Ankieta dla studentek i studentów architektury

10 kwietnia '20

Zapraszamy studentów do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym pierwszych spotkań z architekturą. Ankieta została przygotowana przez dr Annę Martykę z Politechniki Rzeszowskiej i dotyczy edukacji architektonicznej. Wyniki zostaną wykorzystane do celów badawczych.

Ankieta jest anonimowa, a jej uzupełnienie trwa około pięciu minut. Dotyczy pierwszego spotkania z edukacją architektoniczną w ramach edukacji formalnej i nieformalnej. Na pytania możecie odpowiedzieć tutaj.

Zebrane informacje są poufne a identyfikacja uczestników niemożliwa, ponieważ imię i nazwisko oraz adres e-mail nie są rejestrowane. Udział w badaniu jest dobrowolny. Wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie do celów badawczych.

Osobą prowadzącą projekt jest dr Anna Martyka — architektka IARP, prowadząca badawczo-dydaktyczną praktykę na Politechnice Rzeszowskiej w Zakładzie Projektowania Architektonicznego i Grafiki Inżynierskiej. Od 2000 roku współpracuje zawodowo z Pracownią Konserwacji Zabytków „ARKONA”. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół projektowania miast przyjaznych dzieciom, rewitalizacji oraz powszechnej edukacji architektonicznej.

 

oprac.: Dobrawa Bies

Głos został już oddany

Aluprof Future Builders — „Jak powinno wyglądać budownictwo przyszłości?” — rozmowy z architektami z całego świata
Biblioteka BIM Wiśniowski - bramy, okna, drzwi, ogrodzenia
Konkurs City & Rest - Wspólna Przestrzeń Miasta