Oto laureaci III edycji Nagrody NIAiU!

Dobrawa Bies
13 października '20

Znamy wyniki III edycji konkursu pt. „Przestrzeń wspólna jest wartością” na najlepsze prace magisterskie i dyplomy projektowe, obronione w latach 2019/2020. Konkurs organizowany przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki dzielił się na dwie kategorie: projektową i teoretyczną.

Głównym celem konkursu organizowanego przez NIAiU jest motywowanie studentów i studentek do podejmowania tematu przestrzeni wspólnych i publicznych oraz użyteczności publicznej w swoich pracach magisterskich, oraz promowanie najlepszych dyplomów.

kategoria projektowa

Kategoria projektowa dotyczyła prac z zakresu architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, gospodarki przestrzennej, wzornictwa, grafiki użytkowej, konserwacji zabytków oraz dziedzin pokrewnych obejmujące projekty dotyczące przestrzeni publicznych. Nadesłane prace oceniało jury w składzie: dr hab. Bolesław Stelmach, Magdalena Federowicz-Boule, dr Jerzy Grochulski.

Nagroda główna — Mateusz Mania

Mateusz Mania, absolwent Politechniki Warszawskiej otrzymał nagrodę główną za pracę pt. „Rewitalizacja osiedli mieszkaniowych z wielkiej płyty. Uzupełnienie struktury funkcjonalno‑przestrzennej i ukształtowanie lokalnego centrum Chomiczówka na warszawskich Bielanach” wykonaną pod kierunkiem dr hab. Magdaleny Staniszkis.

Nagroda główna,
Mateusz Mania

nagroda główna w kategorii praca projektowa

© Mateusz Mania

Jak czytamy w uzasadnieniu jury:

Wśród prac podejmujących problem rewitalizacji osiedli z wielkiej płyty projekt wyróżnia się wielowarstwowym podejściem do tematu ułomności funkcjonalnej, przestrzennej i estetycznej istniejących zespołów mieszkaniowych zrealizowanych w technologiach wielkopłytowych. Praca nie skupia się jedynie na kwestiach technicznych, ale poprzez swoją wielowątkowość tworzy ofertę przekształceń, wiodącą do stworzenia przestrzeni publicznych o cechach pozwalających na zaspokojenie współcześnie rozumianych społecznych wartości funkcjonowania dużych grup użytkowników. Dzięki propozycjom rozwiązań komunikacyjnych oraz stworzeniu miejsc przyjaznych człowiekowi realizuje postulat humanizacji przestrzeni. Zaproponowane rozwiązanie zgodnie z duchem zrównoważonego rozwoju nie polega jak w wielu innych wypadkach na wyburzaniu zastanej tkanki, ale przy minimalnych interwencjach zachowuje podmiotowość użytkowników z perspektywą jej utrzymania w przyszłości. W projekcie zieleń odgrywa rolę istotnego komponentu i razem z zaproponowanymi nowymi ciągami komunikacji pieszej tworzy „uwspólnotowioną” przestrzeń, podatną na socjalizację życia mieszkańców, dając okazję do spotkań, w konsekwencji powodując budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

2 wyróżnienia równorzędne — Mateusz Niemirski, Marta Jabłońska

Jury konkursu w kategorii praktyka postanowiło przyznać także dwa wyróżnienia równorzędne.

Mateusz Niemirski z Politechniki Warszawskiej został doceniony za pracę pt. „Sieć miastotwórczych parkingów kameralnych jako metoda odzyskania charakteru miejskiego ulic na przykładzie Warszawy”, wykonaną pod kierunkiem prof. Sławomira Gzella.

Wyróżnienie Mateusz
Niemirski

wyróżnienie w kategorii projektowej

© Mateusz Niemirski

Sąd konkursowy tak uzasadnia wybór:

Projekt jest ciekawą propozycją dla nierozwiązanego do tej pory problemu, widzianego jako parametr technicznego ruchu i parkowania samochodów, nadając mu cechę dyskursu o problemach społecznych interakcji międzyludzkich. Zaproponowana możliwość przyszłego przekształcania parkingów w przestrzenie integracji społecznej jest dobrą odpowiedzią na pytanie, jak zgodnie z ideą rozwoju zrównoważonego organizować konieczne oprzyrządowanie techniczne [...].

Marta Jabłońska,
wyróżnienie

wyróżnienie w kategorii projektowej

© Marta Jabłońska

Marta Jabłońska z Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie otrzymała wyróżnienie za projekt dyplpmowy pt. „Praski szew” — projekt wielofunkcyjnej tymczasowej zabudowy uzupełniającej w zwartej tkance miejskiej jako element integrujący społeczność na Pradze Północ. Jej promotorką była dr Małgorzata Sikorska.

Jak czytamy w uzasadnieniu jury, praca szanując reguły projektowania zrównoważonego odpowiada wyznaczonemu w dyskursie zawodowym kierunkowi zmian w sposobie wykonywania zawodu architekta jako uczestnika ogólnoświatowej formy poszukiwania wartości chroniących zasoby naturalne.

O wyróżnieniach honorowych oraz kateogrii teoretycznej poczytajcie na kolejnej stronie

Głos został już oddany

Aluprof Future Builders — „Jak powinno wyglądać budownictwo przyszłości?” — rozmowy z architektami z całego świata
Biblioteka BIM Wiśniowski - bramy, okna, drzwi, ogrodzenia
Konkurs City & Rest - Wspólna Przestrzeń Miasta