga-Rozdolska

Wyróżnienie 1.stopnia otrzymała także Anna Jaruga-Rozdolska autorka pracy pt. Ośrodek badawczy w Wadi Rum w Jordanii przygotowanej na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej pod kierunkiem promotora dr. Tomasza Krotowskiego.

Jak czytamy w uzasadnieniu sądu konkursowego:

Praca zasługuje na wyróżnienie ze względu na wyjątkowe interdyscyplinarne studium, połączenie wiedzy z dwóch dziedzin: astronomii i architektury oraz rezultat w postaci funkcjonalnego obiektu technologicznego o dojrzałej, pięknej formie architektonicznej. Śmiałość sięgania aż do gwiazd we wrażliwy sposób realizowana jest przez dyskretne ślady na piasku pustyni.

3 równorzędne wyróżnienia 2. stopnia

Wyróżnienie 2. stopnia otrzymała Zuzanna Robutka za pracę pt. Sokratejskie Centrum Dialogu przygotowanej na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, pod kierunkiem promotora dr Marka Lambera.

Wyróżnienie II
stopnia, Sokratejskie Centrum Dialogu   Wyróżnienie II stopnia,
Zuzanna Robutka

wyróżnienie 2.stopnia, Sokratejskie Centrum Dialogu

© Zuzanna Robutka

Autorka projektu, podjęła się niełatwego zadania. Trudny układ działki i zależności przestrzennych nie był jedynym wyzwaniem. Autorka postanowiła szukać bezpośrednich związków między przestrzenią a filozofią, tworząc uniwersalne Centrum Dialogu. Próbuje autorsko łączyć dzielące się społeczeństwo. Jej projekt ma być próbą dialogu wielu kultur i tożsamości. To wyzwanie bardzo odpowiedzialne, potrzebne i jakże współczesne. Architektoniczna odpowiedź jest prosta, powściągliwa i ważona umiarem w formie oraz detalu.

Kolejne wróżnienie przyznano Alicji Sienkiewicz autorce pracy pt. Potencjał spoiwa. Uzupełnienie istniejącej struktury urbanistycznej i społecznej na przykładzie Rzymu przygotowanej na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, pod kierunkiem promotora dr Marka Lambera.

Wyróżnienie
2.stopnia, Alicja Sienkiewicz

wyróżnienie 2.stopnia, Potencjał spoiwa

© Alicja Sienkiewicz

Projekt próbuje naprawiać fragmenty V dzielnicy Rzymu za pomocą niewielkich interwencji architektonicznych. Wypełnianie trudnych do zabudowania luk w strukturze miejskiej niewielkimi obiektami z funkcjami integrującymi lokalną społeczność (świetlica, punkt widokowy, coworking) ma pomóc mieszkańcom przezwyciężać poczucie samotności. Ambitnym celem projektu jest powrót wspólnych włoskich uczt na ulice Rzymu, obraz zapamiętany przez autorkę z podróży po Włoszech w dzieciństwie.

Wyróżnienie 2.
stopnia, Międzypokoleniowa wioska

wyróżnienie 2.stopnia, Międzypokoleniowa wioska na Grabinie

© Aleksandra Śliwa, Demi Tran, Tadeusz Szaraniec

Wyróżnienie otrzymał także zespół w składzie: Aleksandra Śliwa, Demi Tran, Tadeusz Szaraniec za pracę Międzypokoleniowa wioska na Grabinie. Dom seniora zintegrowany z ośrodkiem terapeutycznym dla dzieci przygotowaną na Wydziale Architektury, Politechniki Krakowskiej pod kierunkiem promotora dr Anny Taczalskiej-Ryniak i promotorów pomocniczych Marka Bystronia i Wojciecha Dulińskiego.

Jak czytamy w uzasadnieniu:

Praca dyplomowa wykonywana w zespole pozwoliła na stworzenie wielowątkowego, kompletnego i spójnego projektu. Teza projektowa łączenia pokoleń użytkowników: stworzenia miejsca integracji, ale i pozostawienia przestrzeni prywatnej, została zrealizowana w kompleksie budynków wpisanych w krajobraz naturalny z wykorzystaniem walorów naturalnego budownictwa. Ślad antropologiczny projektanci zaznaczyli modularną strukturą kompleksu z jednostek nazywanych w pracy molekułami.

Dodatkową nagrodą było zaproszenie na płatne praktyki w APA Wojciechowski Architekci w Warszawie lub w Trójmieście, które otrzymały: Alicja Sienkiewicz, Adriana Sowa i Anna Jaruga-Rozdolska.

 

Dobrawa Bies

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE