Konkurs „Najlepszy Dyplom ARCHITEKTURA”
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Stypendium Twórcze SARP Kraków dla Julii Sierpień

13 października '20

Laureatką dziesiątej, jubileuszowej edycji konkursu o Stypendium Twórcze SARP Oddział Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego została Julia Sierpień z Politechniki Krakowskiej. Stypendium przyznawane jest co roku szczególnie uzdolnionym studentom architektury krakowskich uczelni wyższych, na podstawie złożonych przez nich portfolio.

Konkurs o Stypendium Twórcze SARP Oddział Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego powstał z inicjatywy i pod kierunkiem Emilii Walczewskiej w 2011 roku. Przyznawane jest ono szczególnie uzdolnionym studentom wydziałów architektury krakowskich uczelni wyższych, którzy ukończyli pomyślnie I stopień studiów, uzyskali tytuł inżyniera architekta i kontynuują naukę na studiach magisterskich (II stopnia).

Oceny złożonych przez uczestników konkursu portfolio dokonał sąd konkursowy w składzie: Bohdan (Biś) Lisowski (prezes SARP), Marek Kaszyński (prezes SARP Oddział Kraków), Piotr Lewicki (Biuro Projektów Lewicki Łatak), Krystyna Łyczakowska (zarząd SARP Oddział Kraków), Marta A. Urbańska (Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej), Maciej Złowodzki (Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej), Andrzej Wyżykowski (Główny Architekt Miasta Krakowa w latach 200-2013), Tomasz Bobrowski (Główny Architekt Miasta Krakowa), Bolesław Stelmach (dyrektor Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki), Maciej Miłobędzki (Oddział Warszawski SARP), Witold Zieliński (wiceprzewodniczący rady MPOIA RP), Marek Bystroń (laureat III edycji Stypendium).

Plakat konkursu
o stypendium Lisowskiego

© SARP Oddział Kraków

Jak o konkursie mówi Bohdan (Biś) Lisowski – prezes SARP:

Z perspektywy 10 lat organizacji konkursu o Stypendium Twórcze SARP Oddział Kraków im.profesora Bohdana Lisowskiego — należy podkreślić „dobrą rękę” jury konkursowego do dokonywanych rozstrzygnięć. Każdy z laureatów, niezależnie od dotychczasowego doświadczenia — już po otrzymaniu stypendium — zrobił znaczącą karierę na swojej drodze twórczej. To bardzo cieszy i dodatkowo motywuje do organizacji kolejnych edycji. Jednocześnie to wsparcie finansowe, nie będąc warunkowane wykonaniem konkretnego zadania czy koniecznością wydatkowania na określony cel, pozostawia laureatom swobodę w dysponowaniu środkami. Jako reprezentant najbliższej rodziny prof. Bohdana Lisowskiego jestem przekonany, że taka forma upamiętnienia jego osoby — przez coroczne wydarzenie o ewidentnie edukacyjnym charakterze — jest najlepszą z możliwych, gdyż idealnie wpisuje się w zawodowe życie znakomitego dydaktyka [...].

Julia Sierpień ze stypendium im. prof. Bohdana Lisowskiego

Jury tegorocznej edycji zdecydowało przyznać stypendium Julii Sierpień, studentce II stopnia Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Krakowskiej. Julia była czterokrotnie wyróżniana Stypendium Naukowym Rektora Politechniki Krakowskiej oraz jest laureatką wielu nagród w międzynarodowych i krajowych konkursach architektonicznych.

Praca inżynierska Julii
Sierpień

fragment planszy pracy inżynierskiej

© Julia Sierpień

Jak o portfolio studentki czytamy w uzasadnieniu jury:

Każdy z prezentowanych projektów, będących efektem podróży do świata architektury, jest poszukiwaniem oryginalnej myśli, analizą kontekstu miejsca oraz potrzeb ludzi. Laureatka dołożyła wszelkich starań, by stworzyć indywidualny charakter przestrzeni jako połączenia formy, kolorów, materiałów i światła z funkcjonalnością oraz ergonomią. W swojej pracy szuka rozwiązań nowatorskich i zrównoważonych, unika banału i nie boi się odważnych, a nawet kontrowersyjnych pomysłów. Ponieważ jakość przestrzeni publicznej świadczy o jakości miasta i wpływa na jakość życia mieszkańców — projektując, stara się podążać za tą myślą i tworzyć jakościowe formy.

rysunki ze szkicownika

© Julia Sierpień

Laureatka zaprezentowała w portfolio m.in.: inżynierską pracę dyplomową pt. „Hybrydowa struktura urbanistyczna w Mediolanie”, projekt koncepcyjny Centrum Administracyjnego w Zielonkach w rejonie fortu „Marszowiec” wykonany na konkurs pt. „Drugie Życie Fortu”, projekt za który otrzymała Grand Prix Internautów w konkursie pt. „Przestrzeń Wieliczka Targi+Muzyka” oraz liczne szkice architektoniczne.

 

Dobrawa Bies

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE