Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Pomysł na Navigli Grande w Mediolanie. Studentki Politechniki Śląskiej z wyróżnieniem!

20 lipca '22

W międzynarodowym konkursie Milan Navigli Canal Challenge platformy Buildner brały udział dwa zespoły studenckie z Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej i dwa otrzymały wyróżnienia honorowe! Prezentujemy pracę Water Belt Of Milan autorstwa Darii Bal, Klaudii ElsnerMarty Sanigórskiej. Ich projekt uwzględnia między innymi tereny zielone na wzór krakowskich Plant, ideę piętnastominutowego miasta, liczne ścieżki rowerowe oraz strefy wolne od ruchu samochodowego.

Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wyobrazić sobie Mediolan przyszłości poprzez zaprojektowanie symbiotycznej relacji między miastem a jego historycznym systemem kanałów Navigli. Propozycje miały uwzględniać przyjazne projektowanie, mobilność i relację między wodą a przestrzenią miejską. Wyzwanie konkursowe składało się z dwóch zadań — uczestnicy musieli stworzyć projekt i strategię ponownego otwarcia całego ośmiokilometrowego odcinka Navigli oraz wybrać do szczegółowego opracowania jedną z ośmiu podanych lokalizacji przestrzeni publicznych przyległych do kanału.

Projekt Water Belt Of Milan, plan urbanistyczny   Projekt Water Belt Of Milan, masterplan

plan urbanistyczny i masterplan

© Daria Bal, Klaudia Elsner, Marta Sanigórska

projekty z Politechniki Śląskiej docenione!

Zgłoszone projekty oceniało jury w składzie: James Biber (Biber Architects, USA), Grazia Comai (Townshend Landscape Architects, Wielka Brytania), Carola Enrich (Townshend Landscape Architects), Samista Jugwanth (Zutari, Afryka), Silvana Ordinas (Peter Pichler Architecture, Włochy), Lukas Rungger (noa* network of architecture), Sean Shen (ZJJZ Atelier, Chiny), Rituparna Simlai (Studio Arth, USA). Jury przyznało trzy nagrody główne, nagrodę BB Student Award, nagrodę Clients Favorite oraz sześć wyróżnień honorowych.

Projekt Water Belt Of Milan, przestrzeń miejska

projekt Water Belt Of Milan, przestrzeń miejska

© Daria Bal, Klaudia Elsner, Marta Sanigórska

Pośród wyróżnionych prac znalazły się dwa projekty studentów i studentek Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej. Jeden to projekt Canale della Vita autorstwa Michała Gałuszki i Agaty Goleśnej. A drugi to właśnie Water Belt Of Milan autorstwa Darii Bal, Klaudii Elsner i Marty Sanigórskiej powstały pod kierunkiem dr hab. Szymona Opani.

Propozycja rozwiązań dla pieszych i rowerzystów

propozycja rozwiązań dla pieszych i rowerzystów

© Daria Bal, Klaudia Elsner, Marta Sanigórska

Wzięłyśmy udział w konkursie, ponieważ chcemy dzielić się naszymi pomysłami architektonicznymi i urbanistycznymi oraz sprawdzić poziom naszych umiejętności względem pracy innych uczestników. Staramy się pracować nad kreatywnymi zadaniami, które stawiają przed nami konkursy i myśleć nieszablonowo, by tworzyć coraz oryginalniejsze projekty. Jest to pierwszy konkurs o randze międzynarodowej, w którym zdecydowaliśmy się wziąć udział. Konkurs miał duży potencjał projektowy, ponieważ ponownie odtworzony fragment kanału Navigli mógłby służyć nie tylko celom transportowym, ale także stworzyć fragment liniowego systemu ekologicznego — opowiadają autorki.

Zieleń otacza kanały

zieleń otacza kanały

© Daria Bal, Klaudia Elsner, Marta Sanigórska

Water Belt Of Milan

Studentki zbudowały swój projekt na pięciu założeniach, którymi są:

  • Green Belt — pierścień składający się z terenów zieleni, oplatający stare miasto, na wzór krakowskich Plant,
  • Podziemny Mediolan” — ścieżka edukacyjna dotycząca przebiegu dawnych mediolańskich kanałów oraz ich historii,
  • strefa wolna od samochodów — całkowita eliminacja ruchu samochodowego z centrum miasta,
  • sieć komunikacji rowerowej — liczne połączenia istniejących ścieżek rowerowych oraz doprojektowanie nowych, na całej długości przebiegu opracowywanego kanału,
  • idea miasta piętnastominutowego — utworzenie sieci połączeń pieszych, tak aby dla każdego z mieszkańców obszaru projektowego podstawowe usługi znajdowały się w zasięgu piętnastu minut.
Podczas procesu projektowego starałyśmy się brać pod uwagę nie tylko stan istniejący, ale także ciekawą i wartą uszanowania historię kanału Navigli. Navigli Grande jest jednym z pięciu kanałów w Mediolanie. Jego historia sięga średniowiecza. Łączył on miasto z rzeką Ticino. Niestety od lat 30. XX wieku cały system kanałów zaczął być zasypywany, a w 1969 roku ostatnia część systemu została zamknięta — tłumaczą studentki.

Projekt Water Belt Of Milan, przekrój

przekrój przez jedną z porjektowanych części

© Daria Bal, Klaudia Elsner, Marta Sanigórska

nowa przestrzeń publiczna i akwaria

Projektantki uwzględniając historię, wytyczyły nowy szlak kanału na starym, historycznym cieku wodnym. Nowa trasa podzielona jest na dwie części. W celu zachowania ciągłości starego szlaku, fragmenty zalane wodą mieszają się z fragmentami odkrytymi. W procesie projektowym autorki postanowił niektóre odkryte odcinki kanału Navigli zamienić w ulice ze ścieżkami dla pieszych i rowerów oraz przedłużyć przepływ kanału przez istniejącą zabudowę. Szczeliny między budynkami wykorzystały jako nowy rodzaj przestrzeni publicznej.

W przestrzeni miejskiej autorki umieściły specjalne akwaria

w przestrzeni miejskiej autorki umieściły specjalne akwaria

© Daria Bal, Klaudia Elsner, Marta Sanigórska

Jako charakterystyczny element małej architektury, na całej trasie kanału przewidziałyśmy miejsce na akwaria, które tworzą naturalne przedłużenie i ciągłość kanału. Akwaria są nie tylko elementem ozdobnym, czy charakteryzującym przestrzeń, ale dają siedlisko lokalnym gatunkom ryb. Jest to niezwykle interesująca atrakcja, gdyż pozwala na bezpośrednie „wlewanie się” kanału do ścisłej tkanki miejskiej, tworząc tym samym jej integralną część — mówią o pomyśle autorki.

Widok na projektowaną strefę

ścieżki rowerowe zostały wykonane z nawierzchni mineralno-żywicznej

© Daria Bal, Klaudia Elsner, Marta Sanigórska

W całej koncepcji studentki starały się wykorzystać materiały jak najbardziej naturalne i ekologiczne, tak aby ich projekt przeciwdziałał zmieniającym się warunkom klimatycznym. Liczne ścieżki rowerowe zaprojektowane zostały przy użyciu nawierzchni mineralno-żywicznej, która jest materiałem bardzo dobrze absorbującym wodę.

 

Dobrawa Bies

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE