Zobacz w portalu A&B
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Wyniki 40. edycji konkursu im. prof. Władysława Czarneckiego

07 grudnia '20

1 grudnia br. ogłoszone zostały wyniki 40. edycji konkursu imienia profesora Władysława Czarneckiego — organizowanego przez poznański oddział SARP studenckiego konkursu na najlepsze projekty semestralne. Jury przyznało nagrody w trzech kategoriach: Architektura, UrbanistykaWnętrza.

Jury w składzie: Katarzyna Weiss, Michał Bekas, Piotr Grabowski, Piotr Kluj i Borys Wrzeszcz (Sędzia Referent) przyznało łącznie dziewięć nagród w trzech kategoriach oraz Grand Prix konkursu.

Architektura

W kategorii Architektura jury przyznało dwa równorzędne pierwsze miejsca oraz trzy drugie nagrody:

1. nagrodę (ex aequo) otrzymał Marcin Stępień z Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej za pracę pt. „Zespół mieszkaniowy na rynku wschodnim”; prowadzący: dr hab. Mieczysław Kozaczko.

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

© Marcin Stępień

Projekt w opinii jury wyróżnia wyjątkowa wrażliwości urbanistyczna, formalna i estetyczna. Jak podkreślają oceniający pracę sędziowie konkursowi, na uwagę zasługuje także dojrzałe i świadome podejście projektanta do otoczenia, zauważenie jego problemów i próba ich rozwiązania, a niesztampowe podejście do proponowanych rozwiązań mieszkaniowych nadaje oszczędnym w formie i skromnym budynkom indywidualny wyraz.

 
Równorzędne 1. miejsce przyznano Michałowi Orlikowskiemu z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu za pracę pt. „Międzyszkolny Ośrodek Sportów Wodnych w Choszcznie”; prowadzący: Andrzej Kurzawski, Hugon Kowalski.

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

© Michał Orlikowski

Jury doceniło wyrazisty gest w powściągliwej formie. Konsekwentne i logiczne rozwiązanie układu konstrukcyjnego oraz świadome użycie materiałów jest mocną stroną projektu. Powyższe rozwiązania skutkują umiejętną reakcją na kontekst i nadają otoczeniu nową wartość. Świadome utrzymanie budynku w prostej i skromnej formie świadczy o dużej wrażliwości autora oraz jego dbałości o zachowanie naturalnej formy nadbrzeża jeziora. Na uwagę zasługuje pieczołowite dopracowanie i wysoka estetyka projektu.

 
Drugie miejsca przyznano projektom trzech zespołów w składach: Alicja Maculewicz i Emilia Dzięgelewska, Hanna Żylińska i Maciej Wiśniewski oraz Agnieszka Baszak, Bartłomiej Bruzda i Paweł Danielak.

Alicja MaculewiczEmilia Dzięgelewska z poznańskiego Uniwersytetu Artystycznego zostały nagrodzone za pracę pt. „Projekt domu studenckiego w historycznym centrum Genui”; prowadzący: dr hab. Eugeniusz Skrzypczak, Piotr Kamiński.

Projekt domu
studenckiego w historycznym centrum Genui   proj.: Alicja Maculewicz,
Emilia Dzięgelewska (UAP)

© Alicja Maculewicz, Emilia Dzięgelewska

W opinii jury projekt z dużym wyczuciem i w szacunku do otoczenia stawia wyraziste tezy urbanistyczne takie jak dominanta wysokościowa czy zagłębiony pla,  jednocześnie dobrze wpisując się w historyczną tkankę urbanistyczną Genui. Na uznanie Sądu Konkursowego zasługuje także wrażliwość projektantek na istniejącą zabudowę widoczną we współczesnych rozwiązaniach architektonicznych i rozwiązaniach detali.

 
Praca pt. „Miedziaki” Hanny ŻylińskiejMacieja Wiśniewskiego z Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej; prowadzący: dr hab. Radosław Barek, została nagrodzona za niesztampowe podejście do zaproponowanego wyrazu architektonicznego budynków, nowoczesne nawiązanie do historycznych form oraz wrażliwość wybranych rozwiązań.

Architektura, 2.
nagroda, Miedziaki   proj.: Hanna Żylińska,
Maciej Wiśniewski (WAPP)

© Hanna Żylińska, Maciej Wiśniewski

 
Reprezentujący Politechnikę Poznańską zespół w składzie Agnieszka Baszak, Bartłomiej BruzdaPaweł Danielak otrzymał drugą nagrodę za pracę pt. „Tektonik Island Vulcano Museum”; prowadząca: Agnieszka Kasińska‑Andruszkiewicz.

Jury szczególnie doceniło wysoką jakość sposobu przedstawienia projektu oraz ciekawą formę budynku nawiązującą do jego tematyki w unikalnym kontekście.

ArchitekturaArchitekturaArchitektura

© Agnieszka Baszak, Bartłomiej Bruzda, Paweł Danielak

Urbanistyka

W kategorii Urbanistyka jury przyznało główną nagrodę oraz dwa, równorzędne drugie miejsca:

1. nagrodę oraz Grand Prix konkursu zdobyła Katarzyna Krawczyk z UAP za pracę pt. „Osiedle Maltańskie”; prowadzący: dr hab. Eugeniusz Skrzypczak, Piotr Kamiński.

UrbanistykaUrbanistykaUrbanistyka

© Katarzyna Krawczyk

Jury doceniło podjęcie trudnego tematu społecznego w bieżącej rzeczywistości Poznania. Szczególną uwagę zwraca zaproponowana stopniowa transformacja chaotycznych ogródków działkowych w wysokiej jakości osiedle socjalne o ciekawej strukturze urbanistycznej. Na podstawie pieczołowitej analizy istniejącego układu, stworzenie systemowego i modułowego planu rewitalizacji urbanistycznej i formalnej osiedla. Zaproponowane działania pozwalają mieć nadzieję na rewitalizację nie tylko urbanistyczno‑budowlaną, ale i społeczną tej przestrzeni. Projekt wyróżnia się złożonością, dojrzałością zastosowanych działań i odpowiedzialnym podejściem do projektowania.

 
2. miejsce
(ex aequo) otrzymała Iga Stanisławska z UAP za „Projekt zagospodarowania terenu przy ul. Północnej”; prowadzący: dr hab. Eugeniusz Skrzypczak, Piotr Kamiński.

Urbanistyka, 2.
nagroda, Projekt zagospodarowania terenu przy ul. Północnej   proj.: Iga Stanisławska
(UAP)

© Iga Stanisławska

Jak czytamy w uzasadnieniu jury, pracę doceniono za dogłębną analizę urbanistyczną zakończoną złożonym projektem architektonicznym o eleganckiej formie oraz próbę stworzenia zróżnicowanych przestrzeni pomiędzy budynkami, oraz chęć uporządkowania nijakiej dziś przestrzeni miasta.

 
Równorzędną drugą nagrodę przyznano Michałowi Orlikowskiemu (UAP) za pracę pt. „Zagospodarowanie terenów Starołęki nad rzeką Wartą”; prowadzący: dr hab. Eugeniusz Skrzypczak, Piotr Kamiński.

UrbanistykaUrbanistykaUrbanistyka

© Michał Orlikowski

Jury doceniło dojrzałe podejście do procesu projektowego i próbę stworzenia nowej przestrzeni urbanistycznej o zróżnicowanej skali, funkcji i intensywności zabudowy w tej części Poznania. Projekt poprzedzono dobrą analizą urbanistyczną. Na uwagę zasługuje umiejętne stworzenie wysokiej jakości przestrzeni nadrzecznych i wkomponowanie w nie złożonego projektu urbanistyczno‑architektonicznego o eleganckiej formie.

Wnętrze

W kategorii Wnętrze jury przyznało pierwszą nagrodę Dorocie Szafrańskiej z UAP za pracę pt. „Północ‑Południe”; prowadzący: dr hab. Piotr Machowiak.

Projekt posiada bardzo wyrazisty pomysł i konsekwentnie go wykorzystuje, by zainteresować odbiorcę ważnym problem globalnego rozwarstwienia społecznego — czytamy w uzasadnieniu jury.
WnętrzeWnętrzeWnętrze

© Dorota Szafrańska

 
oprac.:
Ola Kloc

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE