Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Zapowiedź XIII edycji konkursu o Nagrodę im. M. Nowickiego

03 stycznia '19

„Ekologia, zrównoważony rozwój, innowacyjność. Wyzwania architektury w XXI wieku”

„Ekologia, zrównoważony rozwój, innowacyjność. Wyzwania architektury w XXI wieku” to hasło przewodnie XIII edycji konkursu o Nagrodę im. Macieja Nowickiego oraz debaty z udziałem znaych polskich architektów, która będzie miała miejsce 14 lutego 2019 roku podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich BUDMA.

Wyzwania, jakie stoją przed architekturą w XXI wieku, to więcej niż tylko podążanie za nowinkami technologicznymi, modną estetyką czy budynkami–ikonami. W obliczu przemian demograficznych, społeczno–ekonomicznych, kulturowych, w wyniku zagrożeń ekologicznych wynikających z nieograniczonej eksploatacji zasobów naturalnych planety i inflacji wartości stajemy w sytuacji, kiedy uprawianie zawodu architekta obciążone jest wyjątkową odpowiedzialnością. Dzisiaj najciekawsze dyskusje toczą się wokół tego, czym jest zrównoważony rozwój w praktyce, w kontekście architektury czy debaty o środowisku zurbanizowanym, a także na czym polega innowacyjność. Chodzi przecież o nasze wspólne dobro, czyli przestrzeń dookoła — do życia, pracy, spędzania wolnego czasu. Odpowiedzialność architekta wykracza więc poza to, co wynika z samej architektury, i rozciąga się też na odpowiedzialność za środowisko naturalne. Taka strategia nabiera coraz większego znaczenia w praktyce architektoniczno-urbanistycznej. Nie jest dodatkiem do projektowania, ale jej sensem. Oczywiście wtedy, kiedy architektura ma misję tworzenia świata lepszym, ciekawszym, wartościowszym.

REGULAMIN i WARUNKI KONKURSU

Szczegółowe określenie zadania konkursowego

Składane do udziału w konkursie prace reprezentować muszą innowacyjne i nowatorskie propozycje architektonicznych obiektów mieszkalnych, jak i budynków użyteczności publicznej.

Uczestnicy

Do udziału w konkursie zaproszeni są:

 1. studenci i absolwenci Wydziałów Architektury

 2. architekci, architekci wnętrz, architekci krajobrazu, dizajnerzy

Data ogłoszenia konkursu:

02.01.2019 r.

Prace

 1. Termin przyjmowania prac: 10.02.2019 roku, godz. 15.00.

 2. Plansze ekspozycyjne należy składać w opakowaniu opatrzonym napisem „Nagroda im. Macieja Nowickiego, BUDMA 2019”, na adres: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o., Gmach Administracyjny, ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań.

 3. Materiały konkursowe należy wysyłać wetransfrem na adres: konkurs@archibi.pl z dopiskiem w tytule o „Nagroda im. Macieja Nowickiego, BUDMA 2019”.

 4. Forma składania prac:
  • 2–3 sztywne plansze ekspozycyjne formatu 100×70 cm naklejone na piankę
  • wetransfer na adres: konkurs@archibi.pl zawierający:
  — komplet rysunków i zdjęć;
  — wizualizacje;
  — pliki graficzne plansz konkursowych;
  — opis autorski (w języku polskim i angielskim);
  — sytuacja, rzuty, przekroje, elewacje;
  — CV autorów.

  4.1. Zdjęcia należy dostarczyć w jakości umożliwiającej późniejsze publikacje (rozdzielczość 300 dpi, rozmiar min. 20x15 cm).

  4.2. Integralną część zgłoszenia pracy do konkursu stanowi formularz elektroniczny dostępny na stronie www.architekturaibiznes.com.pl

  4.3. Zawiera on następujące informacje:
  — nazwa zrealizowanego projektu;
  — adres obiektu;
  — biura partnerskie/ współpracownicy;
  — krótki opis;
  — deklaracja zgody inwestora;
  — inwestor (w przypadku zrealizowanego projektu);
  — deklaracja zgody fotografów;
  — autor planu;
  — deklaracja zgody na publikację;
  — nazwisko promotora pracy (w przypadku projektów studenckich  i dyplomowych).

Ogłoszenie wyników

Ogłoszenie wyników odbędzie się podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa BUDMA , Poznań, 14 lutego 2019 r.

Nagrody i wyróżnienia

Nagrody przyznawane będą autorom za koncepcję (myśl) architektoniczną noszącą cechy rozwiązania wybitnie innowacyjnego. Innowacyjność prac rozumiana będzie jako nowatorstwo rozwiązań stanowiące o wyjątkowości pracy i jej wysokiej jakości. Prace będą oceniane w kategoriach: estetycznej, materiałowej, technologicznej i funkcjonalnej.

 1. Nagroda główna: 3000 zł + roczna prenumerata miesięcznika Architektura & Biznes

 2. Wyróżnienie: półroczna prenumerata miesięcznika Architektura & Biznes

Jury konkursu

 1. Prace będą oceniane przez jury wyłonione przez redakcję miesięcznika Architektura & Biznes.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany składu jury.

Organizatorzy

Organizatorzy i partnerzy XIII edycji konkursu o Nagrodę im. M. Nowickiego

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE