Konkurs „Najlepszy Dyplom ARCHITEKTURA”
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Zielona dzielnica Aachen projektu studentów Politechniki Śląskiej

09 grudnia '20

Studenci Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej brali udział w kolejnej części warsztatów w ramach międzynarodowego projektu ARCHEA. Odbywające się w formule online listopadowe wydarzenie zgromadziło uczestników z pięciu europejskich uczelni. Zadaniem było stworzenie nowych propozycji urbanistycznych dla osiedla w dzielnicy Aachen-Mitte. Polski zespół zaprojektował nową, zieloną i ekologiczną dzielnicę.

Aachen Central Park” to projekt wykonany przez studentów z Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej podczas warsztatów urbanistycznych organizowanych w ramach międzynarodowego projektu ARCHEA ARCHitectural European medium-sized city. W warsztatach w formie online uczestniczyli studenci z pięciu europejskich uczelni: Università di Bologna, Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule Aachen, Università degli Studi di ParmaEcole Nationale Supérieure d'Architecture de Normandie oraz Politechnika Śląska.

Szkic projektowy

projekt studentów Politechniki Śląskiej ożywia dzielnicę Aachen

© Politechnika Śląska

osiedle Driescher Hof

Celem warsztatów było stworzenie propozycji urbanistycznych dla terenu osiedla zbudowanego w latach 70. XX wieku, znajdującego się na obrzeżach dzielnicy Aachen-Mitte w Akwizgranie. Zespół Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej pod opieką dr. Tomasza Bradeckiegodr hab. Katarzyny Ujmy-Wąsowicz w składzie: Natalia Żak, Patrycja Sikorska, Adrianna Popielarczyk, Olga Ościłowicz, Karolina Piotrowska i Jakub Swoboda zaprojektowali ekologiczną dzielnicę mieszkaniową o charakterze rekreacyjnym.

Mapa Aachen po
zmianach   Plansza projektowa

celem studentów było zaprojektowanie zielonego i ekologicznego osiedla

© Politechnika Śląska

Jak mówią uczestnicy warsztatów:

Driescher Hof jest bardzo różnorodną przestrzenią, zarówno pod względem zabudowy, jak i charakteru miejsca. Zlokalizowana pomiędzy centralną częścią miasta a dużymi obszarami zielonymi ma duży, niewykorzystany, potencjał. Sama dzielnica jest natomiast określana przez mieszkańców jako nieciekawa i miejscami niebezpieczna.

zielona i ekologiczna dzielnica Aachen

Głównym celem studentów Politechniki Śląskiej było nadanie charakteru dzielnicy, ożywienie i uporządkowanie jej oraz stworzenie miejsc sprzyjającej integracji. Priorytetem było zaprojektowanie osiedla ekologicznego i zielonego, które pozytywnie wpłynęłoby na jego mieszkańców, ale także a całą infrastrukturę miejską. Ważnym elementem park w samym centrum osiedla inspirowany Central Parkiem w Nowym Jorku. Studenci zaproponowali całkowitą zmianę charakteru terenów powojskowych oraz przemysłowych i zaadaptowanie ich na tereny mieszkalne.

Układ schodkowy
budynków

układ schodkowy budynków pozwala na doświetlenie wszystkich mieszkań

© Politechnika Śląska

Nowa część osiedla została uformowana w taki sposób, aby zapewnić widok na przestrzenie zielone. Układ schodkowy, w którym wysokość budynków zmniejsza się w kierunku południowo-wschodnim, pozwala najlepiej doświetlić mieszkania i otworzyć widok na park. Wysokie budynki na granicy parku ustawiono w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu zasłaniały widok, a jednocześnie wyraźnie zaznaczono granice nowego central parku Aachen. W parterze budynków przewidziano miejsca na funkcje usługowe i integracyjne dla mieszkańców.

Projekt studentów
Politechnik Śląskiej    Dzielnica Aachen projektu
polskich studentów

niezagospodarowane tereny studenci przeznaczyli na duży park

© Politechnika Śląska

Pozostałe niezagospodarowane tereny przeznaczone zostały pod duży park powiązany z istniejącą zielenią — lasem i polami, który spaja oba fragmenty. Jednocześnie nowo projektowany park jest oddzielony dzięki wysokim budynkom od istniejącej zabudowy i projektowanego osiedla mieszkaniowego. W ten sposób uczestnicy warsztatów otrzymali dwie niezależne jednostki mieszkaniowe połączone rozległym terenem zielonym z funkcjami usługowymi i rekreacyjnymi.

rewitalizacja i przestrzenie społeczne

Projekt studentów z Politechniki Śląskiej zakłada też rewitalizację istniejącej zabudowy mieszkaniowej poprzez stworzenie dwóch lokalnych centrów. W północnej części zadanego obszaru znajduje się istniejące centrum (apteka, lekarz, kebab) w formie betonowego placu z rozrzuconymi obiektami kubaturowymi. Nowym rozwiązaniem jest skupienie wszystkich tych usług w jednym budynku z centralnym, zielonym dziedzińcem pośrodku. Drugim założeniem było utworzenie wiejskiego centrum w południowej części opracowania, które wpisuje się w podmiejski charakter przestrzeni. To centrum może także służyć mieszkańcom domków jednorodzinnych i właścicieli ogródków działkowych za targ, na którym będą mogli sprzedawać własne wyroby.

Zielony park    Wieżowce wyznaczają granice
parku

wysokie budynki oddzielają park od innej części miasta

© Politechnika Śląska

W ważnych punktach osiedla studenci umieścili budynki o funkcjach usługowych tworzące dominanty założenia — obiekt kulturowy, kawiarnie, restauracje, wypożyczalnie rowerów, aptekę i sklepik osiedlowy. Mają one formę okręgów, które wyróżnia je od budynków mieszkalnych. Zostały one połączone ze sobą główną aleją przechodzącą przez park, dzięki czemu użytkownik ma szanse na odwiedzenie kilku ciekawych miejsc podczas swojego spaceru.

Projekt ARCHEA jest finansowany przez Unię Europejską z serii ERASMUS Action KA-2.
Pełna informacja na temat projektu dostępna jest na stronie ARCHEA oraz na stronach Politechniki Śląskiej. 

oprac.: Dobrawa Bies

na podstawie materiałów autorstwa studentów Politechniki Śląskiej

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE